Všichni jsme energetické bytosti vibrující na určité úrovni a tou ovlivňujeme své okolí. Předáváme-li energii jeden druhému, propojujeme se a vytváříme obvod, ve kterém je každý zapojen, přijímá a dává. Když články fungují a jsou správně propojené, energie proudí a pro každého zúčastněného je výměna prospěšná.

V neděli 30. 1. vytvoří Slunce neharmonický aspekt s Uranem v Býku a ukazuje na potřebu změny tam, kde energie neproudí anebo se ztrácí. Je potřeba se zamyslet nad „zapojením“ a elektrický okruh případně přepojit anebo nefungující článek opravit či vyměnit. Proudí-li energie někam, kde se ztrácí a nevrací se, dochází k napětí, které může způsobit vyhoření. Zkusme se zamyslet, zda energie, kterou vkládáme do určité činnosti anebo spojení s blízkými, se nám vrací. V opačném případě si posviťme na to, kde a proč dochází ke ztrátě, jaké místo a jak můžeme opravit, vyměnit a co nám stojí za to, abychom propojili. Pokud investujeme více energie, než se nám vrací, vyčerpáváme se a tento nedostatek se projevuje únavou a zdravotními problémy. Lidé, kteří využívají energii jiných lidí ve svůj prospěch, pro svůj blahobyt, po změně netouží. Jsou spokojení, že mají zdroj, ze kterého mohou čerpat. Ozvat se musí ten, na koho se nedostává, kdo koná, ale jeho energie se ztrácí a nevrací se mu prostředky, aby si mohl dovolit základní potřeby. Společenské problémy vytvářející napětí je potřeba vytáhnout na světlo a začít řešit, protože samy nezmizí, ale vytváří neduhy, které nás mohou popálit.

V pátek 4. 2. se Slunce spojí se Saturnem, který je od prosince 2020 ve znamení Vodnáře a pobude zde do března 2023. Pod jeho dohledem se učíme, jak správně pracovat s energií, jak ji vyrovnávat, získávat a předávat a zda existuje volná energie, o které psal již Nikola Tesla, a je k dispozici pro všechny. Každý jsme zodpovědný za hospodaření se svojí vlastní energií, proto si každý musíme určit hranice, do čeho se budeme zapojovat, s kým a čím spojovat, abychom se pohybovali v limitech, které jsou pro nás adekvátní. Naše vnitřní energie je cenná, ale její hodnotu si většinou neuvědomujeme a nevážíme si svého energetického bohatství. Máme-li jí dostatek, vyzařuje z nás. Jsme-li vyčerpaní, zhasínáme. Když známe své hranice a máme je správně nastavené, víme, kdy a kolik energie můžeme vydat a kdy potřebujeme energii načerpat pro sebe. Naše propojení s druhými nás může obohacovat anebo vyčerpávat. Pokud se společnost vzájemně podporuje, zvyšuje svoji energii a sílí. Díky tomu dokáže velké věci. To může být nežádoucí pro toho, kdo chce ovládat a mít moc, a tak používá prověřenou poučku: „Rozděl a panuj.“ Poštve-li proti sobě jednotlivé články, energie se oslabí a znesvářenou a rozdělenou skupinu může ovládat snadněji nežli semknutou a vnitřně jednotnou.

V pátek 11. 2. Slunce vytvoří příznivý aspekt s Černou Lunou, kdy si můžeme poskládat a zvážit, co bylo řečeno, kam nás to vede, co z toho, co bylo slíbeno, se stalo realitou a naopak čemu se nedá věřit. Podívejme se s nadhledem na to, jaké informace dostáváme, a pospojujme si jednotlivé střípky, abychom si vytvořili lepší obraz. I když pro nás může být zjištění, že jsme naletěli anebo se mýlili, nepříjemné, je důležité si to přiznat, abychom přestali posilovat faleš a ukončili nevědomou hru. Každé poznání, přestože s námi zatřese, rozšiřuje naše vědomí a posouvá nás k lidství. Nikdo není neomylný. Všichni jsme jedno a ten, kdo dojde k uvědomění, rozšiřuje vědomí dalším lidem. Narovnejme váhu slov, která tvoří a mohou vše změnit. Začněme od začátku, jak se praví v Bibli: „Na počátku bylo Slovo.“

V úterý 8. 2. vytvoří Mars v Kozorohu příznivý aspekt s Uranem v Býku. Mars v Kozorohu je rozhodný. Pokud ví, co chce, jde za svým cílem a překonává všechny překážky, které na cestě potkává. S podporou Urana je připraven prolomit zatuhnutí a nechuť něco měnit. Uděláme-li první krok, posuneme se, změníme pozici, budeme mít jiný výhled a uvidíme, co můžeme udělat dále. Posun vyvolá změnu a ochotu měnit.

