Chceme-li změnit to, co již ve svém životě nechceme, sami musíme udělat změnu. Když přežíváme v tom, co nám nevyhovuje, máme domnělý pocit bezpečí, ale nemůžeme očekávat, že se něco změní, pokud děláme stejné věci stále dokola stejně. Přeměně musí předcházet uvědomění, co chceme přebudovat a čeho chceme docílit. Kdo má vizi, je otevřený změně, je ochotný měnit se, vystoupit ze zajetých kolejí, opouštět staré známé a pouštět se do nového neznámého. Následujeme-li svoji vizi, stáváme se tvůrci nové reality a pozitivně zužitkováváme roční nepříznivý aspekt mezi Saturnem ve Vodnáři a Uranem v Býku, který nás učil omezení a svobodě.

Posloucháme-li druhé místo sebe, své duše a hlasu svého srdce, cítíme se nesvobodní, svázaní zděděnými, převzatými myšlenkovými vzorci, systémy a strukturami. Saturn, který je ve Vodnáři, testuje naše hranice a zkouší, zda se dokážeme postavit sami za sebe, jsme-li si vědomi svých práv a svobod, čím se necháme omezovat, ovládat, řídit a zda je pro nás důležitější kontrola nebo svoboda. Kdo je v souladu se svojí duší a uvědomuje si, že si realitu tvoříme, ten se vydává na dobrodružnou cestu, posouvá své hranice, osvobozuje se ze zajetí rodinných, rodových a společenských vzorců, různých omezení a omezujících systémů a otevírá se s odvahou novému životu.

Vše se dá řešit a vše má svůj čas. Možná jako ve škole nemůžeme vyřešit „problematický příklad“ na nižším stupni, ale když čas dozraje a naše vědomí se rozvine, posuneme své uvědomění, dojdou nám souvislosti a z vyššího stupně vyřešíme „příklad“ s přehledem. Buďme otevření studiu školy života. Nenechme se našeptávači oddělit od sebe a života a přesvědčit o tom, co je pro nás dobré, i když to s námi nesouzní. Život poznáváme svými smysly a to, co je pravdivé, v nás probouzí čistou radost. Věřme životu, sobě, své duši, svému tělu a následujme volání svého srdce. Nechme odejít staré a udělejme místo pro nové. Život je radost. Dělejme postupné a systematické nové kroky, abychom položili základy radostné budoucnosti.