Premium obsah

Tajemství ženského orgasmu

Tajemství ženského orgasmu
Sexuální energie je tou nejmocnější hybnou silou celého vesmíru. Je očistná, tvořivá, umí vdechnout nový život, inspiraci, je hybatelkou změn. Energie je proměnlivá, pohyblivá a má plynout. Ve chvíli, kdy se energie kumuluje, stagnuje či je ignorována, následuje destrukce – na úrovni zdraví těla i mysli, na úrovni harmonie vztahů i celých společenství. Co platí o energii obecně, platí o té sexuální dvojnásob. Ženská sexuální energie je něžná, plynoucí, přizpůsobivá, a přesto dokáže mít sílu uragánu.

Proč nás sexualita tak fascinuje?

Prožitek sexuální energie je základní živočišnou potřebou.

Nejen kvůli přirozenému volání přírody po reprodukci, ale také proto, že:

1. Sexuální energie je magnetismus.
Přitáhne k nám tu bytost, se kterou si máme předat informaci ve formě nového sebepoznání, právě i díky extatickému prožitku. Není to tak úplně o tom, co nám dává v sexu partner, ale spíše o tom, co si my samy dokážeme dovolit prožívat a co nového o sobě se díky magnetickému setkání dozvíme.

2. Sexuální energie je vnitřní očistou těla.
Prožitek sexuální extáze působí jako očistný plamen, který v těle i na duši léčí všechny bolístky. Přesně podle našich potřeb. Orgastický zážitek podporuje rozpouštění stresových hormonů, díky kterým propouštíme své vnitřní tlaky a konflikty na všech rovinách.  

3. Sexuální energie umožňuje restart mysli.
Díky magnetismu a extázi znovuobjevujeme kouzlo prožitku TEĎ a TADY, bez hranic časoprostoru. Mysl propouští tíhu myšlenek a objevuje nekonečný vesmír…

 

Proč má žena moderní společnosti problémy se svou sexualitou?

Žena moderní společnosti západních ideálů se své přirozené sexualitě obecně více vzdaluje, než aby s ní budovala pevný vztah. Často se stává, že rozpoložení mysli, nefunkční myšlenkové vzorce, disharmonické vztahy, společenský a profesní tlak se neblaze podepisují na stavu ženského těla. Vnitřní energetické bloky, které vytvářejí prostor někdy i pro nemoc, brání ženě v extatickém prožitku. Na vině je nedostatečná kultivace sebelásky a sebeuvědomění, stejně jako disharmonický vnější tlak – ze strany partnera či celé společnosti.

 

Jak se otevřít své intimitě a prožívat orgasmus?

Jednoduše, žena by se neměla poddávat tlaku na výkon západní společnosti, ale měla by kultivovat a hýčkat svou přirozenou energii – pečující a sebepečující, laskavou a sebelaskavou… Žena by si měla uvědomit, že nemusí být dokonalá a perfektní proto, aby si mohla dovolit prožívat nebe na Zemi uvnitř sebe sama – aby byla šťastná, energeticky vyživená a naplněná. Lásku a sebelásku netřeba podmiňovat výkony!

 

Jak může žena podpořit růst své sexuální energie, nechat v sobě vykvést růži a dopřát si omamný orgasmus?

1. Energetické vyživení
Dopřát si dostatek odpočinku, ale i vědomé aktivity, přesně podle toho, co v danou chvíli žena nejvíce potřebuje. Dopřávat si takové vášně a radosti, které ji posilují. Od procházky se psem přes návštěvy sauny po odpoledního šlofíka.

2. Přijetí sebe sama
Když se narodí miminko, všichni ho bezpodmínečně milují. Lásku si nemusí zasloužit výkony a medailemi. Jsme lidské bytosti, chybujeme a každý máme své dary a nedokonalosti, díky kterým jsme jedineční. Žena (a nejen žena) by se měla přijmout ve své autentické verzi a nehledat stále tu dokonalou instagramovou verzi sebe sama.

3. Dovolit si nechat energii proudit
Když žena prožívá emoce, má je nechat plynout. Nezadržovat. Dovolit si prožitek vzteku, strachu, důvěry i vášně a přiznat ho sobě i partnerovi.

 

Jak může muž podpořit svou partnerku v prožitku orgasmu?

1. Poskytnout jí bezpečný prostor – pro její emoční prožitek. Muž by měl ženu ujišťovat, že je přijímaná v celé své emoční proměnlivosti a ve své jedinečnosti.

2. Ujistit ji, že je plně milována.

3. Dopřát jí prostor a čas – Někteří muži bývají často ve své přirozené nekultivované verzi energeticky velmi penetrující. Muž vědomý si svých kvalit a ukotvený ve svém středu je spíše pevným stabilním majákem než dobyvačným Vikingem. Pokud muž ženě dopřeje prostor a čas, bude mu dopřán nádherný a vyživující zážitek ženské sexuální bouře.

Prožitek vědomé intimity, sexuality a vášně velmi navyšuje energetické vibrace našich tělesných buněk. V tu chvíli se stáváme více energií než hmotou a máme možnost zažít hluboce očisťující a současně transformační procesy své bytosti, které nás vedou k vnitřnímu souladu a podporují celostní zdraví.

Ikona
Ale ne! Používáte zastaralou verzi prohlížeče, kterou náš videoportál Kondice nepodporuje!
Pro sledování cvičebních videí, poslouchání meditací a čtení nejnovějších článků, receptů i speciálů Kondice si prosím aktualizujte svůj prohlížeč.