V době letního slunovratu bude Mars ve spojení s Černou Lunou ve Lvu. Zároveň se k Černé Luně bude přibližovat Venuše a k přesnému spojení dojde 28. června. Venuše a Mars jsou dvě odlišné energie, pasivní a aktivní, ženská a mužská, které se vzájemně doplňují a společně tvoří. Pokud jsou v souladu, jejich spojením vzniká velké dílo, božský záměr. Venuše potřebuje být uvolněná, aby mohla vyjádřit svoji krásu a své touhy. Nejsou-li naplněny, je nespokojená a může být až hysterická. Mars potřebuje akci. Když „nemá do čeho píchnout“, je nevybitý a může být až agresivní. Mars a Venuše se doplňují a vzájemně potřebují.

Zdroj: Youtube

Mars čeká na přesné zadání Venuše, aby věděl, co má konat a Venuše potřebuje klid, aby se uvolnila, zcitlivěla a dala prostor Marsu. Tyto dvě energie musíme nejdříve vyvážit v sobě, být uvolnění a vědět, co přesně chceme, abychom neběhali jak smyslů zbavení a mohli jsme tvořit harmonické vztahy. Strážkyně rovnováhy Černá Luna, která s nimi bude v kontaktu, prověří, zda si Venuše a Mars rozumí a jsou jako jedno tělo, spolu tvoří a podporují se. Vyměňují-li si energie, vzájemně se obohacují, naplňují a vzniká jejich společné dílo.

Když zplodí dítě a jdou-li ruku v ruce, společně se promění, posunou se na novou úroveň a založí rodinu. Vytvoří tak zázemí pro své dítě, jemuž dají potřebnou psychickou i fyzickou výživu, péči a ochranu. To, co se dítě doma naučí, bere jako normu a dle tohoto modelu tvoří své vztahy. Když v rodině chybí harmonie a láska, dítě to cítí.

Naslouchejme svým dětem a věnujme se jim, i když to hned neocení. To přijde až zpětně a nám se to časem vrátí, ale nikdy se nám nemůže vrátit to, co jsme jim nedali. Pro děti je čas strávený s rodinou k nezaplacení a nikdo jim ho ničím nenahradí. Když zůstane naše vnitřní dítě nevyživené, vynucuje si pozornost a v dospělosti si podmiňuje. Každý vnitřní nedostatek se projevuje ve vnějším světě. Jsme-li nedosycení láskou, hledáme matku v matérii a honíme se za penězi. Potřebujeme-li její péči, hledáme ženský klín.

29. 6. vytvoří Slunce harmonický aspekt se Saturnem v Rybách. Poděkujme svým rodičům za jejich výchovu, kterou nám předali to, co si mysleli, že je nejlepší, co sami znali a uměli. Odpusťme jim jejich „hříchy“, chyby a nedokonalost. Když odpustíme, rozpustíme minulost, přestaneme se trápit tím, co se stalo a co nemůžeme změnit, a opravdu dospějeme. Nespoléhejme na rodiče, že nás „dosytí“, ale pracujme se svým vnitřním dítětem, které touží po lásce, pohlazení a pochvale. Važme si chvil strávených s dětmi, při nichž vyživujeme své vnitřní dítě. Děti jsou naším odrazem a my je formujeme. Buďme jim vzorným příkladem. Hrajme si, smějme se a radujme se. Když se děti smějí, je ráj na zemi.

Od 30. 6. do 6. 12. bude couvat božský Neptun znamením Ryb, je ve svém domovském znamení, kde rozpouští formy, které jsme během posledních 165 let vytvořili. Uvolněme se a nechme odnést vše, co je přežité. Retrográdní pohyb nás vrací, abychom měli čas vnímat, co nám sděluje Bůh či Vesmír, který se projevuje skrze nás a komunikuje s naší duší prostřednictvím intuice. Zapisujme si, co je nám sdělováno, když jsme sami a v klidu. To, co je z lásky, je od Boha.

1. 7. se Slunce v Raku spojí s Merkurem a harmonickým aspektem s Jupiterem v Býku, jež společně otevřou prázdninové energie. Nicnedělání a volno nám dovolí být s pocity a emocemi, na které nám často nezbývá čas anebo je raději zaháníme činností, ale právě ony nám umožňují cítit život, prožívat a být v přítomnosti. Využijme čas dovolených, nikam nespěchejme, rozhlížejme se kolem a vnímejme, jak se cítíme. Když se uvolníme, zaplaví nás pocity, které nás naplní, budeme prožívat a pocítíme plnost života. Bude-li nám v tom krásně, budeme vyzařovat radost a tvořit krásný svět.

