Zatímco zištná mysl je duální, hledá pozitiva a negativa, dokáže vymyslet a obhájit různé způsoby a možnosti, pátrá po racionálních důvodech a podle nálady vždy najde to, co se nám zrovna hodí, srdce vy-světlo-vat nepotřebuje, ono ví. Pokud je myšlenka v souladu se srdcem, letí přímo k cíli jako šíp. Rozhodujeme-li se ze středu svého bytí, můžeme být pro druhé nepochopitelní.

Slunce s Lunou ve Lvu se při novoluní dostávají do opozice se Saturnem ve Vodnáři. Zaměřme se na to, jak máme nastavené hranice a co dovolujeme sobě a druhým. Čím a kým se necháme omezovat a proč?

Pokud nám někdo svým chováním neustále ubližuje, pak nejvyšším projevem lásky je, když si neklademe žádné podmínky a dovolíme mu, aby byl takový, jaký je, dáme mu svobodu a pustíme ho ze svého života, přestože jeho místo v našem srdci zůstane.

Pokud jsme si ze strachu, že budeme zraněni, vystavěli zdi kolem svého srdce, cítíme se oddělení a nemůže k nám vstoupit láska, po které ze srdce toužíme. Uvolněme se, povolme své stažení, vyjděme za své „zdi“ a nechme do svého života vstoupit radost, lehkost, krásu a lásku.

Poctivá Venuše v Panně čistí, třídí a tříbí vztahy a naše hodnoty. Je podporována mocným Plutem z Kozoroha a svobodomyslným Uranem z Býka, aby to vzala pěkně od podlahy a udělala pořádek, vymetla dlouholeté nečistoty, poukázala na nesrovnalosti, přehodnotila priority, změnila pravidla, nastavení, hodnotový systém a provedla patřičné změny, které budou k užitku a ku prospěchu. Venuše nás nutí udělat revizi v našem srdci, očistit se od klamů a iluzí a vystřízlivět, abychom mohli budovat solidní vztahy. Nekritizujme sebe ani druhé a nehledejme nedostatky, ale spojme se se svým laskavým srdcem, projevme soucit a zasmějme se své nedokonalosti, která nás dělá takovými, jakými jsme – přirozenými, radostnými a vtipnými.

Učme se dělat věci s láskou, pracujme na tom, co nás baví, radujme se z maličkostí a zaměřujme se na to, co je pro nás opravdu důležité. Vychází-li naše konání ze srdce, dokážeme překlenout všechna nedorozumění a přitáhnout si to, co nás udělá šťastnými a naplněnými.