Mají více empatie a porozumění

Ženy dokážou svým blízkým naslouchat i celé hodiny, ale dovedete si představit, že vás bude stejně dlouho poslouchat i muž, aniž by vám u toho skákal do řeči, hodnotil vaše chování nebo uděloval rady? Schopnost vcítit se do myšlenek a emocí druhých lidí máme zčásti vepsánu v genech. Podle vědkyně Marie Warrierové z univerzity v Cambridge za to může hormon oxytocin, kterého mají ženy výrazně více a který může ovlivňovat právě empatii. Naopak dominantním hormonem mužů je testosteron, který v oblasti empatie funguje jako tlumič. V roce 2021 se časopis Forbes pustil do kontroverzního porovnání schopností mužů a žen. Článek začíná sdělením: „Ženy překonávají muže ve většině vůdcovských schopností. Pokora, sebevědomí, sebekontrola, empatie, sociální dovednosti, emoční inteligence, laskavost a prosociální orientace. V tom všem dámy dnes excelují nad muži.“

Zdroj: Youtube

Zvládají multitasking

Jednou rukou nakrmit dítě, v druhé držet telefon a vyřizovat maily, vařit a u toho současně žehlit, zalévat květiny a přitom dělat s dětmi úkoly, zvládat práci, rodičovství i péči o domácnost. Tomu se, vážení, říká multitasking neboli zvládání několika úkolů najednou. A právě v tom jsou ženy jedničky. Zatímco pánové se dokážou soustředit na vykonávání jednoho konkrétního úkolu, ženy dokážou přebíhat od jedné povinnosti k druhé a díky tomu jsou v profesním i rodinném životě výkonnější. Glasgowská univerzita například zveřejnila vědecké důkazy, podle kterých jsou ženy skutečně lepší „multitaskeři“ než muži. Test vyžadoval, aby účastníci vymysleli plán, jak najít ztracené klíče a zároveň odpovídat na náhodné otázky po telefonu. Kdo myslíte, že s tím měl problémy a komu naopak taková činnost připadala vcelku snadná? Asi tušíte správně, že tento úkol vyhrály ženy na plné čáře.

Jsou ohleduplnější při řízení

Statistiky Evropské unie mluví jasně – ženy způsobí zhruba jednu pětinu dopravních nehod. Podle studie provedené Carnegie-Mellonovou Univerzitou provedené pro Americkou automobilovou asociaci mají muži o 77 procent vyšší pravděpodobnost, že zemřou při autonehodě než ženy.

To je celkem smutná zpráva, že? Co za to může? Nejspíš větší lehkomyslnost a touha po adrenalinu a riskování u pánů tvorstva. Možná za tím ale stojí i vyšší ego (předjíždění ve vysoké rychlosti je toho důkazem). Ženy se na silnicích chovají obecně bezpečněji, s čímž souvisí i větší smysl pro zodpovědnost. Ta se projevuje samozřejmě nejen při řízení auta. Studie z ontarijské univerzity například zjistila, že ženy lépe zvládají pracovní pohovory. Výzkumníci zjistili, že i když jsou ženy předem vyděšené z pohovorů, ve skutečnosti se jim daří lépe. Proč? Před velkým okamžikem se pečlivě připravují a nechtějí nic podcenit, zatímco pánové to spíše odbývají.

Mají vyšší odolnost vůči bolesti

V zájmu lidstva bychom možná měli být vděčni za to, že plození dětí mají na starost ženy, a ne muži. Uvádí se, že při běžném vaginálním porodu pociťuje žena zhruba takovou bolest, jako by jí někdo lámal desítky kostí v těle najednou. A to by, pánové, bez urážky, nejspíš prostě nedali. Jennifer Kelly, doktorka působící v Atlantském centru pro behaviorální medicínu, je toho názoru, že ženy skutečně umějí lépe snášet bolesti a veškeré neduhy, protože to tak mají nastavené od přírody. Prý k tomu přispívá i fakt, že máme trénink z menstruace, která bývá často velmi bolestivá, a proto nám i obyčejná rýma připadá jako banalita, zatímco muži zalézají s hrnkem čaje do postele a vyžadují politování.

Umějí se lépe rozhodovat

Studie provedená Univerzitou v Jižní Karolíně zjistila, že za normálních okolností se muži a ženy rozhodují podobně, ale ve vysoce stresových situacích se muži chovají riskantněji, což mívá negativní dopad na výsledek sporu. Neuropsycholožka Nichole Lighthallová k tomu dodává: „Muži a ženy prožívají stres odlišně, fyziologicky i psychicky.“ Když muži a ženy zažívají vysokou úroveň stresu, zvyšuje se jim hladina kortizolu v krvi. Výzkum ukazuje, že ženský mozek dokáže efektivněji kormidlovat kortizol, což v praxi znamená, že dámy lépe zvládají rozhodovací proces.

Není také tajemstvím, že ženy se při rozhodování více zaměřují na svoje pocity, vnímají emoce, které k nim přicházejí, a častěji dají na vlastní intuici, kdežto muži se řídí hlavně rozumem.

Zdroje:
https://www.femina.cz/v-cem-jsou-zeny-lepsi-nez-muzi-5-veci-ve-kterych-jsou-chlapi-pozadu/
https://www.stoplusjednicka.cz/zeny-vs-muzi-v-cem-zeny-predci-sve-muzske-protejsky https://www.sciencedaily.com/releases/2011/06/110603125103.htm
https://www.deseret.com/2018/3/23/20794297/7-proven-things-women-do-better-than-men
https://www.gla.ac.uk/news/archiveofnews/2013/october/headline_294099_en.html