Cesta hledání pravdy a toho, čemu věřit, je cestou do nitra. Pravdu nemůžeme poznat rozumem, musíme ji cítit, stejně jako Boha. Proto má bohyně spravedlnosti zavázané oči, aby se nacítila a svým vnitřním zrakem uzřela pravdu. Chceme-li být spravedliví a vidět pravdu, musíme vejít do svého srdce, rozsvítit jeho světlo a naslouchat srdcem. Srdce ovlivňuje mozek, a je-li srdce otevřené, je otevřená mysl.

Správně zacílenou myšlenkou svého cíle dosáhnete

Během novu bude v blízkosti Slunce s Lunou i Merkur s Venuší ve Střelci, kdy soustředěnou a správně zacílenou myšlenkou dokážeme svého cíle dosáhnout. Když od srdce víme, co chceme tvořit, stačí se zaměřit a vysílat jasnou myšlenku. Je-li naše srdce v souladu s vesmírným řádem, Vesmír nám pomáhá, přihrává okolnosti, lidi a situace a dějí se zázraky. Pokud se nedějí, buď není správný čas a je potřeba trpělivosti, anebo v nás vítězí strach, kdy si blokujeme svoji odvahu, proto zázraky nemají naději. Všímejme si, co vše nám každý den vychází, jak se dějí „obyčejné“ zázraky, které si ani neuvědomujeme. Když se nám daří a vše do sebe zapadá, není to náhoda. Je to důkaz, že si zhmotňujeme svoje každodenní přání, která již bereme automaticky jako normu, na niž jsme zvyklí. Začneme-li si všímat drobných zhmotněných přání, po čase si troufneme na ta větší.

Duchovní průvodce vám posvítí na cestu

Na Slunce s Lunou ve Střelci vytváří harmonický aspekt Jupiter a Neptun v Rybách a Pluto v Kozorohu. V životě hledáme duchovního vůdce, guru, který nám ukáže cestu, zažehne světlo a osvětlí vesmírné zákonitosti. Jeho možnosti, což Ježíš také věděl, jsou však omezené. Posvítí nám na cestu, ale své světlo musíme rozsvítit sami. Může nás naučit vše, co se dá předat a vysvětlí techniky, ale spojení s duchovním světem musíme navázat každý sám a k tomu potřebujeme svoji pozornost obrátit do sebe. Studujme život a jeho zákonitosti, poznávejme a rozvíjejme citový život a učme se sebereflexi. Každá akce vyvolává reakci, každá příčina má následek a každý následek má příčinu, svůj kořen. Když poznáváme, co a jak funguje, nabýváme jistoty, že to, v co věříme, není jen slepá víra a iluze, ale poznáváme kořen pravdy a víme, že uvnitř víme. Když s jistotou tuto pravdu žijeme, čímž upevňujeme sebedůvěru a svoji víru, svým příkladem šíříme pravdivou víru dál. Duchovní cesta je cesta lásky. Ta cesta, pravda a život, která vede ke spáse.

Zdroj:

https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ/