Když se otvíráme novým možnostem, spojujeme se s něčím neznámým, co nás otvírá poznání a posouvá do vyšších úrovní. K tomu je potřeba sebedůvěra, důvěra v srdci, víra v něco vyššího, co nás přesahuje, a odvaha opustit bezpečí a vydat se do nejistoty.

Mars jako vykonavatel, který uskutečňuje náš záměr, se posouvá do pozice, kterou při novoluní ve Lvu zastávala Venuše, a tím může Mars vyplnit její přání. Nachází se v Panně a je podporován mocným Plutem z Kozoroha a svobodomyslným Uranem z Býka. Navíc se v jeho blízkosti nachází Merkur, který buď svými myšlenkami záměr zmaří, rozmluví mu ho a zabrání jeho konání, anebo logicky podpoří a předloží pádné argumenty, proč je jeho aktivita důležitá. Jestliže si rozumí, pak jde Mars do akce, ví, co má dělat, a dokáže jednoduše rozetnout „gordický uzel“. Na své cestě bude jako čestný správce pořádku odstraňovat nesrovnalosti, zbavovat se nepořádku, toxických přesvědčení, analyzovat pravidla, řád, nastavení, hierarchické struktury a bude dohlížet na plnění povinností. Bude nás pilovat v morálce a poctivosti a zdokonalovat v tom, co je důležité pro zdravý život.

Venuše ve Vahách vytváří harmonický aspekt se Saturnem, který je ve Vahách v povýšení. Venuše zná svoje hranice, ví, kam až může zajít, co si může dovolit, cítí podporu a dokáže se ozvat, pokud má pocit, že je omezován její prostor. Je-li její srdce naplněno láskou, vychutnává si krásu bytí, dokáže se uvolnit, tvoří s láskou a její vnitřní klid a pohoda, kdy za ničím nespěchá a nikam se nežene, rozprostírá mír a harmonii ve vnějším světě.

Buďme trpěliví a užívejme si vše, co máme, a pečujme o to. Plody své práce ochutnáme, až dozrají a dají nám zpětnou informaci, jak jsme o ně od semínka až po sklizeň pečovali. To, co teď vidíme a prožíváme, je jen výsledkem našich minulých rozhodnutí a našeho konání, ale neznamená to, že je to čas sklizně. Uzdravujme svým konáním to, co je pro nás důležité, a buďme k tomu poctiví. Konejme ze svého srdce, které je moudřejší než úsudky a domněnky našeho rozumu. Posloucháme-li své srdce, umíme říct rozhodné ne, proto neděláme to, co nechceme a co nás štve, kvůli čemuž jsme podráždění a nahněvaní, ale jdeme odvážně za tím, co je s námi v souladu a přináší nám radost.