Co je nebinární osoba

Nebinární jedinec se jednoduše necítí být ani mužem, ani ženou, není tedy plně připojený k žádnému z tradičních binárních pohlaví (mužskému nebo ženskému). Místo toho může identifikovat svoji genderovou identitu jako kombinaci obou pohlaví nebo jako něco úplně odlišného. Pro některé nebinární osoby je gender fluidní, což znamená, že jejich pocit identity může být proměnlivý v čase nebo v různých situacích. Někdy se tak člověk může cítit být více ženou, jindy mužem, jindy jako neurčité pohlaví („to“). K nebinární identitě se přihlásilo také mnoho zahraničních celebrit, například britská herečka Bella Ramsey, hvězda seriálu The Last of Us a Hra o trůny, a také Emma D’Arcy ze seriálu Rod draka. Zpěvačka Demi Lovato se k nebinární identitě přihlásila v roce 2021, o dva roky později ale oznámila, že se navrací k původním ženským zájmenům. „Musela jsem lidi neustále poučovat a vysvětlovat jim, proč se identifikuji s nebinárními zájmeny. Bylo to naprosto vyčerpávající,“ řekla Lovato v rozhovoru pro GQ Hype Spain. „Unavovalo mě to. Ale zároveň právě díky tomu vím, že je důležité takové věci šířit,“ dodala popová hvězda.

Nebinární versus trans

Některé nebinární osoby se za trans lidi považují, jiné nikoliv. Podle webu Jsmetranparent.cz to souvisí s mnoha věcmi: Někteří se částečně shodují právě s genderem, který jim byl určen po narození, a proto z respektu k lidem, kteří se s ním vůbec neztotožňují, se mezi transgender osoby neřadí. Jiní nebinární lidé se naopak za trans považují.

Zdroj: Youtube

Transgender (zkráceně trans) osoba je pak taková osoba, jejíž skutečný gender se neztotožňuje s tím, který jí byl určen po narození. Patří sem trans ženy, tj. ženy, které byly po narození prohlášeny za muže, nicméně v průběhu života si uvědomily, že muži nejsou; a také trans muži, tj. muži, kteří byli po narození prohlášeni za ženy, ale s tímto přiděleným pohlavím se neztotožňují. Určitě jste se setkali s termínem „transsexuál“, od kterého se ovšem pomalu upouští, jelikož odkazuje na změnu pohlaví (o kterou ne každá trans osoba stojí) nebo na sexuální orientaci, se kterou transgender identita nemá nic společného (trans lidé mohou mít jakoukoli sexuální orientaci).

Kolik je genderových identit

Genderové identity jsou velmi rozmanité a může jich být opravdu mnoho, protože gender je složitý a individuální koncept. Tradiční binární koncepce pohlaví (mužský a ženský) zahrnuje jen dvě možnosti, ale genderová identita se na ně neomezuje. Podle webu Neviditelnýpes.cz existuje přes 70 druhů novodobých pohlaví, ke kterým se člověk může hlásit podle tabulky. Například anxiegender – toto pohlaví ovlivňuje úzkost. Nebo gender witched – toto pohlaví vyjadřuje myšlenku na jedno pohlaví, ovšem osoba stále o něm není stoprocentně přesvědčena. Následující pojmy jsou nicméně ukázkou nejčastějších pojmenování nebinárních identit:

 1. Neutrois: Identita, která se necítí ani jako mužská, ani ženská.
 2. Genderqueer: Osoba, která odmítá binární koncepci pohlaví a identifikuje se někde mezi mužským a ženským nebo může mít zcela jinou genderovou identitu.
 3. Agender: Osoba, která necítí žádnou genderovou identitu.
 4. Bigender: Osoba, která se identifikuje s dvěma genderovými identitami.
 5. Genderfluidní: Identita, která se může měnit v čase nebo v různých situacích.
 6. Two-spirit: Koncepce pocházející z původních kultur Severní Ameriky, která kombinuje jak aspekty mužského, tak ženského pohlaví v jedné osobě.
 7. Androgynní: Osoba, která kombinuje rysy mužského a ženského pohlaví nebo se cítí být bez pohlaví.

Jak oslovovat nebinární osobu

V Česku podle průzkumu True Name žije 3,3 procent nebinární osob, tedy lidí, kteří se genderově neidentifikují ani jako muži, ani jako ženy. Podle průzkumu není přístup Čechů k menšinám vždy vhodný. Tři čtvrtiny nebinárních osob (74 %) bylo šikanováno či se stalo obětí diskriminace, špatného zacházení či verbálních útoku. Více než 6 z 10 nebinárních osob se necítí bezpečně, když vyrazí do společnosti, 44 procent se často cítí chmurně či v depresi. Nebinární lidé taky každý den narážejí na dalšího nepřítele – češtinu.

