Slunce vstupuje do znamení Střelce pod taktovkou Jižního Lunárního uzlu a vytváří opozici se Severním Lunárním uzlem. Lunární uzly se vždy nachází proti sobě a ukazují, odkud a kam naše duše směřují. Jižní uzel je nositelem minulých zkušeností a Severní ukazuje, kam se máme posunout. Je-li náš směr ze znamení Střelce do Blíženců, kde se Lunární uzly nachází od května 2020 do poloviny ledna 2022, máme moudrost starých civilizací, šamanů, léčitelů, duchovních učitelů a vědomých vědců vnést něco do běžného života, mezi ostatní lidi, abychom všichni pochopili, že nic není náhoda, že vše se vším souvisí a že svým chováním vytváříme a ovlivňujeme realitu.

Dnes se již můžeme jednoduše dostat ke starým učením, která přežila tisíciletí a byla střežena v chrámech anebo ukrytá hluboko v džungli přírodních národů a společně, i když vznikaly samostatně, mluví o tom, co dnes věda – třeba jako kvantová fyzika – objevuje. Otázkou zůstává, proč muselo být toto staré učení ukrývané a střežené. Musí se moudrost skrývat? Je pravda nebezpečná? Pro koho? Komu vadí? Staré národy věděly to, čemu jsme my přestali věřit. Víra nás povznáší, doslova dává křídla a osvobozuje. Kdo věří, nebojí se temnoty a má odvahu se jí postavit. Čím více lidí věří, tím více je odvážných lidí, kteří se nebojí odhalit pravdu, pro kterou jejich srdce bije. Když se srdce spojí, jsou silná a mohou měnit realitu.

V pondělí 29. 11. se Slunce spojí s Merkurem, který 24. 11. přestoupil do Střelce, kde pobude do 13. 12., a 30. 11. budou vytvářet harmonický aspekt s Chironem v Beranu. Zatímco Merkur je ve znamení Střelce ve vyhnanství, Chiron je v povýšení. Merkur je zvídavý, potřebuje stále něco zjišťovat a řešit, až nakonec dokáže vytvořit problém a udělat z komára velblouda a také dovede zapřít kdeco, i prokazatelnou pravdu. Pídíme-li se po informacích, dozvídáme se nové skutečnosti, učíme se a rozšiřujeme své obzory, ale množství nás může zahltit a lehce se můžeme ztratit, zejména jsou-li poznatky protichůdné. Máme-li informace, můžeme diskutovat, ale kdo je moudrý, ví, co je důležité, a pozná, kdy je zbytečné něco s někým řešit. Chceme-li poznat pravdu, musíme se obrátit ke svému srdci. Hlava je rozumná, ale srdce je moudré. Vše nemůžeme pochopit hlavou. Studiem se můžeme naučit, ale zmoudřet musíme každý sám.

Moudrost přichází s životními zkušenostmi, kdy přijímáme život takový, jaký je, se vším, co nám přináší, a své bolesti si dokážeme vyléčit svým srdcem, kdy rozvíjíme soucit a pochopení se sebou. Čím více soucitu a pochopení máme pro sebe, tím více máme pro druhé. Tak se v nás rodí zraněný Chiron, který byl vzdělaný, moudrý a vynikající léčitel. Chiron byl kentaur, napůl člověk a napůl kůň, což nám připomíná, že každý v sobě máme pudy divokého zvířete, stejně jako rozum člověka. Dokážeme-li zkrotit zvíře v sobě a rozvíjíme-li lidství, přijímáme se ve své celistvosti, čímž se stáváme moudrým léčitelem, neboť svojí moudrostí, pochopením a soucitem dokážeme léčit druhé. Mějme pochopení a soucit pro sebe i druhé. Pokud nám někdo nerozumí, buďme trpěliví. Chceme-li prvňáčkovi vysvětlit učivo z devítky, nemůže to pochopit, pokud mu to nevyložíme způsobem, kterému porozumí. Otvírejme své moudré srdce, které napoví a správně odpoví.

