24. 12. vytvoří Slunce harmonický aspekt se Saturnem v Rybách, který je vládnoucí planetou Kozoroha. Saturn je přísný učitel, který nás zkouší, jak umíme přijmout výzvy, postavit se zkouškám a odpovídat na životní otázky. Dokážeme-li rozumně jednat a nevyhýbáme se náročným situacím, před překážkami neutíkáme, ale dokážeme si s nimi poradit, pak jsme úspěšní při skládání „zkoušky z dospělosti“ a stáváme se mistry. Když je Saturn v Rybách, nejlepší radou je uvolnit se a s láskou pustit vše, co nás táhne ke dnu. Kdo dokáže poděkovat a umí propustit, co ho vysiluje, je mistrem. Buďme opravdovými mistry a ovládněme mysterium vody. Když „šlapeme vodu“, brzy se vysílíme, a pokud nepřijde záchrana, zásah shora, vyčerpáním se utopíme. Pokud se uvolníme a na vodu si lehneme, splyneme s ní. Proplouváme-li ladně jako ryby, jsme unášeni tam, kde budeme zachráněni. Nebojme se, pusťme vše, co nás tíží a s důvěrou se nechme zanést do klidných vod. Důvěřujme, že vše dopadne tak, jak má, protože intuice nás vede.

27. 12. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Jupiterem v Býku, který je naším druhým učitelem, gurem, jež nám dává příležitosti a rozšiřuje obzory. Ten je od 4. 9. retrográdní a na Silvestra se otočí do přímého směru. Při zpětném pohybu jsme byli vraceni, abychom si přenastavili hodnoty, uvědomili si, čemu dáváme prostor a co je ve skutečnosti podstatné. Dokážeme-li oddělit podstatné od nepodstatného, víme, v čem spočívá opravdová krása a do nového roku vstoupíme s nadšením, novými plány a nadějemi. Hledejme krásu v přírodě, važme si jejich zdrojů, které jsou naší obživou, a chraňme ji, ať máme kde hospodařit. Věnujme péči svému tělu, které dokáže zhmotňovat a tvořit krásný svět. Otevírejme své laskavé srdce, které vidí krásu a nabízejme své dary a nadání, které máme od Boha. To, co nás baví a dělá nám radost, je naším darem, skutečným BOHAtstvím, které nám přináší hojnost a nikdo nám ho nemůže vzít.

27. 12. se otočí náš zraněný léčitel Chiron v Beranu a po 5 měsících retrogradity půjde opět přímo. Chceme-li být zdraví, musíme si rozpomenout, kdo a kým jsme, abychom si mohli vyléčit svá zranění, traumata a bolesti. Pokud jsme ztratili kontakt se svojí duší, nevíme, že jsme světlem, bloudíme a hledáme někoho, kdo nám na cestu posvítí, řekne a ukáže, co máme dělat. Posloucháme-li druhé, kteří to s námi „myslí dobře“, neposloucháme svoji duši a neděláme to, co cítíme, že bychom měli. Vyhovujeme-li druhým, ztrácíme sami sebe a jsme nespokojení. I když nás druzí mohou omezovat a brání nám, abychom dělali to, co chceme, nakonec zjistíme, že jsme naštvaní na sebe, protože se neposloucháme a nemáme sílu následovat volání své duše. Bloudění, s ním spojené nepohodlí a bolestivé zkušenosti, jsou součástí životní cesty každého z nás a vedou nás k prozření a moudrosti. Poznání, že vše muselo být přesně tak, jak bylo a ne jinak, a přijetí, přináší smíření. Kdo pochopí, že není nač si stěžovat, bere si svoji sílu zpět, stává se celistvým a vyléčeným.

31. 12. se Slunce harmonicky propojí s Černou Lunou v Panně. Když toužíme po čistotě, hledáme nedokonalosti a kritizujeme vše, co je nečisté, špinavé a temné. Čím více se na temnotu zaměřujeme, tím více ji vidíme. Temnota je v každém z nás, je nám přirozená. Při zrození, když se naše duše zapojila do přírodního cyklu, jsme se s ní spojili a krví se propojili se svými kořeny. Tak jsme nasáli informace rodu a zkušenosti, na které navazujeme, abychom mohli vyrovnat karmické dluhy. V temných kořenech je velká moc, na jejichž síle závisí krása korun a množství jejich plodů. Nesnažme se být dokonalí, ale přijměme svoji temnotu, ve které se skrývá hluboké tajemství. Požádejme svoji rodinu o odpuštění za přešlapy, kterými jsme jim kdy ublížili a odpusťme si chyby, kterých jsme se kdy dopustili. Když očistíme své kořeny, osvobodíme svoji duši od pocitů viny a připravíme se na vstup do nového roku, aby naše vyzařování bylo čisté, jasné a nezatížené minulostí.

