Emoce jsou zdrojem naší touhy po spojení a nalezení spřízněné duše, která nám bude rozumět a milovat nás. Na nevědomé úrovni si přitahujeme takové partnery, kteří nám naše emoce zrcadlí. Neseme-li si z dětství emoční bolest, kterou nemáme zpracovanou, očekáváme od partnera, že zahojí naše zranění a naplní naše dětské potřeby. Emoce jsou výsledkem našeho prožívání. Pokud na něco přehnaně reagujeme, ozývá se dětská část v nás, která se bojí.

Pociťujeme-li emoční bolest, vnitřní bezmoc si kompenzujeme vnější mocí. Potřebujeme vlastnit a zmocnit se toho, co nám dá moc a hodnotu. Chceme vlastnit hmotné statky a užívat si moc peněz, které dáváme na odiv, a tím demonstrujeme svoji moc a zvyšujeme si svoji hodnotu anebo potřebujme partnery, kteří nám hodnotu dají, nárokujeme si je, protože nám dávají pocit bezpečí a jistotu. Jsme-li na nich závislí, manipulujeme s nimi, abychom o jejich blízkost nepřišli.

Hledáme-li lásku ve vnějším světě, toužíme po vnějším spojení. Intimní spojení je projevem lásky, ale často zaměňujeme sex za lásku. Při milování se uvolňují emoce, které se naplavují do společného prostoru. Máme-li v těle nahromaděné napětí, při sexuálním spojení dochází k jeho uvolnění. Když pociťujeme smutek a osamění, toužíme po blízkosti, chceme důkaz zájmu a ujištění, že nás druhý miluje. Pokud sex bereme jako lék, který nás dostává do pohody, jsme na něm závislí. Čím více jsme nejistí, smutní, úzkostní anebo podráždění, tím více ho potřebujeme. Pokud jsme vyrovnaní, intimní spojení má jinou kvalitu, která nahradí kvantitu.

Chceme-li být opravdu milovaní, musíme nejdříve milovat sami sebe. Když se máme rádi, nebojíme se projevit pravdu svého srdce a nastavit si hranice. Empatičtí lidé, kteří lehce absorbují energii svých blízkých, snaží se přizpůsobit a pomáhat, se musí vracet do svého středu, k lásce k sobě, aby si ujasnili hranice, oddělili se od druhých, nenabírali jejich energii, neoslabili se, neztratili se a zůstali sami sebou. V opačném případě často zažívají zklamání z nepochopení a nenaplněných očekávání.

Jsme-li schopni postavit se čelem ke svým bolestem a ustát vnitřní prožitek, při kterém padají masky iluzí a klamů, dostáváme se k pravé podstatě, poznáváme pravdu a dostáváme se ke své síle, síle své lásky. Nebojme se konfrontace s pravdou uloženou hluboko v našem srdci a pravdou, kterou žijeme. Můžeme prozřít, kde klameme sami sebe, kde si něco nalháváme a podvádíme se. Když prozřeme, můžeme být sami sebou, ve své síle, kdy se nebojíme vyjádřit pravdu svého srdce, svoji opravdovost a autenticitu. Pravdivé a statečné srdce oceňuje pravé hodnoty, dokáže určit správnou míru, nenechá sebou manipulovat, nepustí do sebe nic, co by ho oslabilo, a nepodlehne svodům, protože ví, co je důležité. Jedinou jistotou je kotva uvnitř nás a na dně nejhlubšího smutku je čistá radost.

Při úplňku vytváří Slunce ve Štíru a Luna v Býku neharmonický aspekt na Jupiter ve Vodnáři a harmonický aspekt na Pluto v Kozorohu. Naše duše je vždy svobodná a roste, i když je vnějšími vlivy omezována. K největšímu duchovnímu poznání dochází právě v období hluboké krize, kdy jsme nuceni otočit svoji pozornost dovnitř a hledáme, co má smysl a jaký to vlastně vše má význam. Díky tomu nacházíme a oceňujeme opravdové hodnoty jako poctivost, čestnost a lidství. Právě toto duchovní poznání je to jediné, co si naše duše odnese, až se naše energie vyčerpá. Vše ostatní ztratí svoji hodnotu. Veškerou hmotu zde zanecháme a stane se pro nás bezvýznamná. Jak se praví v Bibli: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš.“

Mars vytváří neharmonický aspekt na Saturn ve Vodnáři a opozici k Uranu v Býku a nachází se ve stejném postavení jako se při novoluní 4. 11. nacházelo Slunce s Lunou ve Štíru. Tato konstelace je mnohem výbušnější, napětí od novu do úplňku graduje, je cítit a zesiluje. Když se aktivista Mars naštve, bude jednat, prolomí bariéry a omezení, která mu stojí v cestě. Jeho síla je nadlidská, dokáže nepozorovaně proklouznout a udeřit na nejslabším místě stejně jako se neohroženě postavit přesile. Taktika je v jeho rukou. Uvidíme, co zvolí. Záleží, za co bojuje a čeho bude chtít dosáhnout, zda bude chtít něco ukrýt a někoho podvést anebo ukázat pravdu a podvod vynést na světlo.

Naše opravdová síla vždy pramení zevnitř ven. Proto je potřeba udržovat si svůj vnitřní klid pomocí různých technik a cvičení, abychom se zbytečně nevyčerpávali a nepřicházeli o svoji energii. Jsme-li u sebe, žijeme pravdu svého srdce, jsme ve své síle, jistí sami sebou, kdy nepotřebujeme nic dokazovat sobě ani druhým.