Přísný učitel Saturn, který bude při úplňku na Slunce s Lunou vytvářet příznivý aspekt, nám do života klade překážky, aby prověřil, nakolik jsme vyspělí, zodpovědní a samostatní. I když se nám může zdát, že je život nespravedlivý, tak věřme, že Vesmír je spravedlivý a vše nám dávkuje podle naší vyspělosti, na co stačíme. Na zkoušky, které nám do života přichází, jsme připraveni, v minulosti jsme se o ně zasloužili a jsme schopni je zvládnout. Pokud se k nim postavíme čelem, po jejich absolvování se dostaví pocit zadostiučinění, že jsme dobří, do těla se vyplaví např. dopamin, hormon odměny, a budeme propuštěni jako odborníci na dané téma (v horoskopu se můžeme podívat na své téma dle postavení nativního Saturnu).

Zadostiučinění, kdy bylo učiněno dost, je pocit uspokojení z něčeho, co jsme zvládli, ale také může být omluvou či odčiněním nějakého ublížení nebo prohřešení, kdy došlo k újmě na přirozených lidských právech člověka. Saturn jako vládce času a strážce prahu nám nic neodpouští a vrací nám do života to, o co jsme se v minulosti přičinili. Otevřené účty musíme srovnat, aby došlo k vyvážení, byly správně nastavené hranice, zachována rovnost a lidská spravedlnost. Podívejme se na své zkoušky z nadhledu, poděkujme za ně, za to, co nás učí, kam nás vedou a že z nás dělají mistry.

Na našem životním postoji, jak se k životu stavíme, záleží. Svým myšlením si volíme, kterým směrem se náš život bude ubírat. Čemu říkáme ano, za tím jdeme, čemu říkáme ne, tam naše cesta končí. Naše mysl je jako digitální počítač, který pracuje ve dvojkové soustavě, která používá pouze 0 a 1. Pomocí těchto dvou čísel je určeno, co je pravdivé (1) a co nikoli (0). Tento jednoduchý princip používá veškerá elektronika. My však máme problém rozhodnout se, vybrat si a určit 0 anebo 1. Často bychom rádi řekli 0, ale nedokážeme odmítnout, nejsme si jisti anebo naopak bychom chtěli zvolit 1, ale zdá se nám, že se to nehodí, že si to nezasloužíme. Když vysíláme nejasné signály, ani vesmírná inteligence neví, oč žádáme a co chceme. Dovolme se zastavit, když se nemůžeme rozhodnout, ale ve svých rozhodnutích buďme pevní. I když nakonec zjistíme, že místo 0 měla být 1 anebo obráceně, nekritizujme se za to, ale přijměme to jako fakt, který byl součástí studia a sloužil k poznání.

Neptun v Rybách vytvoří při úplňku neharmonickou vazbu na Slunce s Lunou. Můžeme se zamyslet, jakými energiemi se necháme ovládat, čím se necháme klamat, čemu věříme a jaké iluzi podléháme. Vše je často jinak, než se zdá anebo vypadá. Kolem nás jsou energie, které nejsou vidět, proto jim nepřikládáme takovou důležitost, ale přenáší se a ovlivňují nás. Můžeme se nechat stahovat nízkými vibracemi, ale také pozvedat vyššími. Nehledejme, na koho bychom se mohli napojit, ale stáhněme svoji pozornost dovnitř. Tak můžeme vyčistit svoje energetické kanály a napojit se na vesmírnou inteligenci, na něco vyššího, co nás přesahuje a vede.

Pobývejme na čerstvém vzduchu, který nás pročistí, zklidňujme mysl hlubokými nádechy a výdechy a zastavme svého vnitřního kritika pozitivními afirmacemi. Nehledejme chyby a nedostatky a přestaňme se soustředit na to, co nemáme a co nám chybí, ale děkujme za to, co máme, co jsme prožili a jaké drobnosti si můžeme každý den užívat. Mluvme o svých snech, o tom, co nás baví a co se nám líbí. Posilujeme jasné myšlenky a ty odvážně následujme. Každá cesta začíná prvním krokem.