Proč nás sexualita tak fascinuje?

Prožitek sexuální energie je základní živočišnou potřebou.

Nejen kvůli přirozenému volání přírody po reprodukci, ale také proto, že:

1. Sexuální energie je magnetismus.
Přitáhne k nám tu bytost, se kterou si máme předat informaci ve formě nového sebepoznání, právě i díky extatickému prožitku. Není to tak úplně o tom, co nám dává v sexu partner, ale spíše o tom, co si my samy dokážeme dovolit prožívat a co nového o sobě se díky magnetickému setkání dozvíme.

2. Sexuální energie je vnitřní očistou těla.
Prožitek sexuální extáze působí jako očistný plamen, který v těle i na duši léčí všechny bolístky. Přesně podle našich potřeb. Orgastický zážitek podporuje rozpouštění stresových hormonů, díky kterým propouštíme své vnitřní tlaky a konflikty na všech rovinách.

3. Sexuální energie umožňuje restart mysli.
Díky magnetismu a extázi znovuobjevujeme kouzlo prožitku TEĎ a TADY, bez hranic časoprostoru. Mysl propouští tíhu myšlenek a objevuje nekonečný vesmír…

Proč má žena moderní společnosti problémy se svou sexualitou?

Žena moderní společnosti západních ideálů se své přirozené sexualitě obecně více vzdaluje, než aby s ní budovala pevný vztah. Často se stává, že rozpoložení mysli, nefunkční myšlenkové vzorce, disharmonické vztahy, společenský a profesní tlak se neblaze podepisují na stavu ženského těla. Vnitřní energetické bloky, které vytvářejí prostor někdy i pro nemoc, brání ženě v extatickém prožitku. Na vině je nedostatečná kultivace sebelásky a sebeuvědomění, stejně jako disharmonický vnější tlak – ze strany partnera či celé společnosti.

Jak se otevřít své intimitě a prožívat orgasmus?

Jednoduše, žena by se neměla poddávat tlaku na výkon západní společnosti, ale měla by kultivovat a hýčkat svou přirozenou energii – pečující a sebepečující, laskavou a sebelaskavou… Žena by si měla uvědomit, že nemusí být dokonalá a perfektní proto, aby si mohla dovolit prožívat nebe na Zemi uvnitř sebe sama – aby byla šťastná, energeticky vyživená a naplněná. Lásku a sebelásku netřeba podmiňovat výkony!

Jak může žena podpořit růst své sexuální energie, nechat v sobě vykvést růži a dopřát si omamný orgasmus?

1. Energetické vyživení
Dopřát si dostatek odpočinku, ale i vědomé aktivity, přesně podle toho, co v danou chvíli žena nejvíce potřebuje. Dopřávat si takové vášně a radosti, které ji posilují. Od procházky se psem přes návštěvy sauny po odpoledního šlofíka.

2. Přijetí sebe sama
Když se narodí miminko, všichni ho bezpodmínečně milují. Lásku si nemusí zasloužit výkony a medailemi. Jsme lidské bytosti, chybujeme a každý máme své dary a nedokonalosti, díky kterým jsme jedineční. Žena (a nejen žena) by se měla přijmout ve své autentické verzi a nehledat stále tu dokonalou instagramovou verzi sebe sama.

3. Dovolit si nechat energii proudit
Když žena prožívá emoce, má je nechat plynout. Nezadržovat. Dovolit si prožitek vzteku, strachu, důvěry i vášně a přiznat ho sobě i partnerovi.

Jak může muž podpořit svou partnerku v prožitku orgasmu?

1. Poskytnout jí bezpečný prostor – pro její emoční prožitek. Muž by měl ženu ujišťovat, že je přijímaná v celé své emoční proměnlivosti a ve své jedinečnosti.

2. Ujistit ji, že je plně milována.

3. Dopřát jí prostor a čas – Někteří muži bývají často ve své přirozené nekultivované verzi energeticky velmi penetrující. Muž vědomý si svých kvalit a ukotvený ve svém středu je spíše pevným stabilním majákem než dobyvačným Vikingem. Pokud muž ženě dopřeje prostor a čas, bude mu dopřán nádherný a vyživující zážitek ženské sexuální bouře.

Prožitek vědomé intimity, sexuality a vášně velmi navyšuje energetické vibrace našich tělesných buněk. V tu chvíli se stáváme více energií než hmotou a máme možnost zažít hluboce očisťující a současně transformační procesy své bytosti, které nás vedou k vnitřnímu souladu a podporují celostní zdraví.