Nová doba přichází, je to nevyhnutelné a je na nás, jaké si to uděláme. My jsme tvůrci. Jsme součástí systému, který sami vytváříme, a jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Jsme zodpovědní za to, co děláme, ale i za to, co neděláme.

Naše jednání může vycházet z nevědomí, ale ke správnému cíli nás vedou vědomé kroky. K uvědomění potřebujeme zachovat klid a nenechat se vyvést z míry. Pro začátek nepotřebujeme nic víc než se zklidnit a začít vnímat teď a tady. Když zklidníme svoji mysl, uslyšíme a uvidíme to, co naše omezená mysl bojkotuje, protože to nedokáže logicky pochopit. Vesmír je mentální a všechny informace jsou kolem, jen je potřeba zachytit je v éteru. Budeme-li vnímaví, začneme si všímat energií a budeme se probouzet. Procitnutím otevřeme svoji mysl v přítomném okamžiku a vše, co potřebujeme vědět a znát, k nám přijde. Není potřeba se zdržovat vysvětlováním, ale začít to denně praktikovat. Vyzkoušejme např. vědomé dýchaní. Koncentrujme se na dech a nenásilně prohlubujme a prodlužujme nádechy a výdechy. Můžeme začít s dýcháním podle Wima Hofa anebo nadechováním na 4 doby a vydechováním na 8, které se dá praktikovat úplně všude. Koncentrace na dech nás zpřítomňuje, zklidňuje srdce a rozjasňuje mysl. Jasná mysl nejedná unáhleně. Vycítí pravý čas a vede naše kroky vědomě. Každý má právo volby a může se rozhodnout, co zkusí, aby došlo k proměně jeho života, splynutí s mentálním Vesmírem, nalezení své jedinečnosti a svého místa.

Zdroj:

https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ/