ČESTNÝ ČLEN SKUPINY ADAPTOGENŮ

Vzhledem k tomu, že nám svými účinky pomáhá mimo jiné lépe zvládat stres (psychický i fyzický), řadí se ashwagandha mezi tzv. adaptogeny. Tím ovšem její zdraví prospěšné benefity zdaleka nekončí.

1. SNIŽUJE HLADINU CUKRU V KRVI

Vzhledem ke schopnosti ovlivnit jak vylučování inzulinu, tak inzulinovou senzitivitu, zajistí užívání této byliny snížení hladiny cukru v krvi. A co je velice zajímavé, tento účinek můžeme sledovat jak u zdravých lidí, tak u diabetiků.

2. MÁ PROTIRAKOVINNÉ ÚČINKY

Účinné látky obsažené v ashwagandhě mohou hned několika způsoby narušit růst rakovinných buněk. Ačkoli zatím máme k dispozici pouze studie prováděné se zvířaty, minimálně dlouholetá tradice v užívání této byliny má určitou výpovědní hodnotu. Bezpochyby stojí za to ashwagandhu využít jako podpůrnou terapii při léčbě rakoviny prsu, plic, tlustého střeva či vaječníků.

3. REDUKUJE HLADINU KORTIZOLU

Kortizolu se přezdívá stresový hormon a jeho hladina ve stresových situacích narůstá. Může dokonce zůstat chronicky zvýšená, kvůli čemuž následně dochází k navýšení hladiny cukru v krvi a také ke zvýšenému ukládání tuků v oblasti břicha. Lidé vystavení dlouhodobému stresu mají šanci díky užívání suplementů s obsahem této cenné byliny dosáhnout výrazného poklesu v hladině kortizolu (až o 30 %).

4. PŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE STAVY ÚZKOSTI A DEPRESE

Tento účinek úzce souvisí s útlumem stresu. A máme k dispozici hned několik studií prokazujících, že ashwagandha zmírňuje příznaky úzkostných poruch a depresí, včetně nespavosti. Pro pacienty, kteří musí svoje – často velice nepříjemné – potíže řešit užíváním léků, je jistě dobrá zpráva, že se jim nabízí šance na úlevu přírodní cestou.

5. ZVYŠUJE HLADINU TESTOSTERONU U MUŽŮ

Ženy, které plánovaly tento bod přeskočit, by si měly uvědomit, že hladina mužského pohlavního hormonu testosteronu je přímo spjata s plodností. A některé výzkumy potvrzují, že léčba produkty obsahujícími ashwagandhu zvyšuje počet i pohyblivost spermií. Navýšení kvality spermií bývá sledováno po zhruba čtvrt roce užívání.

6. TLUMÍ ZÁNĚTLIVÉ PROCESY

Užívání výživových doplňků s obsahem ashwagandhy zvyšuje aktivitu imunitních buněk zajišťujících boj s infekcí, současně dochází k poklesu hladiny C-reaktivního proteinu (CRP). To jsou všechno procesy, které napomáhají upevnění zdraví i naší schopnosti bojovat s celou řadou onemocnění.

7. SNIŽUJE HLADINU CHOLESTEROLU A TRIGLYCERIDŮ

Již zmíněné protizánětlivé účinky mají příznivý vliv na zdraví našeho srdce, když k tomu připočteme ještě redukci hladiny cholesterolu a triglyceridů, je jasné, že působení ashwagandhy na snížení rizika rozvoje onemocnění srdce rozhodně stojí za zmínku.

8. ZLEPŠUJE PAMĚŤ A DALŠÍ FUNKCE MOZKU

Ačkoli byla ashwagandha po staletí využívána v ájurvédské medicíně k podpoře paměti, konkrétní výzkumy ze současné doby nejsou v tomto směru nijak rozsáhlé. Nicméně můžeme stavět i na zkušenostech předků a vycházet ze skutečnosti, že díky prokazatelné antioxidační aktivitě této byliny jsou nervové buňky jednoznačně chráněny před škodlivými volnými radikály, což jejich fungování rozhodně prospívá. A minimálně jednu studii, v jejímž rámci zdraví lidé užívali 500 mg extraktu denně, k dispozici máme. Zaznamenala výrazné zlepšení reakčního času, schopnosti plnit zadané úkoly i udržet pozornost v porovnání se skupinou, která dostávala placebo.

Čemu věnovat pozornost, když chcete ashwagandhu vyzkoušet?

V dávkách doporučovaných na konkrétních produktech je považována za bezpečnou, nicméně nedoporučuje se její užívání těhotným a kojícím ženám. Lidé s autoimunitním onemocněním by měli tyto suplementy užívat pouze se souhlasem svého lékaře, týká se to zejména pacientů s revmatoidní artritidou, lupusem atd. Za rizikový se považuje ale také diabetes 1. typu. Pokud pravidelně užíváte léky na štítnou žlázu, měli byste být opatrní, protože u některých lidí může dojít k navýšení hladiny thyroidního hormonu vlivem ashwagandhy. Při užívání léků na snížení hladiny cukru v krvi, případně i snížení tlaku, je někdy nutné upravit dávkování s ohledem na působení suplementu.