Meditace a vědomá mysl

Meditační praxe vede k pěstování vědomé mysli. Takové, která je schopna se soustředit, je všímavá a pozorující, umožňuje lepší odstup od prožívajících emocí, zprostředkovává životní nadhled… Taková mysl vám pomůže naplno rozvíjet váš potenciál a odvádět skvělé výkony ve všem, do čeho se pustíte. Pokud takové mysli představíte svůj záměr, mysl i záměr uzavřou velmi silné a synergické partnerství.

Roztěkanost versus soustředění

Joe Dispenza zmiňuje ve své knize Vy jste placebo dvě úžasné studie (viz zdroj), které dokazují velmi klíčový dopad přítomné mysli a vědomého záměru na efektivitu jakékoli aktivity, do které se pustíte. Spousta dnešních lidí doslova zápasí s roztěkaností své mysli, jak jsme již pojednali v prvním díle našeho miniseriálu. Přirovnávali jsme roztěkanou mysl tzv. monkey mind k nezbedné opičce. Roztěkanost a neustálé přemítání nad tím, co bylo, či nad tím, co teprve očekáváme a čeho se obáváme, nám brání v soustředění se na přítomný okamžik, ve zvládání každodenních úkolů i větších výzev. Dokonce kvůli přemítání nad „nesmrtelností chrousta“ nejsme schopni naplno využít svůj vlastní potenciál a nasazení do aktivity, které se právě věnujeme. Kvůli opičí mysli neudržíme ani ten stanovený záměr… Ovšem meditaceschopná, rozuměj přítomná, pozorující a uvědomělá mysl umí získat maximální užitek ze všeho, čeho se účastní. A díky partnerství s vědomým záměrem otevírá brány naplnění vašich snů. Tak jako v citované studii z roku 2007 )viz zdroje.

Úklid, nebo fitness?

Záleží, na co se soustředí vaše mysl… Studie dvou harvardských psycholožek Alii Crum a Ellen Langer se 84 pokojskými dokazuje, jak „pouhé“ zaměření mysli ovlivňuje váš výkon. Na počátku studie ani jedna z pokojských netušila, že jejich každodenní rutina převyšuje doporučení ministerstva zdravotnictví o zdravé délce cvičení asi 30minut. Většina žen ve studii sdělila, že necvičí pravidelně, a třetina respondentek uvedla, že necvičí vůbec. Pokojské byly rozděleny na dvě směny, přičemž jedné skupině sdělili, že jejich práce obnáší zdravé cvičení, při kterém spalují kalorie. Druhé skupině neřekli nic. Po měsíci výsledky vyhodnotili. V první, vědomé skupině, ženy zhubly průměrně o 1 kilogram, snížilo se procento tuku v těle a klesl krevní tlak v průměru o 10 bodů. Všechny tyto změny navzdory skutečnosti, že ženy nijak nezměnily své stravovací návyky ani mimo práci necvičily. Druhá, neinformovaná, tedy nevědomá skupina zůstala beze změny.

Kam zaměříš svou mysl, tam tvoříš

Tato studie (viz zdroj) jen potvrdila již předchozí výzkum z roku 1993 z Québecu, kde se dvě kontrolní skupiny celkem 54 mladých dospělých účastnily 10týdenního programu pro aerobní cvičení. Jedna skupina byla informována pouze o tělesných benefitech cvičení, té druhé bylo sděleno, že je program zaměřen na zlepšení fyzické kondice a duševní pohody. Výsledky vyšly podle očekávání a jen potvrdily výchozí informace. U druhé kontrolní skupiny došlo kromě zlepšení fyzické kondice k výraznému navýšení sebeúcty a duševní pohody.

Záměr jako klíč k realizaci snů

Obě zmiňované studie, a také mnohé další, potvrzují klíčovou důležitost záměru, který si pro jakoukoli aktivitu či svou životní cestu stanovíme. Jakmile namíříme mušku své mysli na konkrétní cíl a vydáme se vědomě tímto směrem, pomyslné dveře se nám začínají otevírat. Za předpokladu, že je mysl přítomná a my důvěřujeme sami sobě a své cestě, kráčíme nezpochybnitelně směrem k naplnění svého snu. Ať už se jedná o novoroční cvičení v posilovně za účelem zhubnutí pár kil, náročné studium vysoké školy, zvládnutí pracovního úkolu či nalezení cesty z osobní či partnerské krize. Vždy si sami pro sebe zodpovězte otázku: „Kudy se vydávám a jaký je můj záměr?“

Pokud jste zameškali publikaci předchozích dílů, anebo se k nim toužíte vrátit, najdete je zde:

1. díl: Co je meditace aneb jak zkrotit opičí mysl? https://www.kondice.cz/vedomy-zivot/meditace-pruvodce-jak-zacit.html

2. díl: Jak podporuje meditace zdraví vašeho těla https://www.kondice.cz/vedomy-zivot/meditace-benefity-pro-zdravi.html

Zdroje:

Osobní a profesní praxe autorky článku: www.light-soul.eu

DISPENZA, Joe. Vy jste placebo: na stavu mysli záleží. Přeložila Bronislava GRYGOVÁ. Olomouc: ANAG, [2016]. ISBN 978-80-7554-039-3.

Studie:

Crum, A. J., E. J. Langer. “Mind-Set Matters: Exercise and the Placebo Effect.” Psychological Science, vol. 18, no. 2: pp. 165 – 171 (2007)

Desharnais, R., J. Jobin, C. Coté, et al. “Aerobic Exercise and the Placebo Effect: A Controlled Study,” Psychosomatic Medicine, vol. 55, no. 2: pp. 149-154 (1993)