Ve středu 1. 12. Slunce vytvoří harmonický aspekt se Saturnem ve Vodnáři. Saturn je náš přísný učitel, který nám nedává nic zadarmo. Zkouší nás z toho, jak jsme vyspělí, samostatní a zodpovědní. Kdo jeho zkoušky zvládá, stává se autoritou, která je autorem svého života. Ví, že se může spolehnout sám na sebe, přebírá zodpovědnost za svůj život, dokáže se postavit autoritám, vymezuje si hranice, pracuje se svými stíny a strachy. Pokud se upínáme k vnějším autoritám, které nám nastavují hranice a vymezují prostor, ve kterém se můžeme pohybovat, možná máme pocit bezpečí, ale oni se stávají autory našich životů, přebírají zodpovědnost za náš život, čímž my ztrácíme svobodnou volbu. Svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Těžko se získávají a lehce pozbývají. Ztrácí-li hlas lidu svoji sílu, vytrácí se, není slyšet, utichá anebo je umlčen, pak mizí demokracie. Jsme-li ve strachu, bojíme se, mlčíme a neprojevíme, co nám vadí, co hraničí s nespravedlností a je za našimi hranicemi, dobrovolně si necháváme vzít svobodu. Získat ji můžeme jen odvahou, kdy je potřeba postavit se autoritě, říct si o svá práva a změnit pravidla. Čím k většímu extrému dochází, tím více odvahy je potřeba.

Saturn je vládcem roku 2021 a nachází se ve Vodnáři, proto tento rok ukáže, jak jsme vyspěli, zda dokážeme oponovat autoritám, pokud se nám něco nelíbí, a jak jsme uvědomělí, zda dokážeme pohlédnout do budoucnosti jako vizionář Vodnář a udržet ve správné míře hranice a svá práva, stejně jako vodnářské technologie, které se na nás valí a mohou nám sloužit a pomáhat, stejně jako nás kontrolovat a omezovat. Vše, čemu dáváme v letošním roce základy, nás bude provázet v budoucnu a mělo by sloužit pro lidi, a ne proti nim. Kdo se stává autoritou, dokáže se ohradit, když se mu něco nelíbí. Nechová se jako v pohádce Císařovy nové šaty, kde podvodníci předstírali, že šijí šaty z látky, kterou nikdo neviděl, přesto nikdo neřekl, že nic nevidí. Všichni se báli říct pravdu ze strachu, aby nebyli za hlupáky, a tak předstírali a přikyvovali. I sám císař uvěřil podvodníkům, protože nikdo z lidí mu pravdu neřekl. Až když malé dítě řeklo bezelstně a odvážně pravdu, vše bylo zviditelněno a mohlo být uvedeno na správnou míru. Být autorem svého života chce odvahu.

V úterý 7. 12. Slunce vytvoří opozici s Černou Lunou v Blížencích, která nás testuje, do jaké míry je pro nás vše, co vidíme a slyšíme, důležité, jak podléháme vnějšímu světu, zda se dokážeme vyznat v protichůdných informacích, čí názory přebíráme, jak se v informačním poli proměňujeme, jaké domněnky si vytváříme, jak podléháme médiím, reklamám a marketingu, které nám podbízí vše, na čem chce kdo vydělat. Musím mít to, o čem se mluví, že je to in? Jsem loser, dezinformátor anebo konspirátor, když mám jiný názor, který se neshoduje s mainstreamem, a nepodléhám kampaním, které mi podsouvají své názory a informace? Zacházejme opatrně s informacemi a slovy. Naslouchejme, ale neberme si slova druhých osobně, protože oni mluví o sobě, podle svých zkušeností. Kdo věří sám sobě a pravdě ve svém srdci, jde si svojí cestou a nepodlehne svodům, které se ho snaží přesvědčit, že se ubírá špatným směrem, a ani si nenechá podsunout výhodné nabídky. Nenechme se vyvést z míry, sami hledejme správnou míru. Buďme tolerantní a respektujme názory druhých, není potřeba být ve sporu. S Černou Lunou v Blížencích, která se zde pohybuje od července 2021 do dubna 2022, můžeme uvést do rovnováhy zvrácené myšlení, dát na pravou míru naše uvažování a uzdravit naši mysl, která vytváří realitu. Vítězí-li zdravý selský rozum, dochází k uzdravení.