Ve středu 16. 2. se ve znamení Kozoroha spojí milenka Venuše s milencem Marsem. Dochází ke spojení ženského a mužského principu, pasivity a aktivity, laskavosti, klidu a činnosti. Využijme tohoto aspektu k tvoření lásky a z lásky. Spojme jejich rozdílné energie, které jsou stejně hodnotné a společně mají sílu realizovat tvoření. Spojením těchto dvou principů, kdy jsou jeden pro druhého, dochází k naplnění lásky. Když mužský princip tvoří bezpečný prostor pro svůj ženský princip, může se žena uvolnit a obohatit ho laskavou esencí. Cítí-li se žena chráněna bezpečnou náručí muže, otevře svůj posvátný prostor, ze kterého se muž může napít.

V pátek 18. 2. Jupiter v Rybách vytvoří příznivý aspekt s Uranem v Býku. Jupiter v Rybách ukončuje dvanáctiletý cyklus a připravuje se na nový start, až vstoupí do znamení Berana, kde bude na zkoušku od května 2022 do 28. 10. 2022, a pak do něj přejde 20. 12. 2022. Zatímco Ryby ukončují a rozpouští, čímž nás spojují do jednoty, Beran naopak začíná a z jednoty vychází. Všichni jsme si rovni a každý jsme dítětem Božím, které od Boha přišlo a zase se k němu vrátí. Kdo neztrácí spojení s Vesmírem, má důvěru ve vyšší vedení, je v důvěře, nebojí se rybích konců a smrti a také má beraní důvěru a odvahu pouštět se do nových dobrodružství. Bůh nám ukázal skrze svého syna Ježíše, kterého jako beránka poslal na svět a obětoval, což vnímáme z pozemského života, jaké máme možnosti a co můžeme jako vědomé bytosti konat.

Zatímco Uran projde celým zvěrokruhem jedenkrát za 84 let, Jupiter se za stejnou dobu otočí sedmkrát. Uran rozšiřuje naše vědomí a Jupiter nás učí, jak můžeme rozšířit své poznání a stát se vědomými. Uran se na svoji novou pouť, kdy vstoupil do Berana, vydal již v květnu 2010 a zvědomuje nám, zda jsme se posunuli na vyšší úroveň a poučili se ze zkoušek, kterými jsme prošli během předešlé otočky, tj. od března 1927 do května 2010. Pokud si uvědomujeme, jakým způsobem tvoříme realitu, přestaneme opakovat historii, přestože lidské vlastnosti se nemění, a začneme tvořit novou společnost, která není založená na obětech a vinících.

Uran se již v roce 2018 posunul do znamení Býka, kde otřásá našimi hodnotami, jistotami a vlastnictvím, abychom si uvědomili, jak nás hromadění hmoty pohlcuje, nenasytnost vytváří konzumní společnost a zatěžuje životní prostředí. Lpění a chtění jsou příčinou našeho utrpení. Přestaneme-li si vynucovat, co vše musíme mít, toužit po hmotných statcích a prosazovat si, že vše musí být podle nás, dojde k ukončení, rozpouštění a spojení se Stvořitelem. Když budeme v souladu s Vesmírem, budeme v důvěře, že vše, co potřebujeme, dostaneme a přestaneme chtít, co osobně chceme, a začneme se ptát, co chce Vesmír po nás, aby skrze nás mohlo být tvořeno.

Všichni jsme si rovni, jsme bratři a sestry, i když jsme každý jiný. Tím uskutečňujeme zajímavou kosmickou hru, v níž společně vytváříme realitu a společnost, ve které je pro každého důležitá rovnost, svornost a bratrství.

A na závěr si můžeme zazpívat se skupinou O5&Radeček: „Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří, jsme spolu odjakživa, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako židle a stůl, ty spolu bývaj… Já, ty, my – jsme ti, co k sobě patří… Já, ty, my – jsme bratři.“