Každý máme několik tváří, které podle potřeby ukazujeme anebo skrýváme, buď ze strachu, anebo zištně. Jednu tvář ukazujeme navenek, druhou máme uvnitř. Ve společnosti se chováme jinak než doma. Něco si myslíme, ale říkáme něco jiného. Něco chceme, ale děláme něco jiného. Druhým důvěřujeme více než sami sobě. Máme v sobě tvář zvířete stejně jako anděla, odvahu i strach, lásku i nenávist, prosperitu i chudobu…

Svět je duální. Vše má opačný pól, a tak jsme všichni plni protikladů. Tyto póly jsou pouze dvěma konci stejné věci, a proto jsou protiklady totožné. Teplo a chlad jsou součástí jedné veličiny, teploty. Teplotu měříme na jedné stupnici, na které nízká hodnota ukazuje na chlad a vysoká na teplo. Každý konec má jinou energii. Pokud chceme na stupnici postoupit směrem vzhůru, musíme zvýšit energii systému.

Stejně rozlišujeme dobro a zlo, blahobyt a chudobu, zdraví a nemoc apod. I tyto polarity označují opačné póly stejné věci, na jejíž stupnici se každý někde nacházíme. Chceme-li zlepšit stav, musíme zvýšit energii a posunout se na stupnici směrem vzhůru. Navyšujme svoji energii odpočinkem, zklidňujme se, meditujme, cvičme jógu a choďme do přírody a měňme své vnímání. Nedívejme se dolů na nedostatky a chyby, ale zvedněme hlavu a vnímejme dostatek, nové možnosti a příležitosti a pociťujme vděčnost za to, co máme. Když se posuneme na vyšší energetickou úroveň, zvýšíme tím mentální vibrace a náš život se začne měnit.

Naše vnímání je relativní. Často porovnáváme něco s něčím, co vidíme, ale neznáme skutečnou pravdu o tom, s čím porovnáváme. Zkusme se dívat na skutečnosti z různých úhlů, přehodnocujme, měňme a čistěme svá přesvědčení, která ovlivňují naši energii, jíž si přitahujeme do života vše podle stupně, respektive frekvence, na kterou jsme naladění. Poslouchejme hudbu léčivých frekvencí, rozpusťme strach frekvencí 396 Hz a vylaďme se do harmonie na 639 Hz, případně do jednoty na 963 Hz.

Pokud se necháváme ovlivnit svým okolím, přebíráme to, co je nám podsouváno, díváme se na svět očima druhých a přejímáme myšlení tvůrců, kteří se nás snaží přesvědčit o své pravdě. Současný úhel pohledu se mění, necháváme se strhnout a přistupujeme na hru mocných, a tak dnes nestačí, že jsme zdraví, ale musíme dokázat, že tomu tak je, abychom mohli dělat stejné věci jako dříve. Pokud si na tento pohled zvykneme a necháme se přesvědčit o této pravdě, mocní tvůrci zrealizují svoji představu světa.

Čím více jsme ovlivnitelní a popíráme to, co cítíme, jak věci vnímáme, tím více jsme odpojení, ztrácíme se, nevěříme sobě a své intuici, kterou s námi promlouvá Vesmír. Ten má vlastní inteligenci, kterou řídí pozemské rytmy, jako třeba přírodu, kterou svou silou probouzí i uspává. Zákony Vesmíru jsou nadřazené těm lidským, protože lidské vnímání je omezené. Svojí myslí nemůžeme vše pochopit, naše pravda bude vždy relativní, ale můžeme se otevřít a naslouchat vyšší pravdě Vesmíru. Spojíme se tak s nejvyšší autoritou, která zná absolutní pravdu, na rozdíl od autorit, které nás chtějí ovládat a předkládají nám své polopravdy.

Začneme-li volně dýchat, uvolníme stažení, mysl se okysličí, otevře se a vesmírná energie námi začne proudit. Dýchejme, spojujme se s Duchem svým dechem. Necháme-li se jím prostoupit, řešení se objeví. Propojujme se s Vesmírem, meditacemi a procházkami na vzDUCHu, zvyšujme své vibrace, aby se náš život začal měnit směrem vzhůru. Věřme své intuici a vnitřnímu hlasu a důvěřujme, že Vesmír má řešení, ale pokud je naše mysl zavřená, žádný impulz nemůže přijít. Věřme sobě a vesmírnému vedení.