Silvestrovskou nocí se rozloučíme s rokem 2023, který byl rokem aktivisty Marse, proto proběhl jako bychom běželi o závod, a přehoupneme se do roku Slunce, který zviditelní vše, co jsme v uplynulém roce začali anebo do čeho jsme dávali energii. Nebojme se v roce 2024 zazářit a ukázat svoji přirozenou tvořivost, své talenty a nadání a také laskavost, vstřícnost a dobrosrdečnost, své božství v srdci, které nás spojuje.

2. 1. se otočí do přímého směru Merkur ve Střelci, abychom zaměřili svoji mysl k výšinám, do budoucnosti, co bychom chtěli zkusit a prožít. Při retrográdním pohybu od 13. 12. jsme byli vraceni vyrovnat se s tím, co bylo řečeno, o čem jsme smýšleli, co jsme zvažovali a nedořešili. Pokud jsme si myšlenky vytřídili, urovnali a srovnali, máme jasno. Vzhlédněme ke světlu a zaměřme se na to, co nás vede k růstu. Až 14. 1. vejde Merkur do Kozoroha, budeme moc s jasnou myslí zacílit tam, kam nás srdce vede, abychom to mohli realizovat, až nastane správný čas.

10. 1. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Uranem v Býku. Změny ve hmotě, které začaly vstupem Urana do znamení Býka v roce 2018, jsou v plném proudu. Naše jistoty se rozpadají, nic není jisté, což nám nahání strach. Když se bojíme, snažíme se zabezpečit, hromadíme vše, co nám přináší jistotu, a běháme, jak smyslů zbavení. Zastavme se a uvědomme si, co svojí zbrklostí, strachem a neuvážeností sami tvoříme. Otevřme svoji mysl novým myšlenkám a budujme nový prostor, kde se budeme cítit uvolněně a svobodně. I když nám novoty nahání strach, mohou přinést mnoho dobrého, pokud se budeme chovat lidsky. Nebojme se chaosu. Z něho se vše rodí a co z něj vyroste, záleží na našem přístupu, pochopení a péči.

16. 1. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Uvolněme se a důvěřujme, že dobro se vždy ukáže, protože dobro je světlo, láska a pravda. Nebojujme s temnotou, nenechme se jí pohltit, ale vyzařujme své světlo, které je v našem srdci. Rozdávejme úsměv, laskavá slova, jednejme s láskou, požehnejme těm, kdo trpí a dejme milost těm, kteří nám nerozumí. Když přestaneme řešit problémy druhých, dáme jim možnost, aby získali vlastní zkušenosti a poznání, které je nepřenositelné a sami našli cestu k Bohu. Jsme-li v energii srdce, jsme v jednotě se sebou a druhými, s pokorou přijímáme vše takové, jaké to je a nepotřebujeme nikoho zachraňovat, ohromovat ani oslňovat. Vyzařujeme-li své božství v srdci, pohybujeme se ve vyšších frekvencích a přibližujeme se k Bohu, ke světlu.

20. 1. se Slunce, těsně před svým vstupem do znamení Vodnáře v 15:08, spojí s mocným Plutem v Kozorohu, aby se zviditelnilo, jak si stojíme a zda máme pevnou půdu pod nohama. Jsou-li naše základy pevné, žádné otřesy nás nepoloží. S tímto vědomím vstoupí Slunce do znamení Vodnáře a následující den do něj vstoupí mocné Pluto. Vodnář nás učí o svobodě a dává lekce o energiích a informačních technologiích. Nenechme se ovládnout ani zastrašit, nestaňme se stroji, které se dají ovládat, ale projevujme své lidství, které nás spojuje. Rovnost, svornost a bratrství jsou silnou lidskou zbraní.

Přeji všem požehnané vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce, který je rokem Slunce. Buďme odvážní a jděme cestou srdce, které je zdrojem a léčivým světlem. Vyzařujme svoji sluneční energii, ale dobře s ní hospodařme. Naše energie je cenná komodita, na které závisí náš život.

A na závěr citát od katolického mnicha Františka z Assisi: „Veškerá tma světa nemůže uhasit světlo jediné svíčky.“