Mars, pod jehož vládou je rok 2023, projde za celý rok šesti znameními, od Blíženců do Střelce. Tato protilehlá znamení touží po informacích a poznání. Zatímco Blíženec se rozhlíží blízko sebe, sbírá informace a zaujímá různé úhly pohledu, Střelec své zraky upíná do dáli, k obzorům, aby si vytipoval, čeho může dosáhnout a kam může „vystřelit“. Co vše je možné, jsme poznávali v roce Jupitera (2022) a v roce Marse (2023) se svojí aktivitou, důvěrou v sebe a správnými myšlenkovými pochody můžeme k této možnosti přiblížit. 12. 1. 2023 se Mars otočí do přímého směru, a pokud jsme si při retrográdním pohybu (od 30. 10. 2022) vyjasnili, co je pro nás důležité, které informace a blízcí lidé jsou pro naši budoucnost rozhodující, víme, kudy se vydat. Když víme, co chceme, zacílenou myšlenkou, která vede naše kroky, se k němu postupně posouváme.

Jak si život užívat

Rok 2023 začíná s Lunou v Býku, ta nám ukazuje, jak si můžeme život užívat, když nikam nespěcháme a svůj prostor a vše, s čím se potkáváme, si vychutnáváme. Jsme-li v klidu s tím, co máme a užíváme si vlastní zdroje a krásu, která nás obklopuje, jsme přítomní (při tom), zabydlení ve svém bytí, spokojení a nikam se neženeme. Zkusme jen tak být, uvolnit se a zažít pocit volnosti, ať se nám uleví.

Velkou lednovou událostí je 8. 1. přesun Černé Luny do znamení Lva. Po dobu devíti měsíců se bude zviditelňovat, kde je naše osobnost v nerovnováze, zda se podceňujeme, nevěříme si a máme nízké sebevědomí, anebo se přeceňujeme, naše ego je nabubřelé, jsme nejlepší na celém světě, všechno víme a známe, jen druzí jsou hloupí. Známe-li svoje silné stránky a přijímáme své slabiny, jsme v rovnováze, sami sebou a vidíme svoji jedinečnost. Jsme-li přirozenou autoritou, naše světlo jasně září, známe své hranice a místo ve společnosti. 3. 10. se Černá Luna posune do dalšího znamení, Panny, kde bude kladen důraz na čistotu naší mysli, myšlenkové vzorce a myšlenkové pochody, které nás uvádějí do chodu a vedou směrem, o němž přemýšlíme a na který se soustředíme. Pochybnosti o sobě a strach, že uděláme chybu, nám brání v úspěšném dosažení cíle. Naše přesvědčení, předsudky, hodnocení a soudy nám znemožňují vidět vše takové, jaké to je. Když si něco přikrášlujeme anebo očerňujeme, nevidíme přirozenou krásu. Pokud si uděláme pořádek ve svých myšlenkových programech a přepíšeme své myšlenkové vzorce, navrátíme se ke své zdravé přirozenosti a uvidíme svoji dokonalost.

Další lednovou událostí bude 22. 1. otočení Uranu v Býku do přímého směru, který byl retrográdní od 24. 8. 2022. Uvědomme si revoluci (od roku 2018 do roku 2025), která přichází v oblasti zdrojů a posun v oblasti vlastnictví, ekonomické zvraty, které jsou s hromaděním hmoty spojené a dopady na ekologii. Náš život je závislý na přírodě a jejích zdrojích. Když pro peníze a blahobyt ničíme přírodu a čerpáme zdroje rychleji, nežli se stačí regenerovat, chřadneme spolu s ní. Příroda je přirozená lékárna, odkud získáváme energii, abychom byli zdraví. Volně nám dává energii ve formě fyzické potravy, zklidňuje nás ve své náruči

a dýcháním na zdravém vzduchu se dechem, jež je život, propojujeme s energií duchovního světa. Jsme součástí přírody, bez ní nepřežijeme, ale ona bez nás ano. Současnou krizí se probouzíme k uvědomění, které přináší revoluci, a otevírají se nové možnosti využívání volné energie z obnovitelných zdrojů, o kterých psal již ve své době nedoceněný revolucionář Nikola Tesla, který měl Uran v Býku.

