Na konci července a začátkem srpna nastanou astrologicky významné události, které budou mít dalekosáhlý dopad na budoucí vývoj lidstva, který však uvidíme, až se po čase ohlédneme zpět. Do budoucnosti nevidíme, nedá se vypočítat ani přesně předpovědět, protože každý máme jen omezený fokus, ze kterého vidíme svět a chápeme souvislosti, ale můžeme si ji představit. Chceme-li si vysnít pohádkovou budoucnost, ve které láska vítězí, musíme mít otevřené srdce a přát lásku nejen svým přátelům, ale i těm, co neznáme, nebo dokonce svým nepřátelům. Každý svým bytím přispíváme k tvoření kolektivní společnosti, proto každý musíme začít u sebe a vyzařovat takovou energii, která dělá svět laskavým.

V úterý 26. 7. se Uran spojí se Severním Lunárním uzlem v Býku. Uran otřásá hmotou i s námi, abychom se probudili a uvědomili si, co ve skutečnosti potřebujeme k životu, v čem spočívá opravdová hodnota, jaká je hodnota člověka a jaké hodnoty uznáváme. Severní Lunární uzel ukazuje, že evoluce lidstva je skrze tvoření, které pochází z našeho vnitřního nastavení. Vše, co se projevuje ve hmotě, jsme vytvořili skrze sebe. My sami tvoříme realitu, kdy do hmoty dáváme dary, které máme uvnitř sebe. V tom spočívá naše bohatství. Každý z nás máme božský dar, bohatství, které dáváme světu – a tím společně tvoříme společnost. Spolupracujeme-li, společnou prací vytváříme hodnoty, hodnotnou, hodnou a vhodnou společnost. Když bojujeme, vzájemně ničíme hodnoty, které tvoříme.

Uvědomme si, kde se cítíme spokojení, co pro to potřebujeme a můžeme udělat. Spokojenost je náš vnitřní stav, kdy si vážíme sami sebe, uvědomujeme si svoji hodnotu a tvoříme s láskou. Cítíme-li se nedostateční, potřebujeme hromadit hmotu, která nás chvilkově uspokojí, ale hodnotného člověka z nás neudělá, i když jí budeme mít dostatek. Čím více chceme dostávat a být hmotně zajištění, tím více se musíme ohánět a pak máme méně času, nestíháme si užívat to, co máme, jako dobrý hospodář, který pečuje a užívá si to, co má. Přehodnoťme své priority, zvažme, čemu dáváme důležitost a jaké hodnoty oceňujeme.

K tomuto spojení se připojí Mars, který se přesně 1. 8. spojí se Severním Lunárním uzlem a 2. 8. s Uranem. I když je Mars v Býku klidný, pokud se rozzuří, nedá se zastavit, je vytrvalý a dokáže rozdupat vše, co mu přijde do cesty. Mars může být hybatelem, poslední pomyslnou kapkou, která spustí rozsáhlé změny, případně dodá jiskru, aby nám to začalo pálit a došlo nám to. Kdo je dlouhodobě nespokojený a cítí se potlačený, projeví svůj hněv, který je spouštěčem změny a rozhoupe to, co dlouho stálo. Dojde-li k převratu, na světlo se dostane to, jak převracíme skutečnosti. Konflikt ukáže, co jsme dlouho přehlíželi a nedovolili si na to upozornit anebo to řešit. Tato energie může být spouštěčem velkých změn, které přinesou změny hodnot, hodnotového systému, proměnu konzumní společnosti a hmotné reality, kterou jsme vytvořili.

Novoluní ve Lvu, které nastane 28. 7. v 19:54, bude novým začátkem, abychom si každý uvědomil svoji důležitost a svoji roli, kterou ve společnosti máme. Všichni chceme být viděni a být důležití jako Slunce, které ve znamení Lva vládne. Slunce je středem naší sluneční soustavy, zdrojem energie, které poskytuje světlo a teplo důležité pro život na Zemi, proto je symbolem života, zdraví, vitality a plodnosti. Svoji energii vyzařuje směrem ven, nabíjí a léčí, proto se říká: „Kam nechodí Slunce, tam musí lékař.“ Zatímco Slunce je vnějším zdrojem, srdce je naším vnitřním zdrojem, středem naší soustavy, který vyzařuje energii, jež je stejně léčivá jako Slunce a o kterou v životě jde. Otevřené srdce vyzařuje lásku směrem ven a láska je radost, která nabíjí a léčí. Radujme se, ať je naše srdce zdravé. Je-li jeho energie oslabená, život vyhasíná, až skončí. Radost je rada, která léčí.

Máme-li zdravé sebevědomí, nebojíme se projevit a žít pravdu svého srdce, které svítí a ukazuje cestu. Nezapomínejme na pokoru, aby naše sebevědomí nepřerostlo zdravou míru. To vede k nadřazenosti, kdy chceme vše jen pro sebe a utlačujeme druhé. Nadměrné sebevědomí buduje silné ego, vede k aroganci a oddělení od druhých. Buďme v lásce ve svém srdci, které nás přibližuje k druhým, vede k vstřícnosti, laskavosti, projevení své jedinečnosti a budování zdravých vztahů. Ten, kdo má srdce otevřené, opravdu miluje a žije tvůrčím způsobem.