V angličtině se tento problém vyřešil celkem snadno – většina nebinárních lidí se oslovují they/them, tedy oni/jim. Použitím množného čísla se vyhnou kategoriím ona či on a je to. Při skloňování sloves jen nepoužijí na jejich konci „s“. 

Čeština si svoji cestu zatím hledá, dala by se totiž označit za opak genderově neutrálního jazyka. Skloňování se totiž dá jen těžko obejít. Možností je však několik. Při oslovování nebinárních osob se dá inspirovat právě angličtinou a použít množné číslo jako při vykání.

Při oslovování nebinární osoby bychom vždycky měli myslet na respekt a uznání identity, kterou tato osoba sama pro sebe volí. Není na to žádné univerzální pravidlo, protože každá nebinární osoba může mít své vlastní preference ohledně toho, jak si přeje být oslovována. Pro mnoho lidí může být matoucí, když například vidí někoho, kdo vypadá jako typická žena, ale mluví o sobě v mužském rodě a používá mužské jméno, nicméně jeho identita je stejně platná, jako u všech ostatních. Jak tedy postupovat, když si nejste jistí?

 1. Použijte jejich preferovaná zájmena: Někteří lidé upřednostňují neutrální zájmena jako „oni/je“, „oni/jich“, „oni/se“. Můžete se také zeptat, jaká zájmena osoba preferuje.
 2. Použijte jejich jméno: Pokud nebinární osoba změní své jméno na neutrální nebo jinak genderově neutrální jméno, používejte toto jméno.
 3. Zeptejte se: Pokud si nejste jisti, jak oslovit konkrétní nebinární osobu, není nic špatného na tom, zeptat se jí přímo, jaký způsob oslovování preferuje.
 4. Respektujte jejich identitu: Vždy respektujte identitu, kterou osoba pro sebe volí, a vyvarujte se používání termínů nebo zájmen, která by pro ni mohla být nepříjemná nebo nevhodná.
 5. Buďte otevření a empatičtí: Pokud se dostanete do komunikace s nebinární osobou, může chvíli trvat, než se naučíte nové způsoby oslovování. Buďte otevření novým informacím a hlavně zachovejte empatii.
 6. Vyvarujte se nevhodných otázek. I když jste zvědaví, nikdy se neptejte například nového kolegy, zda má penis či vagínu, jakou používá toaletu, jaké pohlaví preferuje v sexu, zda je na holky, či na kluky. Jak radí na serveru Jsmetransparent.cz, neprozrazujte něčí trans identitu, pokud nevíte, jestli je to pro daného člověka přijatelné – můžete ohrozit jeho vztahy, pozici v zaměstnání nebo jeho bezpečnost.

Nebinární školáci a studenti

Protože je transgender i nebinární identita vrozená, může dojít ke coming-outu (otevřené přihlášení se k genderové identitě) v době, kdy dotyčná osoba navštěvuje školu, což se také často děje. Dnešní studenti vyrůstají se sociálními sítěmi, kde se tohle téma často řeší a je pak logické, že o své identitě a sexualitě přemýšlejí. „Empiricky podloženým faktem je, že lidé spadající pod GSRD jsou specificky zranitelnou skupinou, aniž by to vycházelo z podstaty jejich identit, sexuality a vztahů, ale z toho, jak čelí nepříznivému společenskému klimatu. Je u nich dobře zmapován vliv takzvaného menšinového stresu nebo zvýšené riziko suicidality, úzkostí a depresí,“ popisují odborníci z řad psychologů na webu queerpsychologie.cz. Pokud se to týká například i vaší rodiny nebo okolí, neberte to jako nějaký módní výstřelek a určitě se takovým lidem nevysmívejte nebo nezlehčujte jejich situaci. Děti a mládež jsou zranitelnější než dospělí. Na některých, převážně vysokých školách existují už LGBT+ kluby, které sdružují studenty se zájmem o tuto problematiku. Pro transgender a nebinární osoby mohou být takovéto kluby důležité při hledání vzájemné podpory.

Zdroje:

https://jsmetransparent.cz/o-translidech/kdo-jsme/

https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/na-vyber-seznam-novodobych-pohlavi.A230416_191856_p_spolecnost_nef

https://media.fsv.cuni.cz/2023/05/12/one-onu-x-ci-nebinarni-lide-se-nesnazi-znicit-cestinu-jen-bojuji-za-sva-prava/