Ve znamení Kozoroha vládne Saturn, který je náš přísný učitel, jenž zkouší, jak jsme vyspělí, zodpovědní a samostatní. Nic nám nedává zadarmo. Kdo jeho zkoušky zvládá, stává se autoritou, Mistrem, který svůj život řídí a je autorem svého života. Rozhoduje se jako manažer, určuje si hranice a bere zodpovědnost za sebe a svá rozhodnutí. Své zkušenosti předává dál, dokáže moudře poradit druhým a naplňuje své poslání.

Rok 2021 byl rokem Saturna a my se dostáváme do velkého finále, kdy se ukáže, jak si dokážeme stát za svými rozhodnutími a vymezit si hranice, kterými oddělujeme „zrno od plev“. Když poznáme „plevy“, víme, co do našeho života nepatří, co s námi nerezonuje, kudy naše cesta nevede, abychom mohli jít svojí jedinečnou cestou. Umíme-li si nastavit hranice a nebojíme-li se ozvat a upravit je, když jsou porušeny, pak dokážeme reagovat a přizpůsobit se momentálnímu stavu, zůstáváme pružní a s námi i naše okolí a celý vnější systém. Tím se neustále vyvíjíme, učíme a posouváme se na své cestě kupředu, a to právě přes překážky, které nás posilují a upevňují naši sebedůvěru. Pokud nevěříme sami sobě, vyžadujeme ochranu od autorit vnějších. Čím více k nim vzhlížíme, dáváme jim důležitost a čekáme na jejich rady a pomoc, tím více jim odevzdáváme moc, čímž dochází k nerovnováze a celý systém se vychyluje do extrému. I oni jsou lidé, s tím rozdílem, že přebírají zodpovědnost za druhé a jejich funkce jim dává pravomoc rozhodovat. A tak vytváří pravidla, vydávají nařízení a zákony, na které se nás neptají, ale vyžadují poslušnost a jejich dodržování.

Ve středu 29. 12. 2021 přejde Jupiter do znamení Ryb a nastartuje rok 2022, který je pod vládou Jupitera. Autoritářský Saturn tak předá vládu duchovnímu učiteli Jupiterovi. Kdo chce přijmout jeho učení, ten se musí otevřít novému poznání a důvěřovat, že existují věci, které jsou neviditelné, přesto na nás působí a jejich vlivům podléháme. Kdo věří na zázraky, ten je může spatřit. Zatímco Saturn vzbuzuje strach, omezuje nás, abychom dělali to, co máme, vymezuje náš čas a předkládá zákony, které mají zajistit pozemskou spravedlnost, Jupiter nám dodává odvahu, otvírá obzory a ukazuje, že čas je jen iluze, že ve Vesmíru má vše svůj řád, je spravedlivé a že vesmírné zákony jsou nadřazené těm pozemským. Kdo důvěřuje vyššímu vedení, přijímá vše tak, jak je, nebojuje, ale s odvahou jde vstříc všemu neznámému, otvírá se novým možnostem a hledá cestu, kterou může plout.

Jupiter v Rybách pobude téměř celý jeden rok, i když 11. 5. 2022 si na chvíli odskočí do znamení Berana, ale na Den vzniku samostatného československého státu 28. 10. 2022 se opět do znamení Ryb vrátí a vydrží v něm až do 20. 12. 2022. Jupiter v Rybách nás učí všemu, co ukazoval a předával Ježíš nejen svým učedníkům. Ani po dvou tisících letech přesně nerozumíme jeho výrokům a podobenstvím, které tu zanechal. Je možné kráčet po vodě, léčit, uzdravovat a proměňovat vše svojí vírou a vůlí? I když pouhé tři roky konal Ježíš zázraky a dodával lidem víru a odvahu, obyčejní lidé ho milovali, ale pozemské autority se jeho vlivu bály. Proč z něho měly strach? Je poznání pravé víry a vnitřní sily nebezpečné?

