Láska v srdci je mírou, kterou hodnotíme svět. Když je otevřené, vyzařuje krásu a vše je krásné. Bolest srdce uzavírá, a chceme-li se před ní ochránit, abychom ji necítili, necítíme ani lásku a nevidíme krásu. Máme-li strach ze zranění, uzavíráme se, stavíme kolem sebe hradby, aby se k nám nikdo nemohl přiblížit a zranit nás. Tím zraňujeme sami sebe, protože se cítíme oddělení, osamocení a nemilovaní.

Zdroj: Youtube

Jsme-li uzavření, oddělujeme se od druhých lidí a posilujeme ego, které je omezené. Čím více si domýšlí a ve svých domněnkách sílí, je sebestředné, pyšné, arogantní a postrádá soucit. Ego je však jen maskou, za kterou se skrývá citlivá duše, která si ze strachu staví kolem sebe „královské“ hradby.

Když se ego cítí ublížené, máme tendenci to oplácet a ubližovat druhým. Trestáme-li druhé, trestáme i sebe a prohlubujeme temnotu, ve které se bojíme, tak bojujeme a vzájemně se ničíme. Pokud nechceme být v temnotě, musíme si na ni posvítit. Když rozsvítíme své vlastní světlo, lásku, kterou máme ve svém srdci, temnota zmizí. Srdce plné lásky je světlem, které září.

Chceme-li cítit lásku, musíme se otevřít a přiblížit se k druhým. Láska roste, když je sdílena. Máme-li strach, že se nám nevrátí, dáváme jen dílky lásky, na příděl podle zásluh. Člověk zná pojem chudoby, protože kalkuluje a snaží se řídit a ovládat, co dává a dostává. Kdo se cítí chudý, hromadí pozlátka, která se třpytí a lesknou, jež mu zvyšují hodnotu. Kdo má zlaté srdce, cítí se bohatý a dokáže sdílet to, co má.

Nebojme se podělit se o to, co máme a nestyďme se za to, jací jsme. Stranění z nás dělá „šílence“, kteří stále bojují. Schopnost se rozdělit, vstřícnost a laskavost utváří otevřenou společnost, ve které se rozdíly samy vyrovnávají. Vše, co dáme, se nám časem vrátí. Všichni jsme v podstatě stejní, i když někteří jsou nahoře a jiní dole.

Odhoďme masky a darujme úsměv a laskavé slovo, které nic nestojí a prolomí hradby. Nečekejme na vstřícná gesta od druhých, ale udělejme vstřícný krok. Láska je energie, která nás spojuje a přináší světlo, které uzdravuje.

Zdroj:

Autorka je astroložkou ve společnosti Astrologie klíč k poznání