Uvolněme se a dejme si pauzu od všech informací, které nás obklopují a valí se na nás. Čím více jich je, jsme jimi válcováni, nestíháme je zpracovávat a cítíme se zahlceni a přetíženi. Informace z vnějšku mají svůj význam, ale důležité jsou naše vnitřní informace, náš vnitřní hlas a to, co nám říká naše tělo a duše, abychom si zachovali zdraví a byli spokojení.

Zdroj: Youtube

Informace nás formují. Reagujeme na to, co kdo říká, a jsme-li poslušní, děláme to, co se sluší, co nám kdo radí a našeptává. Kdo má informace, může je mocně využívat, klamat a snadno ovládat a kontrolovat druhé. Chceme-li formovat svůj život, nesmíme se nechat válcovat vnějšími informacemi, podléhat tomu, co kdo říká, ale vysílat myšlenky, které utvářejí náš život. Myšlenka tvoří, a je-li naše mysl silná, dokáže si udržet svůj záměr.

Je nesmyslné snažit se ovládnout život, ale jediné, co můžeme ovládnout, je naše mysl. Pozorujme své myšlenky a ptejme se, odkud pramení. Jsme jejich zdrojem, rojí se v naší hlavě. Mysl generuje myšlenky podle našeho vnitřního nastavení, vnímání světa, pocitů a emocí. Nenechme se klamat svojí myslí, ale otvírejme své srdce a uvědomujme si zranění, které jej uzavřelo a tvoří negativní myšlenky. Podle čínské medicíny souvisí srdce s jazykem, a je-li bolavé, mluvíme jazykem, který dokáže zraňovat. Když zklidníme mysl, uklidníme srdce. Pokud je srdce klidné, jsme smíření, v harmonii a naše mysl je jasná a vidí světlo.

Dopřávejme si ticho a naslouchejme sobě, svému tělu, své duši a svému vnitřnímu dítěti, které chce pozornost. Stačí pár minut ticha několikrát za den, abychom si odpočinuli, zrelaxovali a zregenerovali a zaslechli svůj vnitřní hlas, který k nám promlouvá. Nebojme se toho, co se v nás odehrává. Uvnitř nás jsou cenné informace. Zatímco mluvení vyčerpává, ticho léčí.

Zdroj:

  • Autorka je astroložkou ve společnosti Astrologie klíč k poznání