Rok 2022 bude zkouškou víry a odvahy. Prověří, jak je naše víra pevná a komu a čemu věříme, zda důvěřujeme sobě anebo autoritám, které zbožšťujeme a od nichž očekáváme, že nás zachrání. Která autorita je ta pravá? Koho máme poslouchat? Věříme své intuici? Je skutečné jen to, co vidíme? Co vytváří skutečnost? Kdo je odvážný, ten důvěřuje sobě a vesmírnému vedení. Uvolněme se a otevřeme se Vesmíru, který nám vždy dává vnuknutí anebo posílá anděly. Když požádáme, bude nám dáno.

Na Štědrý den nastane poslední, v pořadí již třetí neharmonický aspekt mezi Saturnem ve Vodnáři a Uranem v Býku (první byl 17. 2. a druhý 14. 6.), který rozhodne, jakým směrem se naše společnost bude ubírat. Uran chce vytvořit nový řád, který přináší osvobození od hmoty, změny v hodnotách a hodnotovém systému, jež mají vést k rovnosti společnosti, přináší sdílené vlastnictví, změny ve stravování, v péči o tělo a o planetu Zemi. Saturn trvá na starém řádu, do kterého chce vnést změny, abychom se cítili v bezpečí a chráněni, proto potřebuje kontrolovat. Máme-li strach a požadujeme-li více jistot a bezpečí, zavede více kontrol, které prověří dodržování bezpečnostních pravidel, čímž se automaticky omezí svoboda.

Na Nový rok retrográdní Uran v Býku, který se 18. 1. 2022 otočí do přímého směru, vytvoří se Sluncem v Kozorohu harmonický aspekt. Toto spojení je předzvěstí změn, které s novým rokem přichází. I když Uran otřásá s našimi jistotami, což nás znejišťuje a vzbuzuje strach, chce, abychom opustili to, co nám neslouží, a udělali místo pro něco nového. Pokud chceme vyřešit problém, musíme se otevřít změnám a posunout své myšlení na vyšší úroveň. Otevřeme-li své vědomí, dojde ke změně a úroveň lidstva se pozvedne.

Od 13. 12. 2021 do 2. 1. 2022 je v Kozorohu Merkur, který nám předkládá takové informace, aby upevnil zajetý systém, a přesvědčuje nás o nutnosti a potřebnosti dodržovat pravidla a nařízení, aby zachoval starý řád. Ve čtvrtek 30. 12. 2021 se spojí s Plutem, proto ještě přitvrdí a předloží důkazy a informace, kterými se zmocní naší mysli a bude chtít zvrátit naše pochybnosti, anebo se ukáže, jak toxické je naše myšlení a systém, který jsme vytvořili. Může se objevit nějaká skandální informace, kdy vyjde najevo, co je nám záměrně předkládáno, abychom byli poslušní a věřili, že je něco takové, i když je to ve skutečnosti jiné. Tento aspekt se zopakuje 29. 1. při retrográdním pohybu Merkuru, a až 11. 2. půjde přímo, bude jasno, co Merkur ví a jaké tajemství zná.

V neděli 9. 1. se Slunce spojí s Venuší, která je od 5. 11. v Kozorohu. Venuše v Kozorohu je cílevědomá, pilná jako včelička a jde za tím, co chce. Snaží-li se zavděčit a uspokojit očekávání, která jsou na ni kladena, přehnaně se snaží, přičemž se vysokými nároky vyčerpává. Svoji hodnotu odvíjí od společenských požadavků a přesvědčení, které jsme si v rámci sytému vytvořili. Před vstupem Slunce do znamení Kozoroha 19. 12. 2021 se Venuše otočila a do 29. 1. 2022 bude retrográdní. Při zpětném pohybu se vracíme zpět, prověřujeme hodnoty, hodnotový systém, vztahy a posuzujeme, co je pro nás důležité a co nám za co stojí.

