Všechny pocity jsou správné. I když jsou pravdivé jen pro nás, jsou pro nás důležité, proto je nepopírejme, neodsuzujme ani se za ně nekritizujme. Přinášejí nám informaci, jak se naše duše či vnitřní dítě cítí. Když se cítí ohrožené, necítíme se dobře. Cítí-li se nemilované, nepřijaté, odstrčené a osamocené, dělá vše pro druhé, aby se zalíbilo. Když je svázáno povinnostmi, je potlačena jeho přirozená hravost a radost. Přizpůsobuje-li se, ztrácí samo sebe a vytrácí se jeho radost ze života.

Zdroj: Youtube

Dejme prostor svému vnitřnímu dítěti, opusťme veškerou kritiku, věnujme se mu a poskytněme mu čas. Když ho zahrneme láskou, povzbudíme laskavým slovem a dodáme mu odvahu, získá zázemí, ve kterém nabude sebejistotu. Získá-li sebedůvěru, bude si věřit, že překoná překážky a výzvy, které mu do života přirozeně přicházejí a jimiž dospívá. Když se skrze pocity a emoce spojíme se svým vnitřním dítětem, spojíme se se svojí duší, která chce růst a touží po duchovní výživě. Když je napojena na duchovní svět, víme, že jsme vedeni, a nepřemýšlíme, co chceme od života my, ale ptáme se, co chce život od nás.

Pocity a emoce dávají našemu životu smysl, naplňují nás a zaplňují naši vnitřní prázdnotu. Ony jsou hybatelé, kteří proměňují náš život. Mají energii, kterou na těle cítíme, uvnitř s námi hýbe a do určitých situací nás přivádí, ale na nás záleží, jakým způsobem budeme reagovat a jak se zachováme. Jsme-li v jejich zajetí, jednáme úplně jinak, než když vycházíme z vnitřního klidu. Jsme-li smíření, jsme v rovnováze a vše přirozeně plyne.

Nenechme se ovládat emocemi, ale pracujme s nimi. Čistěme svá přesvědčení a rozpouštějme své negativní programy, které přehráváme stále dokola, jež nás rozdělují, spouštějí negativní procesy v našem těle a působí na naše zdraví. Ptejme se svého vnitřního dítě, co potřebuje, aby se cítilo dobře, a co by naši duši povzneslo, aby cítila lehkost bytí. Nebojme se vykročit z komfortní zóny, ve které se duše cítí stísněna, a přijměme životní výzvy, kterými získáváme nadhled, naše duše roste a čerpá duchovní výživu. To, co vidíme, je pomíjivé, ale to, co je neviditelné, je věčné. Čistá a nevinná duše je neviditelná a ví, co je pro nás dobré.

Zdroj:

  • Autorka je astroložkou ve společnosti Astrologie klíč k poznání