Golfový loket

Projevuje se bolestmi vnitřní části loketního kloubu. Bolest ovšem nepramení z kloubu jako takového, ale z měkkých tkání v jeho nejbližším okolí. V obou případech, tedy i u tenisového lokte, je zdrojem bolesti přetížení úponových šlach svalů předloktí. U golfového lokte je to konkrétně povrchová vrstva flexorů (ohybačů) zápěstí a prstů. Kromě bolesti se můžeme v akutní fázi setkat s projevy zánětu, jako je zarudnutí, otok. Dalším ukazatelem je porucha funkce přetížených svalů, v případě golfového loktu je omezena úchopová funkce ruky, zvedání věcí podhmatem, problémová je i opora o ruce. Může potrápit nejen golfisty, ale kohokoli, kdo nadměrně zatěžuje uvedenou svalovou skupinu.

Tenisový loket

Tenisový loket je rozhodně ten známější z obou syndromů. Princip vzniku a zdroj bolesti je stejný jako u golfového. Akorát je v tomto případě bolest lokalizována do vnější části loketního kloubu. Bolest se může dále šířit do svalů předloktí, konkrétně do boční skupiny, což jsou funkčně zejména extenzory (natahovače) zápěstí a prstů. Je omezen úchop ruky pro bolest, je problémové zvedání věcí nadhmatem. Objevuje se u tenisu, ale také kdekoli jinde, kde dochází k velkému zatěžování předloketních svalů. U obou syndromů v postižených svalech vznikají „trigger points“ (spoušťové body), které fungují jako ochrana svalů a fascií před dalším poškozením.

Příčiny vzniku a rizikové faktory

Co se sportovců týče, tak v jejich případě může být problém v nevhodně zvoleném náčiní, např. příliš těžká a tvrdá tenisová raketa. Velkým rizikovým faktorem je také nedostatečná regenerace nebo její nevhodně zvolená forma. Kromě toho k rozvoji těchto syndromů přispívá nesprávné nastavení těla při práci vsedě, a to zejména u počítače, stres, práce se silně vibrujícími přístroji (rázová vlna, pneumatická kladiva) a jiné. Hlavní příčinou je ovšem ve většině případů nesprávné zapojení svalů do pohybových vzorů.

Možnosti terapie

V akutní fázi se využívá fyzikální terapie, zejména ultrazvuk, na uvolnění spoušťových bodů a urychlení zánětlivého procesu. Vzhledem k rychlé atrofii svalů předloktí se v pohybové terapii provádí lehká izometrická aktivizace svalů. Z dlouhodobého hlediska je ovšem nutné odstranit příčinu problémů, ať už se jedná o nevhodně zvolené sportovní náčiní, nevhodnou ergonomii pracovního prostředí, nebo nežádoucí nastavení těla, které vede ke špatnému zapojení svalů. Jedině korekcí hlavní příčiny můžeme dosáhnout úplného uzdravení.