V sobotu 25. 12. Venuše zopakuje spojení s Plutem, které bylo nastartováno při prvním spojení 11. 12., a ke třetímu, závěrečnému spojení dojde 3. 3. 2022. Pluto ukazuje na její hluboké téma. Venuše se chce líbit a užívat si bytí, radovat se, tvořit ze sebe s lehkostí a uvolněně. Společenské nároky jsou však vysoké. Chce-li se zalíbit, snaží se o dokonalou krásu, která je jí podsouvána. Chce vypadat jako žena z reklamy, být vynikající partnerkou, matkou, manželkou, milenkou a finančně nezávislou ženou, vždy upravenou, usměvavou a naladěnou, která má soucit a pochopení pro druhé. S láskou pečuje o svoji rodinu, partnera, děti a domácnost, svoji práci dělá ráda, domácí povinnosti ji těší, a ještě jí zbývá čas pro sebe a své koníčky. Když se Venuše spojí s Plutem, ponořme se do sebe a zamysleme se, co z toho je opravdu důležité. Snažíme-li se někomu zavděčit a uspokojujeme-li požadavky druhých, žijeme pro druhé, přehlížíme to, co se odehrává uvnitř nás a vyčerpáváme se. Přestaneme-li se porovnávat s druhými, uvolníme napětí, které si sami vytváříme. Nastavme si hranice, dělejme to, co je opravdu důležité, abychom byli spokojení, a začněme si tvořit svůj svět.

V neděli 16. 1. se Slunce spojí s Plutem v Kozorohu a ukáže na naši temnou stránku, čeho se bojíme, co se snažíme skrýt a utajit. Každý máme svoji třináctou komnatu, svoje bolavé místo, a pokud před ním utíkáme, pak utíkáme sami před sebou, skrýváme se a potlačujeme část sebe. Když se tohoto místa někdo dotkne, vzbudí to v nás emoce a buď druhého obviníme z jeho chování, co nám způsobil, anebo své pocity zapřeme a maskujeme, abychom nebyli odhaleni. Dokud svoje bolavé místo nepřijmeme a nezačneme s ním pracovat, budeme vždy reagovat emotivně. Přijetí chce odvahu. Když si bolest procítíme a prožijeme malou „smrt“, můžeme se znovuzrodit a vstoupit do své síly. Tak se staneme celistvými a autentickými. Na svět jsme přišli právě proto, abychom byli sami sebou a projevili své nedokonalé Já, nikoli něčí dokonalou kopii.

Při tomto spojení bude Slunce zároveň vytvářet harmonický aspekt na Lunární uzly, které 18. 1. změní své postavení a přestoupí na osu Štír–Býk, jejímž tématem je být, či nebýt, mít, či nemít. Na jeden a půl roku se mění náš směr vývoje, kdy pochopení, poznání a duchovní obrodu, které jsme získali na ose Střelec–Blíženci od května 2020 do 18. 1. 2022, máme vnést do reality. Poznáním sebe a setkáním se se sebou uvnitř sebe můžeme vynést světlo, které je v nás ukryté, na povrch a rozzářit svět svým Božským darem. Tato transformace je možná jen uvnitř nás, v našem těle. Když objevíme své světlo a jeho sílu, začneme důvěřovat sobě. Poznáme, že opravdový svět je uvnitř nás a to venku je jen iluze. My jsme tvůrci, kteří ze sebe tvoří vnější svět. Spojíme-li se s Bytím uvnitř, budeme ukotveni v sobě, kde je náš celý svět. Získáme tak důvěru v sebe a život, protože ve skutečnosti nemůžeme o nic přijít, vše, co potřebujeme, máme a tam, kde máme být, tam dojdeme. Když pochopíme sebe, pochopíme celý svět.

A na závěr si můžeme zazpívat písničku s Václavem Neckářem: „To když se s náma má něco stát, svět se nám hroutí jako pískovej hrad, tváře zvážní… Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou, andělé strážní… Když ty spíš, tak Oni bdí, překážky z cest nám odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se hnem, andělé s naším osudem jsou spjatí…“