Pokud chtějí mít rodiče doma spokojeného mladého sportovce, měli by s ním také umět dobře komunikovat. Sportovní psycholog Václav Petráš se svou přednáškou s názevm „Komunikace s mladým sportovcem“ vystoupí také na netradiční konferenci zaměřené na opomíjené aspekty sportovní přípravy dětí s názvem SportTrend, která se koná 11. až 13. listopadu v Sušici. Více informací naleznete na www.sporttrend.cz/#program.

Setkáváte se stále s trenéry, které by své svěřence ponižovali, nebo se to již zlepšuje? Jak by na to měli reagovat rodiče?

Stále se s tím dá setkat, byť určitý vývoj v mladé generaci trenérů vidím. Nejde ani tak o to, že by některé sporty byly horší, ale spíše o individuální případy a o to, jakou kulturu budují jednotlivé sportovní kluby a organizace. A jak na to reagovat? V dnešní době by již mělo být možné komunikovat o těchto věcech s daným klubem. Ignorování problému rozhodně není ta správná cesta.

Jak motivovat a podpořit dítě, ze strany rodiče, aby u sportu co nejdéle vydrželo?

Je potřeba pracovat s více různými aspekty motivace. Nelze to brát tak, že se bude vše řídit pouze tím, zda se dítěti „chce“. Tento stav motivovanosti je velmi užitečný a dobří trenéři jej dokáží u svých svěřenců zajímavými tréninky provokovat, ale budou dny, kdy se ani tak dítěti chtít nebude. A naučit jej rozumět tomu, že je to zcela běžné – mimo jiné opět tím, že rodič půjde příkladem a ukáže na sobě, co dělá s tím, když se mu třeba někdy nechce něco dělat – a že ke sportu patří i určitý závazek. Tím lze vybudovat robustnější motivaci, která není závislá jen na aktuální náladě.

Ruku v ruce s tím pak učit dítě zvládat chyby a frustraci, nedívat se jen na negativa ale všímat si i drobností, které se povedly a pokroku, ke kterému dochází, to vše jsou užitečné pomůcky pro udržování dlouhodobé motivace.

Vnímáte v dnešní době jako problém, že se v řadě sportovních kroužků klade důraz předně na výkon a soutěžení, než na to, aby aktivita dítě bavila?

Je důležité nevnímat situaci černobílé a rozumět tomu, že existují způsoby, jak podporovat výborný sportovní rozvoj (a tedy i výkon) a přitom pracovat s mladými sportovci tak, že je celý proces baví. A řada klubů či jednotlivých trenérů se o tohle minimálně stále více snaží.

Samozřejmě však lze najít i různé sportovní či zájmové kroužky, které jsou zaměřené více rekreačním a „hobby“ stylem a na soutěže se v nich třeba děti ani nepřipravují. V dnešní době je nabídka možností stále větší a při výběru vhodného sportu bych tak rozhodně věnoval nějaký ten čas pořádné rešerši a třeba i návštěvě různých otevřených tréninků a podobných akcí.

Zdroj:

www.sporttrend.cz, www.psychologievykonu.cz