V neděli 12. 12. vytvoří Slunce neharmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Chceme-li vidět zázrak, musíme se mu otevřít. Pokud nevěříme a pochybujeme, pak nevidíme, co bychom mohli vidět, protože svoji pozornost upínáme směrem, kde se nám potvrdí, co chceme vidět a slyšet. Pokud to podle nás není možné, pak to možné není. Chceme-li Vesmír a Boží lásku pochopit rozumem, nepochopíme. Skutečná láska nevychází z mysli, ale ze srdce, kde není žádný protiklad. Jako děti jsme bezpodmínečně důvěřovali, ale postupně jsme začali věřit jiným. Proto se v Bibli praví: „Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“

Od 13. 12. 2021 do 24. 1. 2022 pobude aktivista Mars ve znamení Střelce, která aktivuje energii bojovníka za pravdu, víru a filozofii. Je to energie křižáků stejně jako husitů. Někdo bojuje z čistého lidského přesvědčení, jiný za žold. Jen statečný a odvážný bojovník, který překoná strach, dokáže vynést pravdu na světlo. Pravda je světlo ukryté v našem srdci, kde je láska a lidství, oheň našeho pravého bytí. Kdo popírá svůj oheň, popírá sám sebe.

V pondělí 20. 12. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Jupiterem ve Vodnáři, čímž se nám otevírá cesta ke svobodě, projevíme-li pravdu svého srdce. Je-li srdce v souladu s myslí, pak oheň v srdci zapálí mysl, a je-li koncentrovaná, vznikne myšlenka, která letí jasně k cíli jako šíp. Důležitá je důvěra, odvaha a nepochybovat. Kdo se bojí, nevěří si a klepe se, může cíl minout, ale opakováním důvěra narůstá.

Tímto aspektem se připravujeme na rok 2022, který bude pod vládou Jupitera. Jupiter je náš guru, který nám dává možnosti, příležitosti, a kdo se nebojí, jeho nabídky přijímá, rozšiřuje své obzory, získává nové poznatky a duchovně roste. Ve středu 29. 12. Jupiter opustí po ročním hostování znamení Vodnáře, kde nám rozšiřoval vědomí a uvědomění, co vše je možné, jak se dají věci dělat jinak, nově, třeba jako práce z domova, jak je možné se osvobodit od naučené rutiny, jak se dají využívat nové technologie, co to znamená svoboda, rovnost a lidství, a také, jak se lidé dají naprogramovat, a tím odhadnout a nasimulovat, jak se společnost bude vyvíjet, pokud se lidský faktor chová konstantně.

Na konci prosince 2021 vstoupí Jupiter do znamení Ryb, v květnu 2022 do znamení Berana, ale 28. 10. 2022 se ještě na chvíli do Ryb vrátí. Jupiter v Rybách nás učí důvěře ve Vesmírnou inteligenci, poznání Boha a možnosti propojit se s ním skrze srdce. Můžeme tak splynout s Vesmírem a pocítit jednotu. Kdo důvěřuje a je otevřený ke znamením, které mu Vesmír dává a posílá, nikdy nemůže svoji cestu minout, vždy se ve správný čas dostane na správné místo a vždy je pod ochranou. Kdo je spojen s Vesmírem, ten cítí Boha v sobě, ve svém srdci, které má touhu vyjádřit lásku.

A na závěr si můžeme zazpívat písničku Touha s Danilem Landou: „Nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak! Je to jak žár, pořádně velikej dar, je to jak letící drak, naprosto přesnej prak, je to hukot moře, je to pramen v hoře. Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to tlukot srdce, je to poklad v ruce, je to jak třpyt, jako sluneční svit, úžasná měsíční zář, je to jak boží tvář, je to skrytá síla, je to zlatá žíla.“