BERAN

Andělem, který má na starosti Berany, je Asariel. Když si uvědomíte, že největším problémem Beranů je jejich zbrklost a jednání, které má do prozíravosti daleko, je jasné, že se rozhodně nenudí. Má je přesvědčit, že by bylo dobré, aby trochu zpomalili, dali prostor své intuici a uvědomili se, že se silou všechno řešit nedá. Když Beran pochopí, že udělá dobře, když se čas od času bude vědomě mírnit, splnil jeho anděl strážný práci na výbornou.

Zdroj: Youtube

BÝK

Býci patří k lidem, kteří nemají problémy proto, že by pracovali málo, ale právě proto, že pracují moc. Mají pocit, že svou námahou a nasazením změní celý svět k lepšímu. Když jim řeknete, že by si měli alespoň čas od času odpočinout, berou to skoro jako urážku. Jejich anděl Zadkiel je vede nejen k uvolnění a relaxaci, ale zároveň je nutí k myšlenkové pružnosti. Když Býk pochopí, že se svět mění a že by se měl alespoň trochu měnit sám, je to skvělé.

BLÍŽENCI

Andělem Blíženců je Rafael. Pomáhá jim vnést systém do překotného získávání nejrůznějších znalostí. Když to s jejich hromaděním Blíženci přeženou, nastává v jejich životě chaos. Anděl jim pak pomáhá odlišovat nedůležité záležitosti od těch, kterým by se opravdu měli věnovat. Když už to vypadá, že si svým neustálým přemýšlením zkomplikují psychické zdraví, rázně zasáhne a k odpočinku je prostě přinutí. Zprvu mohou Blíženci vrčet, ale pak mu budou za jeho intervenci vděční.

RAK

Anděl Hagiel, který má Raky na starosti, pomáhá vyrovnávat a vylaďovat energetické toky v těle. Bez jeho pomoci hrozí stav, kdy Rak funguje jako malé dítě: nejdříve jede naplno a veškeré pocity únavy přehlíží. Pak padne a diví se, co se mu to stalo… Anděl Raky, kteří mají jinak sklon k negativnímu hodnocení všeho, co se kolem nich a s nimi děje, vede k pozitivnímu přístupu k životu a k tomu, aby vždycky hledali a nacházeli to lepší.

LEV

Uriel, což anděl pro Lvy, své Lvíčky chápe a neobyčejně jim rozumí. Ví, že mají rádi pohodlí a přepych, a ze všech sil se snaží, aby ho dostali. Zároveň je taky vede ke štědrosti a k tomu, aby se o své přebytky dokázali podělit. Když na ně zapůsobí opravdu hodně intenzivně, začnou Lvi zakládat nejrůznější charitativní organizace. Samozřejmě v nich budou šéfovat, ale s pomocí svého anděla je povedou poctivě a dobře.

PANNA

I když jsou Panny znamením pohyblivým, mají sklon utkvít v tom, co se naučily a co považují za výhodné a praktické. Práci na svém dalším rozvoji vnímají jako zbytečnou ztrátu času. Právě v této chvíli musí zakročit jejich anděl Asrael, který jim vysvětlí, že rozvíjení vesmírných darů, které dostaly, je v jejich případě nevyhnutelná povinnost. Panny pak pod jeho vlivem začnou samy o sobě přemýšlet jinak. Odloží stagnaci a vydají se kupředu.

VÁHY

Andělem, který má Váhy na starosti, je samotný archanděl Michael, tedy kníže vojska nebeského. Jde o přímého vykonavatele Boží vůle. Vahám do života přináší odvahu bojovat o spravedlnost i tam, kde by to každý jiný vzdal jako úkol totálně nemožný. Váhy však díky jeho intervenci dostávají k plnění takových záležitostí nejen sílu, ale i to, co by jiní označili jako spoustu šťastných náhod, ale ve skutečnosti je to projevem velkého požehnání.

ŠTÍR

Kamael, který je pomocníkem Štírů, má povahu (pokud se ovšem dá u andělů o povaze mluvit), která je v přímém rozporu s obvyklým životním postojem většiny Štírů. Zatímco zrozenci, které má na starosti, jsou podezíraví a velice opatrní, jejich anděl je veselý a možná až trochu lehkovážný. Když Štíry přesvědčí, že svět je v podstatě krásné místo, ze kterého se mohou radovat a na němž si mohou bez obav užívat všech životních darů, může si spokojeně zamnout křídla. Je vidět, že svůj úkol splnil.

STŘELEC

Anděl Kassiel, který se stará o Střelce, to opravdu nemá snadné. Musí totiž likvidovat následky všech problémů, do kterých se Střelci kvůli své zbrklosti, nechutí přemýšlet o následcích svých činů a navíc ještě nevymáchaným ústům dostali. Díky jeho pomoci získává Střelec nejen moudrost a v optimálním případě i zdrženlivost, ale taky se naučí překonávat veškeré temné záležitosti, které ho potkají. Uvědomuje si, že na konci i toho nejdelšího tunelu je světlo!

KOZOROH

Hagiel se svým fungováním od ostatních andělů trochu liší. Zatímco ti ostatní se snaží své zrozence před projevy jejich problematických vlastností chránit, Hagiel je využívá k jejich dobru. Kozorozi se s jeho pomocí učí vnímat lidské myšlenky a vydestilovat z nich ty správné informace. Díky tomu se dokáže bez problémů a později skoro intuitivně vyhnout všemu, co by mu mohlo uškodit. Kromě toho odhalí lidi, kteří si jejich důvěru nezaslouží, a ze života je energicky vyškrtnou.

VODNÁŘ

Anděl Gabriel, který se stará o Vodnáře, je vede k pohybu a fyzické i mentální flexibilitě. Vodnáře, který má sklon sedět a dumat o tom, jak změní svět, vyžene mezi lidi a přinutí ho, aby cvičil, chodil, hýbal se a v nejlepším případě ještě alespoň čas od času vyrazil třeba do lesa. Díky jeho tlaku se z Vodnáře přesně ve věku, kdy jeho vrstevníci začínají nabírat, stává elegantní a sebevědomá bytost, která okolní svět změnit nejen chce, ale taky ho skutečně změní.

RYBY

Anděl Rafael, který k Rybám patří, je na ně trochu tvrdší. Rybičky, které by se jinak totálně ztratily v oceánu emocí, učí psychické odolnosti, logickému myšlení a hlavně tomu, aby nevěřily každému, kdo se jim snaží napovídat něco, co s pravdou nemá lautr nic společného. Kromě toho je zbavuje zbytečných depresivních sklonů. Naučí je, že se z nich mohou vypsat nebo vymalovat. Tím vytvoří skvělá umělecká díla, která pak pomáhají i ostatním lidem, kteří se v podobné situaci ocitli.

Zdroj:

  • Autorský článek
  • Autorka je astroložka ve společnosti astrologie JaGa