Všechny překážky, se kterými se setkáváme ve vnějším světě, jsou jen zrcadlem našich vnitřních bloků pramenících ze strachů a zloby z nenaplněných představ a očekávání. Svým negativním smýšlením a jednáním, které si ani neuvědomujme, protože je součástí našich nevědomých programů, si tvoříme „peklo na zemi“. Uvědomění, kde se nacházíme, co se děje, co tvoříme a jak jednáme, je jako vnitřní zemětřesení, které vede k prozření a otevírá brány k osvobozenému a naplněnému životu. Uvědomujme si každý negativní program, který nás blokuje a brání v projevení své síly a děkujme, že jsme jej uviděli, protože tak s ním můžeme vědomě pracovat a osvobodit se z jeho spárů. Zasmějme se své minulé nevědomosti, která nám bránila a vědomě tvořme „ráj na zemi“.

Úplněk probíhá na ose Štír – Býk, kde se již od 18. 1. 2022 nacházejí Lunární uzly, které nám ukazují směr vývoje. Po 18 letech (+/-1 rok) opět máme možnost projevit a případně opravit svoji vnitřní pravdu, ke které jsme vnitřními prožitky dospěli, a rozmotat tak karmická klubka. Až do 17. 7. 2023 jsme směrováni k projevení své vnitřní podstaty, své pravdy a toho, co se v nás skrývá, do vnějšího světa, protože skrze sebe zhmotňujeme a vytváříme realitu. Každý jsme tvůrce a svým životem přispíváme ke tvoření „pekla či ráje“. Buďme ve své síle, důvěřujme sobě a nenechme se ovládat vnějším světem, který nám předkládá důkazy a přesvědčuje nás, že to musí být takové, jaké to je. Když věříme, že život je peklo, bude takový, ale můžeme otočit své smýšlení, uvěřit v lásku a podílet se na utváření ráje. Důvěřujme, že je to možné. Dostáváme k tomu velkou podporu z Vesmíru, kdy Slunce, Venuše, Merkur a Jižní Lunární uzel ve Štíru jsou harmonicky podporovány Černou Lunou v Raku a Neptunem a Jupiterem v Rybách.

Uran, který dlouhodobě otřásá hmotou (od května 2018 do července 2025) a při úplňku bude spojený s Lunou, nás probouzí, abychom si uvědomili, jak hodnotný život žijeme, jaké hodnoty preferujeme, jak hodnotíme a soudíme, přičemž kvalitativní a kvantitativní hodnocení jsou rozdílná měřítka. I když můžeme mít kvanta všeho, nevypovídá to o tom, s jakou kvalitou prožíváme život. Jak oceňujeme každý okamžik svého života, záleží na našem vnitřním nastavení, které si sami nastavujeme. Dokážeme-li se radovat z maličkostí, je náš život vzácný. Máme-li se s kým radovat, máme hodnotu pro každého, komu vykouzlíme úsměv na tváři. Vše, co vysíláme, se nám v nějaké formě vrací.

Úplněk nás vede k prozření, že každý máme moc změnit realitu, pokud dokážeme zvládnout své emoce, které jsou reakcí na vnější svět a zároveň spouštěčem našich akcí. Stáhněme se sami do sebe a uvědomme si své pocity a emoce. Nebojme se samoty, odříznutí od vnějšího světa, temnoty a toho, co se v nás skrývá. Všechny pocity a emoce, které se vynoří, jsou v pořádku. Můžeme se z nich vypsat, vyplakat je, vydupat, vykřičet anebo vysportovat. Neobviňujme sebe ani druhé z toho, jak se cítíme, ale pozorujme a zjišťujme, co můžeme změnit, abychom se cítili jinak. Když budeme pravdiví sami k sobě, začne se pravda projevovat ve vnějším světě.

Při úplňku bude Saturn ve Vodnáři v neharmonickém aspektu na Slunce, Venuši, Merkur a Jižní Lunární uzel ve Štíru a Lunu s Uranem a Severním Lunárním uzlem v Býku. Saturn ve Vodnáři nás nutí změnit přístup k vlastnímu životu a uvědomit si zodpovědnost za sebe a o to, jak pečujeme o své tělo, čím se stravujeme, v jakém prostředí se pohybujeme, kolik času si vymezujeme pro sebe a práci na duchu a jak umíme zpracovávat své emoce a zacházet s nimi. Nejdůležitější ze všeho je práce, kterou děláme pro sebe a na sobě. Tou prospíváme nejen sobě, svému tělu a zdraví, ale také celé společnosti.

Vše, co děláme pro sebe, se časem někde odrazí. Každá změna, kterou provedeme ve svém vnitřním nastavení, se objeví ve vnějším světě. Jsme tvůrci a máme moc a schopnosti měnit realitu zevnitř ven. V každém okamžiku tvoříme svým rozhodnutím. Neztrácejme sebedůvěru. Vybírejme si prostředí, ve kterém se nacházíme, choďme do přírody, radujme se, že Slunce svítí, dýchejme čerstvý vzduch, cvičme jógu, jezme zdravé potraviny a laďme se do pohody meditační hudbou. Laskavé vibrace zvuků ladí vodu v našem těle, která je nositelem impulsů a pohonem všech procesů probíhajících v našem těle.

Zdroj:

https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ/