Na každém z nás záleží, jak přistupujeme k životu. Důvěřujeme-li životu, věříme, že jsme vedeni, a nebojíme se svých rozhodnutí. Pokud vycházíme z lásky, pak je zbytečné se trápit, zda jsme se rozhodli správně, nevyčítejme si svá rozhodnutí, nezvažujme, co by kdyby, ani neobviňujme druhé a klidně si z lásky k sobě dovolme vyčkat a zůstat ve stavu „nevím“.

Vše, co se děje, ovlivňujeme svými reakcemi, myšlením a konáním. Panuje-li klid a mír uvnitř nás, jsme v harmonii a svoji spokojenost šíříme do vnějšího světa, kterou vytváříme pokojný svět.

Zaměřujeme-li se na vnější svět, jsme v každém okamžiku manipulováni a ovládáni vnějšími okolnostmi a společností, které jsme součástí, a ztrácíme svůj vnitřní klid. Přestože neznáme všechny vnější skutečnosti, hodnotíme, co je lepší a horší, porovnáváme, přeceňujeme a podceňujeme, soudíme, posuzujeme a odsuzujeme a tím vytváříme nerovnováhu.

Nedokážeme-li se ocenit, dáváme přednost vnějšímu hodnocení a jsme závislí na druhých, kterým se snažíme zavděčit, a děláme vše pro to, abychom se jim zalíbili, pochválili nás, ocenili a měli nás rádi. Dokážeme-li být sami se sebou, opouštíme závislost na vnějším světě a snadno se dostaneme do stavu harmonie, kdy si užíváme klid a tichost bytí. Když jsme v lásce, nepotřebujeme nikomu nic vysvětlovat ani se obhajovat.

Chceme-li vytvářet harmonické vztahy, ve kterých vládne láska a mír, musíme nejprve milovat sebe, nalézt harmonii mezi naším vnitřním mužem a ženou, aktivní a pasivní stránkou, abychom se sami cítili vyvážení. Cítíme-li se spokojení, je nám dobře, vážíme si sami sebe, nepotřebujeme se obětovat, dokážeme se vymezit a určit si hranice a tím dokážeme vytvářet rovnocenné vztahy.

Naši učitelé Jupiter a Saturn nás podporují, abychom přistupovali zodpovědně ke svému životu, otevřeli se lásce, důvěřovali vesmírnému vedení, měnili svá nastavení, vystoupili ze stereotypů, přenastavovali a upravovali si své hranice, abychom se cítili svobodní a volní.