Naše mysl je jako pejsek, který poslouchá povely svého pána. Pokud je pán špatně naladěn, dokáže si vymýšlet nesmysly a pejsek to pocítí. Mysl reaguje na to, jak se cítíme, a podle toho generuje myšlenky radosti, spokojenosti anebo nedostatku, smutku, zrady, hněvu, zášti… Svými negativními myšlenkami se sami podkopáváme, zrazujeme se a přestáváme si věřit. Máme-li navíc kolem sebe lidi, kteří nás kritizují, poukazují na naše nedostatky, cítíme se nedostateční, máme potřebu dokazovat a dělat vše, abychom se jim zavděčili a aby nás ocenili, posloucháme je a neposloucháme svoje srdce a nedovolíme si dělat to, co nám dělá radost, protože se bojíme, co by na to oni řekli.

Merkur ve Vahách je v harmonickém aspektu na Jupiter ve Vodnáři a v neharmonickém aspektu na Pluto v Kozorohu. Přestože naše mysl generuje asi 70 % negativních myšlenek, jen je pozorujme a vnímejme, odkud pochází a s čím jsou spojené. Poděkujme za všechny poznatky z minulosti, které jsou v nás uložené, jež mysl vyhodnocuje, a tím se nás snaží ochránit. Nehledejme viníky toho, kde se nacházíme, pokud se nám to nelíbí, ale zaměřme se na to, jak z toho všeho ven. Cesta vždycky existuje. Otevřeme svoji mysl novým poznatkům, novým obzorům a jiné realitě, kterou si dokážeme svými myšlenkami vytvořit a zhmotnit.

Venuše ve Štíru je v opozici na Uran v Býku a v neharmonickém aspektu na Saturn ve Vodnáři. Buďme sami se sebou. Samota léčí. Odděluje nás od negativity okolí, abychom mohli vnímat jen sami sebe a své myšlenky, které jsou reakcí na naše emoce a pocity. Nebojme se opustit prostor, kde to „smrdí“. Nezůstávejme v toxickém prostředí jen pro pohodlí. Uvědomme si, co nám za co stojí. Pokud je zdraví naším opravdovým bohatstvím, tak podnikněme kroky a udělejme ve svém životě průvan, ať změníme atmosféru a můžeme volně dýchat.

Mars ve Vahách je v opozici na Lunu a Neptun v Rybách a v harmonickém aspektu na Saturn ve Vodnáři. Když se nám něco nezdá, tak se na to zaměřme. Nenechme se z pohodlnosti ukolébat, ale zároveň nespěchejme a buďme trpěliví. Zastavme se, spočiňme sami se sebou, v tichosti, klidu a míru, a vyčkejme na vnuknutí, která k nám přichází z vyšších dimenzí. Následně naplánujme své kroky, abychom do svého života vnesli mírumilovný řád, který nás uklidňuje a vnáší pořádek do našeho života.

Pokud si uklidíme v sobě, budeme mít pořádek, čisto a jasno ve svém životě a vytvoříme si prostor pro něco nového. Rozjasníme-li svůj vnitřní svět, budeme se cítit spokojení. Věřme sobě, svému srdci a konejme s láskou.