Jsme-li zmatení a rozhození, emoce s námi hýbou, hned jsme nahoře a hned dole a nevíme, co je správné a pro nás to pravé. Když jsme ponořeni ve svých emocích, jsme zahleděni do sebe, nevidíme druhou stranu a chybí nám soucit. Nechceme-li připustit anebo si přiznat, že by něco mohlo být jinak, bojujeme a klademe odpor, který způsobuje napětí, proto nemůžeme vyrovnat, co má být srovnáno. Vesmír však udržuje rovnováhu a vždy si najde cestu, aby hříčkami osudu srovnal, co má být vyváženo. Nic netrvá věčně. Vše je pomíjivé a má svůj cyklus, přirozeně se rodí a umírá. Když přijde správný čas, příroda neklade odpor a s klidem pustí to, co jí neslouží. Odchází to, co má skončit, a to, co je životaschopné, přežije a znovu se zrodí.

26. 10. před úplňkem v Býku se zatměním Luny vytvoří Slunce harmonický aspekt s Černou Lunou v Panně. Udělejme si podzimní úklid a odstraňme, co nám již neslouží, zatěžuje nás či přímo zotročuje. Mějme odvahu udělat si pořádek ve svém životě a pustit to, co nás vyčerpává. Když si okolo sebe uklidíme a zklidníme svoji mysl, srovnáme, s čím je potřeba se vypořádat. Přestaneme-li se starat, ubudou starosti, užijeme si volno a odpočineme si. Během každé pauzy nabíráme sílu a probouzí se v nás nový život. Důvěřujme životu a mějme odvahu ukončovat i začínat. V tom spočívá kouzlo života.

3. 11. vytvoří Slunce opozici s Jupiterem v Býku. Važme si toho, co máme, a nepřehánějme. Uklizený prostor nám nabízí nezatížené a prostornější místo pro naše tvoření. Nebojme se nicoty a prázdnoty. Užívejme si ji a vyčkejme, až přijde správný okamžik, který ji naplní. Každý jsme jedinečná bytost, která tvoří svým tělem, a nikdo jiný neví lépe než my, co dokážeme a jakou krásu v sobě skrýváme. Naslouchejme svému moudrému tělu a spolupracujme s ním. Tělo je dokonalé a svým projevem nám oznamuje, kdy je vyčerpané a potřebuje odpočinek anebo má spoustu energie, která chce být využita. Buďme svým guruem i rozhodným vůdcem. Hrajme si a volme si, do čeho se pustíme a co opustíme, abychom se cítili dobře. Není potřeba trpět, avšak buďme trpěliví, když se nám zrovna nedaří. Nabírejme vnitřní sílu a odvahu a skrze sebe tvořme krásu. Krásné je vše, co děláme s láskou.

Zdroj: Youtube

4. 11. se otočí Saturn v Rybách, který byl od 17. 6. retrográdní, a vracel nás ke starým a nedořešeným záležitostem. Všechny zkoušky, které nám do života přicházejí, nám přinášejí zkušenosti. Možná jsme některé nezvládli tak, jak bychom si představovali, ale dokud se budeme trápit pro to, co se stalo, zůstáváme v minulosti a nemůžeme začít znovu a jinak. Poprosme, aby nám bylo pomoženo a odebráno to, co nás tíží. Nechme rozpustit minulost a s důvěrou se oddejme životu. Život nemůžeme ovládat. On sám ví, co je pro nás nejlepší, a jsme-li připraveni, ve správný čas nám přinese to, co je s námi v souladu. Nevyhýbejme se životu, ale plujme na jeho vlnách.

13. 11. při novoluní ve Štíru vytvoří Slunce opozici s Uranem v Býku, který je ve Štíru v povýšení. Otočme svoji pozornost do sebe, abychom se spojili se svým pravým já, se světlem, které hoří v nás. Když zahlédneme své vlastní světlo, budeme osvícení a uvidíme pravdu, která nás posune na novou úroveň. Rozeznáváme-li, co je pravdivé, jdeme cestou, která vede k osvobození. Tu nám již Buddha vyznačil, když nám předložil svoji ušlechtilou osmidílnou stezku, jejíž součástí je správné porozumění, správné myšlení, správná řeč, správné jednání, správné živobytí, správné úsilí, správná bdělost a správné soustředění.

17. 11. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Uvolněme se a nechme vesmír, aby konal za nás. Když se vzdáme kontroly a touhy vše ovládat a řídit, které vycházejí z našeho strachu, vesmír sám vyváží to, co je potřeba narovnat. Jsme-li zahleděni do svého utrpení, nevidíme anděly, kteří k nám přicházejí, aby nám zvedli náladu a vykouzlili úsměv na tváři. Všímejme si každodenních, obyčejných zázraků, které se dějí. Díváme-li se kolem sebe s láskou, rozpouštíme hranice, které nás oddělují, a spojujeme vše do jednoty.

Mars, který již 12. 10. vstoupil do Štíra, do svého domovského znamení, bude doprovázet Slunce po celou dobu jeho pobytu v tomto znamení. Jejich přesné spojení nastane 18. 11. a přinese nám velkou dávku energie. Během „štířího“ období můžeme otočit to, co je vzhůru nohama, odklidit, překopat a pohnout s tím, co dlouho stálo. Kdo je dlouhodobě nespokojený a hledá viníky, bude kopat kolem sebe. Není to nic jiného, než usazené emoce jako strach, hněv a smutek, které se dostávají na světlo a pořádně nás rozhýbou. Neničme sebe ani druhé, ale pozorujme, co potřebujeme uvolnit. Fyzická práce nám pomůže se vybít a zklidnit. Když své rozbouřené emoce zklidníme, objevíme hlubokou lásku, která nám napoví, jak a kam svoji sílu nasměrovat.

20. 11. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Plutem v Kozorohu, který ve Štíru vládne a podpoří nás, abychom si uvědomili svoji moc a sílu, kterou často odevzdáváme do rukou druhých, protože se bojíme svých rozhodnutí. Když si nedůvěřujeme a necháváme rozhodovat druhé, vzdáváme se zodpovědnosti a pak ukazujeme na viníky, kteří jsou strůjci. Nebojme se postavit se za sebe. Sami si svobodně volme, i když občas zjistíme, že jsme nevybrali správně. Každý neúspěch i pád mají svůj důvod a jsou důležitou součástí našeho života. Když spadneme, svoji pozornost stáhneme k sobě, abychom se zkoncentrovali, uvědomili si sebe a svoji energii zaměřili na to podstatné, které není venku, ale v nás. Dokážeme-li v sobě najít sílu a vůli vstát, znovu se postavíme na vlastní nohy. Tím zesílíme a nabereme zkušenosti, kterými rosteme a moudříme. Proto upadnutí není ostudou, ale časem sebepoznání a sebeuvědomění.

Jsme-li v emocích, straníme tomu, jak se právě cítíme a co prožíváme, proto nejsme objektivní a chybí nám soucit. Když se díváme s klidným srdcem, díváme se očima lásky a soucítíme s druhými, proto nemůžeme nikomu ubližovat ani jeho energii jinak využívat. Je-li naše láska opravdová, neděláme nic, čím bychom mohli druhého ohrozit, protože chceme, aby se cítil dobře, byl naplněný a zářil.

A na závěr citát od irského dramatika, prozaika a básníka Oscara Wildea: „Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.“

Zdroj:

Autorka je astroložkou ve společnosti Astrologie klíč k poznání