Většinou jsme společensky naprogramovaní tak, že jakékoli podobné projevy vnímáme jako nemístné, nepatřičné, nevhodné… Přesto existují četné situace, kdy právě zvukové projevy uleví – mručení či křik při porodu, pláč při stresu, hekání při podávání namáhavého výkonu a mnohé další. Mnozí terapeuti potřebují, aby jejich klienti v rámci léčby nechali volný průběh emocím v podobě uvolnění zvuků, ale narážejí na pevnou bariéru. Nemocní často trpí v bolestech bez toho, že by si dovolili sténat, naříkat, neřkuli plakat. Co na tom, že i pláč sám o sobě léčí…

Komunikace, rituál i terapie

Různé hlasové nuance byly harmonizujícím prostředkem od nepaměti. Dost možná daly základ i hudbě, ačkoli odborníci se občas přou, zda naši dávní předkové cíleně tepali do různých předmětů s touhou vytvořit rytmus nebo zda tak ještě dříve činili pomocí vlastních hlasů. Každopádně rytmus byl nesmírně významný i pro naše nejstarší předky. Existují důkazy o tom, že lidé v jeskyních z doby před 12 000 lety bouchali do krápníků a přírodních „skalních gongů“, přičemž samotné jeskyně fungovaly coby rezonátory zvuku. Podobné zvuky a později hudba sloužily nejen coby zábava a komunikační prostředek, ale představovaly významný aspekt rituální i léčebný.

Koupat se v rytmech

Dnes se mnozí jedinci k terapeutickým zvukovým technikám se schopností ovlivňovat stav duše a těla vracejí. Třeba za pomoci nejrůznějších nástrojů imitujících hlas přírody, jako jsou himálajské a křišťálové zpívající mísy, gongy, ladičky… Zvukové terapii, založené na předpokladu, že veškerá hmota vibruje na určitých frekvencích, se věnuje i David Gibson z amerického centra Globe Institute. Takřka 20 let zkoumá, jak zvuky ovlivňují fyzický, duševní a emoční stav člověka. Použitím určitých zvukových frekvencí se podle něj mění vědomí, což pomáhá léčit mnohé nemoci včetně nespavosti, úzkosti, deprese či některých neurologických poruch. Zdejší „zvukové lázně“ však prý pomáhají snižovat také krevní tlak a srdeční frekvenci. Ústav mimo jiné pracuje s lidmi trpícími příznaky Parkinsonovy nemoci, přičemž mnohým prý cílená zvuková terapie pomáhá zmírnit třes alespoň na pár dní, někdy i déle. Pro příklad zvukové terapie však nemusíme chodit až do Ameriky. Své zvukové lázně máme i my – konkrétně pražské zvukové lázně Dajána, kam se chodí lidé „koupat v rytmech“, relaxovat, ale i zpívat a hrát na různé nástroje, o jejichž existenci mnohdy neměli tušení.

Zvuky léčí i zabíjí

„Význam zvuků a vibrací v našem životě je mnohem širší, než si většina z nás uvědomuje a připouští,“ vysvětluje terapeut Břetislav Batěk. „Nejsme totiž jen fyzické bytosti z masa a kostí, ale také bytosti energetické, u nichž vibrace hrají velmi důležitou roli. Prostřednictvím zvuku můžeme člověka léčit, ale také ničit.“

Má pravdu. Sluch prvotně sloužil člověku jako varovný systém. Organismus kvůli tomu reaguje na nepřiměřený hluk a nepříjemné zvuky jako na poplašný signál a spouští celou řadu mechanismů. Reaguje únavou, depresí, ztrátou pozornosti i výkonnosti. Má vliv na ztrátu hořčíku v organismu, stažení cév, snížení imunity… Četné studie prokázaly souvislost mezi vznikem civilizačních chorob a pobytem v hlučnějším prostředí, jako je blízkost dálnic, stavenišť, letišť a podobně.

„Naopak cíleným využitím zvuků a hudby můžeme člověka a všechny jeho části vést do harmonie a stavu léčení,“ je přesvědčený Břetislav Batěk.