Každé dítě je duše, darem od Boha, světlem, které přišlo rozzářit a obohatit svoji rodinu, rod a národ. Vybralo si takovou maminku, kterou potřebovalo pro své zrození a rodinu, kterou potřebovalo pro získání svých zkušeností, jež mají společenský význam. Mateřskou krví, kterou jsme spojeni s našimi předky, nám byl předán genetický kód, na buněčné úrovni si pamatujeme, co prožívala maminka, když nás čekala a z toho, jak jsme se v dětství cítili, co jsme v rodině prožívali a jak jsme vnímali rodinné vztahy, jsme si vytvořili mentální program. Ten praktikujeme v každodenním životě, a když v životě narážíme, poznáváme, co je potřeba proměnit, od čeho upustit a k čemu dospět. To vše je důležité pro růst a vývoj naší duše, která se zrodila plánovitě tam, kam měla a pro to, co měla.

Zdroj: Youtube

Nikdo z nás nepřišel na svět náhodou. Náhoda je jen nepoznaný zákon. Přes svoji rodinu, která nás svým chováním formuje, se nejvíce učíme a poznáváme sebe, své strachy, které mají funkci ochrannou, abychom přežili a svoji vůli a odvahu, kterou omezující strachy překonáváme, čímž sílíme a dostáváme se ke své pravé podstatě, ke své duši a své nevinnosti.

Čím více jsme se odchýlili sami od sebe, od plánu své duše, cítíme se nespokojení. Pokud nás nic netěší, naše duše je v presu, v depresi, cítíme se pod tlakem a jednáme jako automat bez prožívání, a když s námi pocity a emoce cloumají, nemůžeme vyjít sami se sebou, natož s ostatními. Netlačme na sebe, ať nejsme ve stresu, ale zastavme se, uvolněme se a spojme se svojí duší přes své pocity a emoce. Ty nám v každém okamžiku sdělují, co přijímáme a co nepřijímáme, kde si potřebujeme dát lásku, péči a přijetí, čemu máme čelit a kdy se máme postavit za sebe. Ptejme se sami sebe, co potřebujeme, abychom své pocity proměnili a cítili se dobře. Pocity a emoce nám pomáhají osvobodit se od omezujících přesvědčení a vymanit se ze svazujících pout, abychom byli sami sebou ve své přirozenosti. Pečujme o sebe a rozvíjejme cit pro sebe.

Vnímejme své pravé pocity, které jsou naší pravdou, a v tichosti se nechme prostoupit božskou energií. Všichni jsme božími dětmi, Bohem milováni. Když modlitbou požádáme, vždy se nám dostane rady či pomoci. Spojujme se s tím, co nás přesahuje, v meditaci, zpíváním manter anebo slůvkem óm. Jsme-li v souladu se svojí duší, jsme vedeni Duchem, naplňujeme své poslání a cítíme se naplnění.

Zdroj:

  • Autorka je astroložkou ve společnosti Astrologie klíč k poznání