Další velké události proběhnou v březnu. 7. 3. se přesune Saturn ze znamení Vodnáře do Ryb a následně 23. 3. přestoupí Pluto z Kozoroha do Vodnáře. Se Saturnem ve Vodnáři jsme se od 22. 3. 2020 učili, že svoboda není automatická a svými strachy, nezodpovědností a lehkovážností o ni můžeme snadno přijít, ale můžeme se správným nastavením hranic přičinit o její získání. Pokud máme strach a požadujeme kontroly a omezení, jsme svazováni a přicházíme o svobodu. Potřeba kontrol vytváří vůdce a autority, kterým roste moc, a mají-li strach z její ztráty, šíří strach, aby o ni nepřišli. Pluto, které 23. 3. vstoupí do Vodnáře, i když se ještě při retrográdním pohybu vrátí do Kozoroha, prověří, jak hluboce jsme si téměř tříletou lekci Saturna vzali k srdci. Když se necháme zastrašit a odevzdáme svoji moc do rukou druhých, přijdeme o svoji svobodu. Až do roku 2043, kdy bude Pluto ve Vodnáři, bude odkrýváno, jak hluboko jsou naše strachy zakořeněné, zda se bojíme převzít zodpovědnost za svůj život a zastrašováním bude veden boj o moc. Budeme omezováni různými technologiemi a kontrolováni umělou inteligencí. Pokud zní jejich příkaz jasně, obyčejný člověk se s nimi nedomluví. Technologie by nám měly sloužit a ne nás ovládat. Udělají za nás velkou práci, ale neměli bychom se stát jejich obětí. Vše má své hranice, které je potřeba hlídat, abychom se strachem, nezodpovědností a lehkovážností nepřipravili o svobodu. Každý si musíme uvědomit, zda to, co tvoříme, děláme pro lidi anebo proti nim. Obyčejné lidství, které tvoříme srdcem, vytváří lidskou společnost.

Za utrpením stojí naše netrpělivost

Přestupem Saturna do Ryb 7. 3. se až do května 2025 budeme učit, že utrpení si způsobujeme netrpělivostí, nedůvěrou, strachy a lpěním. Vesmír nás miluje a nechce, abychom trpěli. Pravá láska nemá nic společného se sebeobětováním. Máme-li se rádi, propouštíme ze svého života to, co nás vysiluje a ničí. Co z našeho života odchází, to nám nepatří a to, co je skutečně naše, o to nemůžeme přijít. Sami rozhodujeme, co si necháme líbit, koho a kam necháme vstoupit a kdy je potřeba se ozvat. Buďme svým vlastním vůdcem, nenechme se svázat omezeními a osvoboďme se od strachů, které jsou přirozené, ale dají se překonat. Když se pustíme, budeme unášeni proudem tam, kde máme být, a vše, co potřebujeme, k nám přijde. Zkušenosti každého z nás se propisují do kolektivního vědomí. Jeden druhému jsme zrcadlem a vzájemně se učíme růst. Důvěřujme Vesmíru, že se o nás stará.

Jupiter, který již 20. 12. 2022 přešel do znamení Berana, odstartoval nový 12letý cyklus. Chceme-li být spaseni, musíme se vydat na svoji dobrodružnou pouť, na cestu za svým srdcem, v němž je láska a pravda. Každé poznání, které na cestě získáme, nás povznáší, vede do duchovního světa a spojuje do Jednoty. 12. 3. 2023 se Jupiter spojí s Chironem v Beranu, kdy ukáže na naše zranění z dětství, která nás stahují do minulosti, brání nám v otevření se životu, proto nežijeme, ale přežíváme. Zranění slouží k duchovnímu růstu. Když se s odvahou vydáme za tím, co jsme jako děti nedělali, nemohli, ale baví nás a přináší nám radost, můžeme svá zranění „přerůst“. Pochopíme-li jejich příčinu, uzdravíme se a dospějeme k moudrosti, pokoře a soucitu.

16. 5. 2023 se Jupiter přesune do znamení Býka, kde zůstane až do 26. 5. 2024. S Jupiterem v Býku budeme učeni, že svým vnitřním bohatstvím vytváříme bohatou společnost, kterou obohacujeme o dary, jež máme uvnitř sebe. Božský dar je v nás. Nemusíme vůbec nic dělat. Stačí se uvolnit a jen tak být. Jsme-li uvolnění, jsme v klidu a šíříme klid, mír a lásku kolem sebe. Tímto nastavením k nám vše přichází, dostáváme, abychom mohli dávat, a když přirozeně dáváme, zpět dostáváme. Rozvíjení kreativity přispěje k našemu

růstu. Toto období bude velkou expanzí pro Býky, kterým se otevírají nové dveře a přicházejí nové možnosti, ale také pro další pevná znamení, což jsou Panny a Kozorozi.

