Máte strach z nemoci?

Spousta lidí trpí utkvělým a velmi silným přesvědčením, že v nemoci či po ní není možné cvičit a tělo jakkoli zatěžovat. Obecně to však neplatí. Klíčové jsou totiž typ aktivity, její dynamika, vědomá pozornost, seberespekt, nesoutěžení a dostatek odpočinku a spánku.

Při nemoci i po ní (viróza, nachlazení, zánět, při kterém jsme schopní se fyzicky hýbat a nemáme příliš vysokou horečku) můžeme zapojit vědomý pohyb. To je takový, který je v souladu s aktuálními možnostmi těla a nijak ho fyzicky neznásilňuje. Takovýmto vědomým pohybem značně podpoříme uzdravující procesy, které jsou tělu vlastní. Začneme se uzdravovat zevnitř směrem ven. Mezi tyto jemné a vědomé aktivity patří z mé zkušenosti například jemné uvolňování kloubů, páteře, jemná jóga, sestava pozdravu slunci a právě dechová pránajámická cvičení.

Co je cílem pránajámy?

Shromažďování, ovládání a libovolná distribuce životadárné síly v organismu. Tak získáváme klíč k fyzickému i duševnímu zdraví.

Jedním ze způsobů vědomé kontroly prány a její distribuce v těle jsou dechová cvičení. Tak jak je praktikuje jóga coby pránajámu, tedy čtvrtý stupeň Patanďžáliho radžajógy.

Jak konkrétně pránajáma podporuje zdraví?

Nos je hlavním orgánem k přijímání prány, vzduch je tedy naší potravou. Bez jídla či vody jsme schopní vydržet i několik dní. Bez vzduchu jen pár minut. Při běžném dýchání projde nosem za 24 hodin průměrně třináct tisíc litrů vzduchu v obou směrech. Nosní sliznice je citlivá na vůně, protože přírodní aroma rostlin a květin je nositelem ionizujících látek. Plný dech nejenže posiluje organismus pránou, vyživuje i na úrovni tělesné, mentální a duševní, ale také harmonizuje stav orgánů, krevní a lymfatický oběh, činnost žláz s vnitřní sekrecí atd. Imunita při pravidelné dechové praxi stoupá, stejně jako duševní odolnost.

Vědomé hospodaření s dechem – dechová pránajáma

Dechová cvičení zahrnují nádech, výdech a zádrže dechu. V těle probíhají odlišné procesy během těchto tří fází a souvisí mimo jiné s distribucí kyslíku a oxidu uhličitého. Za dýchání je třeba nepovažovat pouze výměnu plynů mezi tělem a okolním prostředím, ale také a především tzv. vnitřní dýchání, tedy výměnu plynů na úrovni buněk. Oba tyto procesy, které spolu přímo souvisí, můžeme podpořit vědomým dechem. Pro dechová cvičení je nejvhodnější sedět v libovolném sedu, ovšem s napřímenou páteří, ideálně se zády o nic neopírat. Pokud před samotným dechovým cvičením zvládnete tělo rozcvičit a protáhnout, například pozdravem slunci, přínos pránajámy bude daleko intenzivnější.

Začněte kdykoli

S vědomým pohybem a pránajámou můžete začít téměř kdykoli. Vždy však v takové míře, která respektuje vaše individuální možnosti.

Plný jógový dech

Jde o velmi hluboký dech, kdy využíváme plnou kapacitu plic. Jedná se o základní dechovou praxi, kterou zvládne při soustředění i začátečník. Plný jógový dech spočívá ve vertikální dechové vlně procházející plícemi zespodu směrem vzhůru. Zahrnuje nádech do spodní části plic (tzv. břišní dech), do střední části plic (hrudní dech) a až do oblasti pod klíčními kostmi (hrotový dech).

Popis může působit poněkud složitě, ale v praxi je snadný. Zhluboka vydechněte a pozorujte přirozený nádech, jenž se projeví vzedmutým bříškem, posléze roztažením hrudního koše a ke konci vnímáte vlnu nádechu až pod klíčky. Následuje postupný a úplný výdech v opačném sledu. Takto spočinete pozorností u dechu samotného, vnímáte jeho délku, rytmus a hloubku. Jen pozorujete. Po chvíli si uvědomíte, že se celý váš trup rozšiřuje úměrně k nádechu nejen dopředu, ale také do stran a vzad. Můžete si dechy počítat anebo si stanovit na praxi třeba 5–10 minut každý den. Ideálně na čerstvém vzduchu anebo v dobře větrané místnosti.

Začátečnické chyby

Je lepší dělat chyby, z těch se poučit a postupovat na své cestě dále než ze strachu z omylu nedělat nic. Téměř každý začátečník udělá při pránajámě jednu z následujících chyb:

a. Při impulzu k hlubokému dechu se zhluboka nadechne. Omyl. Naopak dech začíná vědomým a úplným výdechem. Je potřeba plíce nejprve vyprázdnit a zbavit je starého vzduchu. Takový jarní úklid. Tedy správně je zhluboka vydechnout a posléze sledovat naplňující se kapacitu plic při nádechu.

b. Při pobídce k hlubokému dechu se začátečník nadechne a zvedne ramena. Omyl. Je potřeba dech celkově prohloubit, tedy využít plnou kapacitu plic uvnitř. Nadechujeme a ponecháme prostor plicím pozvolným otevíráním hrudního koše, nikoli zvedáním ramen.

Dejte se do toho!

Zkuste po ránu otevřít okno dokořán, zcela vydechnout a pak se několikrát zhluboka nadechnout. Stačí pár minut vědomého dechu po probuzení a váš den získá nádech radosti, vnitřní spokojenosti a klidu na duši.

Ať se vám daří!