Ponořme se do sebe a uvědomujme si, co se v nás odehrává. Co narušuje naši vnitřní rovnováhu? Jaké myšlenky se nám honí hlavou? Jaké pocity nás zaplavují? Kde se nepřijímáme? S čím bojujeme? Kde se cítíme bezmocní a nemocní? Co nám tělo říká? Vítejme všechny projevy svého těla. Berme je jako výzvu a pomoc na cestě k uzdravení.

Bolavé místo na těle je výsledkem bolesti na duši, kterou si neseme. Každou nemoc si vytváříme svými myšlenkovými pochody. Když bojujeme, pociťujeme rozpor mezi tím, co zažíváme a co bychom zažívat chtěli, jsme v nepohodě a ztrácíme energii. Najdeme-li duchovní příčinu nemoci, můžeme se změnou myšlení, uvědoměním, kdy nevědomí otvíráme do vědomí, vyléčit. K tomu nám může pomoci např. kniha Vše je tak, jak má být od Louise L. Hay.

Buďme vnímaví a pozorní ke svému tělu, přijměme své bolesti, minulé události, stará zranění a traumata, která způsobují, že na svět pohlížíme s nedůvěrou a strachem. Tento pohled prohlubuje negativitu, negativní vnímání a způsobuje nespokojenost a nemoci. V životě se nic neděje náhodou, vše má hluboký smysl. Vše je tak, jak je, abychom skrze pochopení zmoudřeli a rozšířili své vědomí. Mějme pochopení pro sebe, soucit se sebou a zkusme změnit své vnímání. Berme vše jako výzvu a příležitost k růstu. Ptejme se, čemu nás tyto lekce naučily a učí. Jak nás posunuly a posouvají? Jaké změny můžeme udělat? Kam můžeme nasměrovat svoje kroky? Co můžeme udělat pro sebe a z lásky k sobě? Buďme otevření změnám, pusťme se minulosti a skočme do neznáma.

Během novoluní vytváří Slunce s Lunou ve Štíru neharmonický aspekt na Saturn ve Vodnáři a opozici na Uran v Býku. V každém z nás je dítě, které se bojí a potřebuje ochranu. Pokud nedokážeme pracovat se svými strachy, potřebujeme zachránce, autoritu, která nám dá oporu, podporu, jistotu a pocit bezpečí, podobně jako jsme to potřebovali od svých rodičů. Autorita je autor nařízení, zákazů a povolení, nastavuje hranice a vymezuje prostor, který je bezpečný, ale také nám omezuje prostor, bere volnost a brání v převzetí zodpovědnosti za svůj život. Pracujme se svými strachy, které nafukují realitu a mění ji. Nic není takové, jaké se zdá. Kdo otevře své srdce, dokáže překročit svůj strach a projevit pravdu uloženou v něm. Nenechme si vzít svobodu a buďme sami tou autoritou, která je autorem svého života. Opravdová láska povznáší a dává svobodu.

Nepotlačujme hněv, který je jedem, jež ničí optimismus a radost, ale použijme ho jako motor ke změně. Dává nám jasnou mysl, odvahu postavit se za sebe a sílu opustit jistoty, ke kterým se upínáme a jichž se držíme zuby nehty, čímž se vysilujeme. Když se pustíme, dojde k přerodu. Budeme unášeni proudem a získáme nové uvědomění a prozření, které obohatí náš život.

Zkusme praktikovat 21denní výzvu, při které si každé ráno přečteme afirmační kartičku, případně si afirmaci můžeme sami vytvořit, a během dne si ji několikrát připomeneme. Otevřeme tak svou mysl novým myšlenkám a otočme negativní myšlení na pozitivní. Zvedněme hlavu a obraťme pozornost z temnoty ke světlu.