Během novoluní se spojí Venuše s Černou Lunou v Raku. Venuše reprezentuje tvořivost, lásku a vztahy a Černá Luna je strážkyní rovnováhy, která si dokáže zjednat pořádek a dupnout si, pokud se jí něco nelíbí. Všichni toužíme po lásce a chceme být milováni a Venuše v Raku je pečující a touží být opečovávána. Péče a starostlivost je projevem její lásky k bližním, ke kterým se váže a vytváří s nimi vztahy. Její péče však může jít až za hrob, sama se zničí, dává-li víc, než má, anebo druhé udusí, pokud si je přivlastňuje a oni nemohou dýchat. Černá Luna netouží po žádném utrpení, chce vyváženost a zná tajemství, které prozradí, aby nastolila pořádek, i když pravda může být bolestivá. Přiznejme si pravdivě pocity, které opakovaně cítíme, co nás tíží a dlouhodobě nám nevyhovuje. Když popíráme to, co cítíme, anebo víme, že musíme něco udělat, ale nechce se nám opustit bublinu, ve které žijeme, sami si volíme utrpení. Nebojme se v sobě projevit „zlobivou“ holku, která si umí zjednat pořádek. Dupněme si, jedině tak může dojít k navrácení do rovnováhy.

V den novoluní, přesně ve 22:38, nabere Jupiter zpětný chod a začne couvat znamením Berana, do kterého vstoupil 11. 5. Přesně 28. 10. nacouvá do předešlého znamení Ryb, kde dokončí svůj dvanáctiletý cyklus a uzavře vzdělávací kurz, který začal v červnu 2010. Jupiter je náš guru, který nám dává víru. Věřit znamená upínat své zraky k něčemu vyššímu, co nás pozvedá a vede k růstu. Bez víry je život přízemní a náročný. Když důvěřujeme, děláme to, v co věříme. Díky tomu poznáváme a studujeme život, odhalujeme tajemné a univerzální zákonitosti a spatřujeme zázraky.

V pondělí 1. 8. bude Slunce v harmonickém aspektu s Jupiterem v Beranu. Jsme-li sami sebou a ve svém srdci, dovolíme si jít odvážně za tím, kam nás srdce táhne. Když se vydáme na svoji jedinečnou cestu, otevřou se nám nové dveře, budeme v souladu se svým nastavením a cítit se oživení.

Ve středu 3. 8. se Venuše v Raku harmonicky spojí s Marsem v Býku. Tento milující aspekt je projevením lásky, kdy dochází ke spojení mužského a ženského principu. Skrze společné tvoření dochází k naplnění. Dejme energii do toho, abychom se cítili dobře, konali z lásky a tvořili lásku.

V pondělí 8. 8. bude otevřený energetický portál světla, tzv. Lví brána, a Slunce vytvoří harmonický aspekt se zraněným léčitelem Chironem v Beranu. Každý máme své zranění, které si můžeme uzdravit jedině sami. Kdo hledá, lék nalézá, ale jizva na duši nám zůstane jako památka, abychom nezapomněli a mohli pomoci jiným podobně zraněným a hledajícím. Když své zranění pochopíme, zášť a křivdu nahradí vděk za zkušenost, která nás dovedla k životní moudrosti, i když byla pro ego bolestivá. Pokud ego přizná svoji omylnost a nedokonalost, může být stržena maska, která nás odděluje od života a druhých lidí, a dostaneme pomoc, kterou potřebujeme, abychom přestali trpět a uzdravili se, přičemž nabydeme životní moudrost. Jenže ego se nerado vzdává, raději nás zničí, než by se přiznalo. Přestaňme pěstovat své ego a uplatňovat svoji moc, kterou chceme získat důležitost. Buďme otevření a děkujme Universu, že se o nás v každém okamžiku stará, pomáhá nám, posílá anděly, otevírá dveře a dává nám to, co potřebujeme. Máme-li pokoru k životu a Vesmíru, jsme připravení projít lví bránou.

V neděli 14. 8. Slunce vytvoří opozici se Saturnem v protilehlém znamení Vodnáře. Být sám sebou ve společnosti druhých znamená přijmout svoji odlišnost, jít svojí jedinečnou cestou, postavit se na vlastní nohy, dospět a s láskou a zodpovědností tvořit svůj život. Když se pustíme do nových a neznámých záležitostí, odpoutáme se od minulosti, naplníme se novými emocemi, poznáme nové lidi a začneme pohlížet na všechny nepříjemné prožitky, kterými jsme prošli, jako na zdravý pohon, který nás burcuje a pohání k vystoupení z nevyhovujícího a slouží k objevení naší jedinečnosti.

Mějme srdce otevřené a učme se hravosti a svobodě od koček. Hravost je radost, která uzdravuje srdce, jež umí milovat. Láska je to, co potřebujeme my i svět. Je životně důležitá. Je to energie, světlo, které nám svítí na cestu.

A na závěr si můžeme zazpívat písničku Imagine s Johnem Lennonem s českým překladem: „Představ si, že neexistují státy, není těžké si to představit. Nemít pro co zabíjet či umírat. A také žádné náboženství. Představ si všechny ty lidi žijící v míru… Představ si, že není žádný majetek. Zajímalo by mě, zda to dokážeš. Není potřeba být nenasytný či hladovět. Bratrství člověka. Představ si všechny ty lidi, jak sdílejí celý svět… Možná si říkáš, že jsem snílek, ale já nejsem jediný. Doufám, že se k nám jednoho dne připojíš a svět bude v jednotě.“