Naše negativní pocity a emoce touží po přijetí a splynutí stejně jako ty pozitivní. Pokud bojujeme s negativními emocemi či je živíme, místo abychom je přijali a propustili, škodíme sami sobě a ubližujeme svému tělu. Když převezmeme zodpovědnost za své pocity a přestaneme obviňovat druhé z toho, jak se cítíme, otevře se nám nový prostor, ve kterém můžeme tvořit a rozvíjet se.

Zdroj: Youtube

Pocity a emoce nás informují, jak se cítíme, a pokud se necítíme dobře, znamená to, že byla narušena naše bezpečná zóna, překročeny hranice, proto se cítíme nekomfortně, v ohrožení, a to nás nutí něco udělat. Každý reagujeme jinak. Někdo se raději stáhne do bezpečí, jiný útočí, aby se ochránil. Podobné situace v nás vyvolávají podobné pocity, které odpovídají našemu naprogramování z dětství, a tento program nás udržuje v „začarovaném“ kruhu. Nemůžeme změnit situace, ale můžeme změnit své jednání, a to tím, jak na ně reagujeme. Tyto situace a s nimi spojené pocity jsou pro nás výzvou, abychom přerostli své vzorce z dětství. Když výzvy přijímáme, poznáváme neznámé, učíme se, rosteme a dospíváme.

Přijměme své negativní emoce, které nás vyzývají ke změně. Nemůžeme změnit minulost a to, co se nám stalo, ale můžeme změnit své smýšlení, kterým vystoupíme z kruhu a vytvoříme si jinou budoucnost. Využijme podporu Jupiteru, který otvírá prostor pro tvoření, abychom využili potenciál toho, co zatracujeme, a Saturnu, který nás vyzývá k odpuštění a rozpuštění. Pustíme-li minulost, přestaneme se utápět v negativních pocitech. Za každým odpuštěním je hluboká láska.

Dopřejme si s Chironem v Beranu to, co potřebujeme, abychom uzdravili své srdce. Když trváme na odplatě anebo se chceme pomstít za to, co nám kdo provedl a co se nám stalo, držíme ve svém srdci jed, ze kterého vychází naše zákeřné jednání. Zatímco jed v srdci nás ničí, laskavé srdce nás uzdravuje. Každý máme schopnost i možnost se uzdravit.

Využijme úplněk k léčení, pouštějme, odpouštějme a dělejme si hezky. Hraje se tu o naše pocity. Pečujme o sebe a tvořme si svůj život tak, abychom se cítili dobře. Bude-li nám samotným krásně, budeme se cítit hezky. Když naplníme své srdce radostí, láska prostoupí celé naše tělo a svým světlem nás uzdraví.

Zdroj:

  • Autorka je astroložkou ve společnosti Astrologie klíč k poznání