Chceme-li být spokojení, musí být spokojena naše duše a ukonejšeno naše vnitřní dítě. Hrajme si, tvořme a uvědomujme si své pocity, co cítíme a jaké prožitky se nám vracejí. Pokud jsme v dětství strádali či jsme zažili ztrátu či bolest, v dospělosti své potřeby přehlížíme, případně si strádání chceme vynahradit a jsme jako rozmazlené dítě, nebo svou bolest skrýváme a oddělujeme se od druhých. Emoce, které jsou výsledkem naší minulosti, jsou energií, která nás má v moci a utváří naši realitu. Chceme-li ji změnit, musíme provést změnu u sebe, pochopit souvislosti a uzdravit své vnitřní dítě.

Mluvme se svým vnitřním dítětem, buďme s ním v kontaktu. Tak se o sobě můžeme mnohé dozvědět. Dejme mu pochopení, přijetí a lásku a všímejme si, co mu dělá radost a naplňuje jej. Jsme-li naplnění, je spokojena naše duše a vyzařujeme jasnou energii, která oslovuje druhé. Vstupme do nového roku, roku Slunce, s pochopením, láskou, péčí a citem pro sebe.