Každý z nás dělá chyby, které jsou běžnou součástí našeho života. Díky nim se učíme, rosteme a zdokonalujeme svoje já. Pokud se bojíme chybovat, nechceme se pouštět do nových věcí, které nás rozvíjí a obohacují. Čím více dokonalí chceme být, tím více se stresujeme, čímž zvyšujeme pravděpodobnost, že uděláme chybu, a podporujeme svůj pocit nedokonalosti. Bojíme-li se kritiky, sami nedostatky vyhledáváme a upozorňujeme na ně, abychom předešli vnější kritice, a tím posilujeme svého vnitřního kritika.

Chybovat není problém, ale vytváříme jej, když se bojíme přiznat, že jsme se mýlili, a své chyby maskujeme a vršíme. Odpusťme si chyby, kterých jsme se dopustili, požádejme o odpuštění ty, jimž jsme ublížili, a odpusťme těm, kteří ublížili nám. Odpuštění nás učí nejvyšší lásce, té bezpodmínečné. Dokud si nedokážeme odpustit, trestáme sebe anebo druhé, protože máme pocit, že si za svou nedokonalost lásku nezasloužíme. Láska není za zásluhy. Jsme hodni lásky jen proto, že jsme. Přijměme se takoví, jací jsme, milujeme své nedostatky a zasmějme se sami sobě. Buďme tolerantní k sobě a mějme pochopení pro druhé a jejich nedokonalosti.

Občas nás někdo zkritizuje a zpochybní, aby přezkoušel, zda je náš postoj správný, jak si věříme, přijímáme se a zda umíme odpouštět. Kritika nás zdokonaluje a posunuje k bezpodmínečné lásce.

Máme-li potřebu dávat vše do pořádku, upravovat a napravovat, jsme zaměstnaní úklidem, nenacházíme klid a můžeme se přepracovat. Zkusme se zastavit, vnímejme celek, jak vše do sebe zapadá, uvolněme se a nechme věci plynout. Dáme-li jim volný průběh, osvobodíme se od starostí a námahy a vytvoříme prostor, aby se mohly narovnat podle vyššího plánu.

Buďme ve smíru s životem, přijímejme jej takový, jaký je, a důvěřujme, že vše je tak, jak má být. Čím více důvěřujeme, tím méně si děláme starosti, které nás stresují, a nesnažíme se ovlivnit a řídit chod věcí. Jsme-li oddáni celým svým srdcem, děláme to, co můžeme dělat, a Vesmír nás podporuje. Soustřeďme se na to podstatné a své činnosti naplňujme láskou. Láska je smířlivá, léčivá a dokáže sladit svět.