Nádory centrálního nervového systému, tedy mozku a míchy jsou rozmanitou skupinou onemocnění. Podle Masarykova onkologického ústavu se primární zhoubné nádory mozku objevují v každém věku, včetně nejmenších dětí, nejčasteji jsou však tyto nádory diagnostikovány po 60. roce života. Ročně je v České republice nově diagnostikováno kolem 800 osob s primárním mozkovým nádorem.

Osmačtyřicetileté Soně se život navždy změnil v roce 2020, kdy jí byl diagnostikován nádor v míše na krční páteři. Okamžitě musela podstoupit riskantní operaci. Jenže co osud nechtěl, při operaci ji byla narušena mícha a paní Soňa skončila na invalidnímu vozíku, zcela odkázaná na dlouhé měsíce jen na péči manžela a rodiny. Úplně totiž přestala cítit nohy, a cit v rukou má jen velmi slabý.

I když to pro Soňu i jejího manžela znamenala obrovská rána, svůj boj tahle usměvavá žena nevzdává a stále věří, že se jednoho dne postaví znovu na nohy. Už kvůli nejmladšímu synovi, kterému je teprve devět let. Pro ni i rodinu jsou jedinou možnou cestou k uzdravení pomůcky a rehabilitace, které jsou ale finančně velmi nákladné. Rodina také musela upravit byt na bezbariérový.


"Především díky pomoci dobrých lidí, kteří se složili na rehabilitace a fyzioterapie, mohla paní Soňa začít cvičit a zvolna se přibližovat ke svému snu, být zase co nejvíce soběstačná a k dispozici svým blízkým," prozrazuje Dominika Uhrová z Nadačního Fondu Galenos, který pomáhá shánět potřebné prostředky pro Soňu.


Paní Soňa si na začátku intenzivní fyzioterapie nedokázala představit, že by mohla dokázat i jinou činnost, než že alespoň s pomocí rukou přesedne z vozíku na lůžko nebo na WC. Proto pro ní bylo velkým překvapením, když po několik měsících léčby dokázala k přesunům částečně zapojit i dolní končetiny a zlepšila se ji také koordinace trupu. Obrovskou motivací pro další terapie byly pozitivní reakce nejen rodiny, ale i okolí.

Cvičením se jí vrací síla

V současné době Soňa podstupuje terapie v Neurorehabilitační klinice Axon. Ty zahrnují 60 hodin intenzivních neurorehabilitací a 12 hodin cvičení narobotickém přístroji Lokomat. Jedná se o robotické kalhoty, které umožňují asistovanou chůzi po pohyblivém chodníku.

Dále Soňa cvičí v kleku i na hrazdě a posiluje horní končetiny, záda a trup celkově. V kleku nebo v lehu na břiše se už dokáže pomalu zvednout na nohy. Navrací se ji síla a stabilita kotníku a celkově chodidla. Soňa se svěřila, že cvičení je pro ni velká dřina, které vyžaduje trpělivost a odhodlání, každopádně nese své ovoce. Dnes už se dokáže ze země sama posadit na vozík, nebo se z něj spustit dolů.


Soňa i přes nepřízeň osudu zůstala veselá, energická a nevzdává svůj boj. Dopředu ji ženou vlastní pokroky i neutichající motivace, kterou dostává i od okolí a svých nejbližších. Jednou se chce prý znovu vrátit na interní oddělení do nemocnice, aby se mohla starat o pacienty. A je kvůli tomu ochotná dělat maximum.

Děti jako hnací motor

„Velmi si vážím jakékoliv pomoci a jsem vděčná, že lidem nejsou osudy druhých lidí lhostejné ani v dnešní době. Díky pomoci druhých mám naději, že se znovu postavím na nohy a budu chodit. Kromě své osobní motivace je pro mě také hnacím motorem, abych došla k cíli také moje rodina a hlavně děti,“ říká paní Soňa, která svůj boj nevzdává a novou životní zkoušku zvládá skvěle.

Splnit jí její sen můžete pomoct i vy. Pro další terapie, které mají zásadní vliv na její zdravotní stav a zbytek celého života potřebuje získat finanční podporu. Více informací o tom, jak můžete pomoci, najdete na webu www.pomocprosestricku.cz

Zdroj:

https://www.mou.cz/nadory-mozku-a-michy/t1492

www.pomocprosestricku.cz