Nový díl podcastu s logopedkou si poslechněte ZDE:

„Úlohu logopedů mohou do velké míry zastat i ostatní členové domácnosti. Základem je se starými lidmi mluvit, trénuje se tak jejich paměť, motorika mluvidel i řeč celkově. Senioři dnes často žijí sami a je proto vhodné, aby chodili do společnosti a mluvili s druhými, jak jen to půjde,“ říká Ilona Kejklíčková, zakladatelka logopedické kliniky LOGO a jedna z předních specialistek na léčbu koktavosti. Trénink řeči je jednou z metod práce s pacienty trpícími demencí. Logopedická cvičení pomáhají mírnit postupující degeneraci nervových spojů, které postupně vedou například k tuhnutí jazyka a neschopnosti polykat.

Komplikací je, že mnoho seniorů žije samo a s rodinou nebo kýmkoliv jiným se potkávají jen sporadicky. Podle logopedky Kejklíčkové je ideální vyrážet ven, mluvit s druhými a zapojit se do nějaké skupiny. Doporučit lze i přihlášení se do jazykového kurzu. Možná už se babička nechystá cestovat, ale trénink paměti a čilý hovor s výukou jazyků spojený jejímu mozku jednoznačně prospěje.

Zajímavou skupinu klientů, kteří potřebují pomoc logopeda, jsou i pacienti po mozkové mrtvici. „Mohou to být i mladší lidé, ale díky rychlé pomoci a vysoké úrovni zdravotnické péče se často vady řeči ani neprojeví. Základem je začít s nimi co nejdříve mluvit, aby se zjistilo, kde je problém,“ popisuje praxi logopedka.

Pokud se problémy s řečí projeví, bývá to nejčastěji porucha řeči nebo naopak porozumění – to záleží na místě poškození. V tu chvíli je mimo logopedické péče potřeba i psychická pomoc a edukace rodiny. Pacient se leckdy musí naučit vše od začátku. „Dříve se používaly klasické dětské slabikáře, což muselo být pro dospělé pacienty velmi ponižující. Dnes jsou dostupné materiály přímo pro dospělé,“ vysvětluje Ilona Kejklíčková a dodává, že zejména u mladých klientů po mozkové příhodě se daří obnovit řeč bez následků a mohou se vrátit do běžného života.

„Základem je oddělit pracoviště pro dospělé a pro děti, nechovat se k dospělým jako k dětem (neoslovovat je Pepíčku a podobně) a vybírat vhodné materiály a pomůcky, které nebudou klienta nudit nebo dostávat do rozpaků. Pak je skutečně možné vyřešit kdejaký problém s řečí i v dospělém věku,“ shrnuje téma brněnská odbornice a specialistka na léčbu koktavosti.

Zdroj: podcast časopisu Kondice