18. 7. změní na 1,5 roku své působení karmické Lunární uzly, které jako střelka kompasu ukazují, odkud kam se máme posunout. S Jižním Lunárním uzlem ve Vahách a Severním Lunárním uzlem v Beranu se nás snaží nasměrovat k projevení sebe, ukázání své odvahy, své jedinečnosti a být sám sebou i ve vztazích. Když vytváříme závislé vztahy, snažíme se zalíbit, předstíráme a hrajeme si na někoho, kým nejsme. Přizpůsobování a kompromisy nevedou ke spokojenosti. Nezávislost přináší svobodu. Můžeme-li se volně projevit a svobodu nezneužijeme, ale použijeme k nalezení své spokojenosti, naplnění a štěstí, promění se naše vztahy. Jsme-li sami sebou, vytváříme mosty s lidmi, se kterými přirozeně ladíme a lze s nimi spolupracovat. A tam, kde spolupráce není možná, nebojíme se je bourat. Nemusíme s každým vyjít. Stačí respektovat, že to není partner naší úrovně a neshodneme se. Nesoulad je důvodem, aby si každý šel svojí cestou, která je pro něj vhodná, na níž potká vhodné partnery.

Nedělejme unáhlené kroky

Únor a březen budou jediné měsíce v roce 2023, ve kterých půjdou všechny planety přímo. V tomto období můžeme udělat největší pokrok. V únoru můžeme něco unořit, rozpustit a ponořit se do sebe a v březnu nově zabřeznout. S retrográdními planetami se naše kroky zpomalí, abychom měli čas zvažovat, nechali záležitosti uzrát a neudělali jsme unáhlené kroky.

Nový rok začínáme s retrográdním Uranem, Marsem a Merkurem, který bude během roku retrográdní ještě třikrát, vždy v pevných znameních, v Býku, Panně a Kozorohu, abychom zvážili své myšlenky, změnili úhly pohledu a přenastavili realitu. Konec roku ukončíme s Merkurem ve Střelci, kde skončí roční pouť i Mars s Venuší. Venuše bude retrográdní celý srpen ve znamení Lva, abychom si ujasnili, co opravdu potřebujeme k životu, co je důležité pro náš život a o co jsme schopni se podělit.

Ze společenských planet bude jako první retrográdní Pluto od 1. 5. do 18. 10., které již 11. 6. nacouvá zpět do znamení Kozoroha, kde bude do konce roku, aby znovu prověřil zkostnatělé systémy a struktury, které se snaží transformovat, jež odolávají a nechtějí se pustit moci, proto rychle uklízí vše, co nemá být odhaleno. V červnu zařadí zpětný chod planety v Rybách, od 17. 6. až do 4. 11. Saturn a od 30. 6. do 6. 12. Neptun, kdy budeme hledat hranice pozemské lásky a učit se bezpodmínečné lásce. Uran se otočí do retrogradity 29. 8., aby promyslel revoluční změny, se kterými přichází chaos a do přímého směru se otočí ke konci ledna 2024. Jako poslední nabere zpětný chod Jupiter (4. 9.), který se až na Silvestra 2023 otočí do přímého směru, jež nám dodává odvahy, abychom se nebáli toho, co nás čeká, a byli kreativní, protože tak jsme schopni vše zvládnout.

Užijme si rok 2023, rok Marsu, podle svých možností. Mějme na paměti, že tvoříme v každém okamžiku svým rozhodnutím a náš život je výsledkem toho, co děláme a neděláme. Neporovnávejme se s druhými, jak nás nabádají Lunární uzly, ale buďme sami sebou. Vydáme-li se na dobrodružnou cestu, cestu za svými sny, jak nás učí Jupiter, získáme poznání, které nás obohatí a rozšíří naše obzory. Nebojme se změn, které přicházejí s Uranem v Býku. Nejdříve musíme zbořit staré s Plutem v Kozorohu, abychom mohli položit nové základy s Plutem ve Vodnáři. Buďme zodpovědní sami k sobě, nebojme se opouštět to, co je přežité, ale hlídejme si své hranice se Saturnem v Rybách, abychom se nestali obětními beránky. Důvěřujme, že s Neptunem v Rybách je o nás postaráno a vše slouží k našemu růstu a sjednocení.

Zdroj: https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ

Zdroj: Youtube