Kromě komunikace je důležité umět naslouchat druhému člověku – naslouchat partnerovi znamená projevit mu svůj zájem a respekt. Tím se ve vztahu buduje důvěra i intimita.

Přemýšlet o tom, co druhého člověka trápí – empatie je klíčovým prvkem vztahu, který podporuje vašeho partnera. Co mi chce partner sdělit tím, co říká – je důležité číst mezi řádky.

Jak uvádí server Domluvmese, výzkumy z oblasti partnerských vztahů ukazují, že už podle prvních 3 minut lze předpovědět, jak dopadne výsledek 15 min hovoru v páru, když řeší téma, o kterém se delší dobu nedokážou dohodnout. John M. Gottman, jeden z nejcitovanějších odborníků v oblasti výzkumu rodiny a manželství říká, že i dlouhodobě spokojené páry se hádají, ale rozdíl mezi těmi, které se rozpadnou a které ne, spočívá v tom – jakým způsobem se hádají.

Dobrá komunikace může vztah zachránit, ta špatná má zase sílu ho zničit. Mluvíme o čtyřech jezdcích vztahové apokalypsy.

Co tedy tito „čtyři jezdci apokalypsy“ vztahů jsou?

Zdroj: Youtube

Naučte se vyjádřit své potřeby bez kritiky druhého

První jezdcem je kritičnost k partnerovi, zejména kritičnost, která sklouzává ke generalizaci. „Vždycky přijdeš pozdě! Nikdy nedržíš slovo“ a k nálepkování „Jsi hrozný sobec!“ nebo „Jsi hysterka!“
Místo toho, abyste ukazovali prstem na toho druhého a útočili ve smyslu, výčitek, co všechno je s ním špatně, mluvte o sobě. Vyjádřete své pocity a potřeby.
Takhle ne:
Zase jsi včera celý večer chlastal, to nemůžeš jednou přijít domů včas.
Takhle ano:
Cítím, že je toho na mě moc, když se starám celý den o dítě sama. Vím, že si po práci potřebuješ také odpočinout s kamarády. Můžeme se dohodnout na nějakých pravidlech, abych i já měla volnější čas pro sebe?
Důležité je vysvětlit, co cítíte, proč a jaké navrhujete řešení.

Pohrdaní a ponižování je nejhorší

Druhý jezdec je pohrdání partnerem. Sem patří nadávky a také shazování a zesměšňování partnera či jeho potřeb, názorů nebo postojů.
Pohrdání je ještě horší než kritika a druhá jezdec vztahové apokalypsy je ze všech nejhorší. Říkáte tím druhému – já jsem ten dobrý a ty ten špatný – a je to jednoznačná cesta k rozpadu vztahu. Příjezd druhého jezdce se ohlašuje např. v momentě, kdy se manželka ušklíbne nad manželovým návrhem, aby si udělali seznam úkolů a dali ho na ledničku. Pohrdání jako veřejné urážky, zvedání očí v sloup nebo výsměch jsou formou neúcty vůči partnerovi.

To není pravda, tak to není

Třetí jezdec je defenziva. Míní se tím především snaha vyvinit se ze spoluzodpovědnosti. „Já za to nemůžu! Já jsem neudělal nic špatného“ „To není pravda“, která na sebe ale někdy bere podobu protiútoku „Ano, udělal jsem to, ale ty jsi zase …“. Většinou se jedná o reakci na kritiku nebo pohrdání.
Když bude například žena svého partnera (může to být i opačně) příliš kritizovat nebo ho ponižovat, tak se jako důsledek partner uchýlí k různým demagogickým praktikám a komunikačním faulům. Takovým příkladem je třeba „whataboutismus“, kdy se odklání od problému nebo „gaslighting“. Jeden partner přijde s nějakou kritikou a ten druhý hned otočí vinu na toho druhého.

Uražené mlčení jako čtvrtý jezdec

No a poslední jezdec je stavění komunikačních zdí. Stavěním zdí je vlastně jakákoliv forma úniku před nepříjemnými tématy – odcházení, mlčení, odmítání se o problémech bavit. Když bude například žena svého partnera (může to být i opačně) příliš kritizovat nebo ho ponižovat, tak že ze všeho bude vycházet jako ňouma ona umí všechno lépe, stáhne se do sebe. Začne ji trestat mlčením.
V manželství, kde jsou hovory zahajovány hrubě a kritika spolu s pohrdáním způsobují defenzivnost, přijíždí čtvrtý jezdec – jeden z partnerů se nakonec odpojí. Přestane mluvit, než aby se s partnerem konfrontoval, stáhne se, citově ze vztahu odchází, zbuduje „kamennou zeď“. Vyhýbá se konfliktu – ale zároveň se vyhýbá i svému manželství – zazdívá je. Zazdívají se manželé i manželky, ale u mužů je toto chování daleko obvyklejší.

Zdroj: Redakce, Domluvmese, Psychologie