K rozšíření vědomí může dojít šokem, v extrémním stresu, pokud se v těchto vypjatých chvílích nezhroutíme, anebo při tantrickém milování či různými dechovými technikami, jako je holotropní dýchání, a určitě v okamžiku před smrtí. V těchto situacích dochází k obrovskému zvýšení vnitřní energie, tzv. excitaci, která vybudí elektrony v atomech na vyšší energetickou hladinu. Ty pak při návratu uvolní energii jako foton světla, kdy se mysl vyjasní a dojde k osvícení. Každý to můžeme zažít v extrémních okamžicích, když zůstáváme klidní, až ledově chladní a máme absolutně jasno v tom, co máme dělat. Teprve po zvládnutí celé situace, kdy se energeticky sbíráme, máme pocit, že jsme „jeli na autopilota“, a přemýšlíme, co se vlastně stalo, kde se vzala tato jasnost konat a síla vše zvládnout.

V blízkosti spojení Slunce a Luny ve Vodnáři je Saturn, starý vládce Vodnáře, a společně vytváří neharmonický aspekt na Uran v Býku, který ve Vodnáři vládne. Uran v Býku je buditel, který nás probouzí, abychom se stali bdělými a vědomými, přestali lpět na hmotě a jistotách, které jsou pomíjivé, přerovnali si hodnoty a dali na první místa to, co je v životě důležité. Saturn nás vede ke zralosti a zodpovědnosti za svůj život a za to, co svým myšlením a konáním tvoříme či netvoříme. Koho posloucháme, kdo nám vládne, ovládá nás a zotročuje? Je to náš vnitřní kritik anebo vnější ochraňovatelé, které bereme jako autority, posloucháme je a nedovolíme si či se bojíme jim čelit? Dokud nezačneme žít život podle sebe, ale žijeme podle diktátu druhých, nejsme svobodní a nemůžeme být spokojení. Nehledejme viníky, neukazujme na druhé, ale všímejme si sebe, svých myšlenkových vzorců a dělejme vědomé změny, abychom se osamostatnili a byli sami sebou.

Naše mysl je roztěkaná, toulá se a stále dokola přehrává bolestivou minulost anebo má strach z budoucnosti. Když se dostaneme za tuto mysl, začneme žít přítomností. Budeme probuzenými, vědomými, přítomnými a pozornými. Zkusme svoji mysl zklidnit dechovými technikami, pobytem v přírodě anebo meditacemi. Když jsme za myslí, jsme ve Vědomí a můžeme zaslechnout hlas své duše a intuici, se kterou k nám promlouvá Vesmír. Dovolme si své bláznovství a buďme sami sebou, čistým Bytím. Jsme-li PRAVým Bytím, cítíme PRAVdu.