Voda v lidském těle

Voda tvoří v lidském těle převažující podíl hmotnosti, který se však během života mění. Šestitýdenní plod je tvořen asi z 97 % vodou, novorozenec zhruba ze 75 až 77 %, v dospělosti činí podíl vody v těle asi 55 až 65 %, ve stáří pak méně než polovinu. Voda v různých podobách (krev, lymfa, sliny, trávicí šťávy, sperma…) v těle funguje jako mocný nosič a distributor potřebných živin, enzymů, hormonů a dalších látek. Voda má také důležitou očistnou funkci, protože rozpouští a odplavuje to, co má být propuštěno. Proto je třeba, abychom si hlídali její rezervy a dostatečný přísun. Voda je nositelem života a jako taková si zaslouží naši pozornost a péči.

Voda jako proud emocí a palivo naší tvořivosti a sexuality

Voda je element, který vládne druhé čakře, tzv. sakrální nebo křížové, v sanskrtu svadhištáně. Druhá čakra je centrem původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Naše intimita a sexualita, včetně plození nového potomstva, je jedním z projevů, jak můžeme svou kreativitu vyjádřit. Prostřednictvím druhé čakry máme přístup k plodným a vstřícným energiím pronikajícím celou přírodou. Velmi výrazným způsobem ovlivňuje druhá čakra také naše mezilidské vztahy, obzvlášť k druhému pohlaví.

Harmonie na úrovni sakrální čakry aneb když pramen teče…

Harmonická funkce druhé čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života v souladu se svými pocity a hodnotami. Takový jedinec je velmi přirozený, otevřený, tvořivý, prožívá naplněná sexuální spojení. Umí prožívat plně své emoce, které nezadržuje. Nechává události svého života přirozeně plynout. Posvátná řeka života doslova proudí jeho tělem i duší. Život takového člověka je tvořivý a plodný v mnoha aspektech a bývá velmi inspirativní.

Když stagnuje druhá čakra aneb když se na prameni tvoří přehrada…

Pokud proud energie života na úrovni druhé čakry stagnuje, člověk obvykle popírá svou sexualitu, která si často najde skulinku někde pokradmu a tam exploduje destruktivním způsobem. Pokud dojde k nesprávnému využití sexuální energie mimo vnitřní hodnotový systém, může se ze sexuality stát droga, závislost ničící jak potenciál svého nositele, tak své okolí. Pokud je proud velmi slabý, nedostatečná funkce druhé čakry se může projevit emočním uzavřením se, nedostatkem sebeúcty, prázdnotou a plytkostí emočních prožitků a sexuální chladností.

Jak uvést svou sexualitu a tvořivost na pravou míru?

Z pohledu proudění jemnohmotných energií a funkce čaker je vhodné vyhledávat vodu v přírodě a u ní meditovat, kontemplovat, nechat tento živel na sebe působit. Obzvláště za úplňku, neboť měsíc ještě zesiluje očistné účinky vody, je skvělé oddat se hlubokému ponoru do sebe sama v meditaci, hledat a najít poselství své duše. To se může zjevit třeba právě jako obraz či tvar, který vyvstane z vody.

Inspirujte se vodou, buďte ve FLOW

Pro naše emoce, intimitu, sexualitu a tvořivost podle mě neexistuje lepší příměr než VODA. Všechny tyto principy mají totiž volně proudit. Nemáme jim v toku bránit, nemáme je zadržovat, shromažďovat ani se jim snažit bránit. Proud vody si svou cestu vždy najde. Proud je FLOW. Žít a být ve FLOW znamená tvořit v souladu s potřebami a dary své duše pro všeobecné dobro.