4. 7. bude Chiron v Beranu v příznivém aspektu na Černou Lunu ve Lvu. Každý z nás prožil nějaké trauma, které uzavřelo naše srdce, abychom necítili bolest a přežili jsme. Zůstalo-li zavřené, necítíme lásku, jsme prázdní, nespokojení a honíme se za kariérou, abychom dokázali, že jsme dobří a hodni lásky, anebo za penězi a materiálními statky, které by zaplnily naši vnitřní prázdnotu a dodali nám sebehodnotu. Chceme-li zdravě prožívat život, nesmíme se bát procítit bolest a s ní spojené negativní pocity, které vychází z minulosti. Přijměme všechny negativní emoce s láskou a dejme si to, co potřebujeme. Naše temnota touží po světle, chce přijetí a lásku. Když přestaneme odmítat svoji temné pocity, které si projektujeme na druhé, uzdravíme se, budeme celiství a vyléčení.

10. 7. se aktivní Mars přesune do znamení Panny, v němž pobude do 27. 8., kde bude hledat chyby a nedostatky a poukazovat na to, co by se dalo zlepšit a pročistit. Můžeme zapracovat sami na sobě, abychom se cítili dobře a vpravit pohybové aktivity do každodenní rutiny, uzdravovat se pomocí zdravé výživy a pobytem na čerstvém vzduchu čistit nezdravé myšlenky.

12. 7. se Severní Lunární uzel přesune na 1,5 roku do znamení Berana, kde bude klást důraz na každého z nás, na naši odvahu a odhodlání, protože každý máme potenciál a schopnosti, které máme využít, abychom přispěli k vývoji lidstva a společně se posunuli na vyšší úroveň. Přispěje-li každý svou troškou do mlýna, roztočí se mlýnská kola. Kdo má odvahu, začne nové projekty a svým rozhodnutím určí směr svého života. Cesta je tam, kde je vůle. Když sami vykročíme, zareagují i druzí.

15. 7. vytvoří Slunce příznivý aspekt s Uranem v Býku, kdy můžeme pozvednout své vibrace. Hromadění a touha po majetku nás zatěžuje. Stěžujeme si, že na nic nemáme čas, jsme přepracovaní, unavení a podráždění. Nehledejme vnější jistoty, kterými se zabezpečujeme, ale hledejme bezpečí v sobě. Naše vnitřní hodnoty jsou trvalé a tvoříme si svůj život podle těch hodnot, které uznáváme. Oceňujme pravé hodnoty, jako je lidství, a osvoboďme se od tíže hmotného světa. Svoboda nám dává možnost rozvíjet to, co máme rádi, a dělat to, co nás baví.

20. 7. vytvoří Slunce příznivý aspekt s Neptunem v Rybách. Každý máme božský úkol, který jsme přišli splnit na Zem. Máme-li hotovo, naše energie se rozplyne do kolektivního vědomí, které se obohatí o naše zkušenosti a přispěje k posunu lidstva. Všichni jsme božími dětmi, Bohem milováni. Když tuto energii cítíme, jsme naplnění, víme, že nikdy nejsme sami, a požádáme-li, vždy se nám dostane rady či pomoci. Zastavme se, uvolněme se a spojme se s touto božskou energií v tichosti, meditaci, modlitbami, zpíváním manter anebo slůvkem óm.

Dovolme si o prázdninách to, co si většinu roku nedovolíme. Strávíme-li je tím, co nás baví, čas uběhne jako voda a přinese své plody. Opatrujme se, hýčkejme se a vyživujme své vnitřní dítě laskavými slůvky, hudbou či tichem. Radujeme se z toho, co máme, a buďme vděční za svůj život a rodinu, díky které jsme přišli na svět.

A na závěr dva citáty. Jeden od Desmonda Tutua, jihoafrického kněze a politika oceněného Nobelovou cenou za mír: „Rodinu si nevybíráte. Jsou pro vás Božím darem, stejně jako vy pro ně.“ A druhý od britského psychologa a spisovatele Ralpha Smarta: „Rodina je kdokoli, kdo tě miluje bezpodmínečně.“

Zdroj:

  • Autorka je astroložkou ve společnosti Astrologie klíč k poznání