Premium obsah

Trápí vás tenisový či golfový loket?

Trápí vás tenisový či golfový loket?
Pojmy golfový a tenisový loket asi již dnes zná kdekdo. Hlavním projevem obou těchto syndromů je bolest v oblasti loketního kloubu. U tenisového loktu je tomu z vnější strany, kdežto u golfového ze strany vnitřní. Názvy syndromů jsou odvozeny od sportů, kde se s nimi nejčastěji setkáme, což ale samozřejmě neznamená, že nemohou potrápit kohokoli jiného. Pojďme se nyní podívat, jaké jsou hlavní příčiny vzniku těchto syndromů a jaké jsou možnosti terapie.

Golfový loket

Projevuje se bolestmi vnitřní části loketního kloubu. Bolest ovšem nepramení z kloubu jako takového, ale z měkkých tkání v jeho nejbližším okolí. V obou případech, tedy i u tenisového lokte, je zdrojem bolesti přetížení úponových šlach svalů předloktí. U golfového lokte je to konkrétně povrchová vrstva flexorů (ohybačů) zápěstí a prstů. Kromě bolesti se můžeme v akutní fázi setkat s projevy zánětu, jako je zarudnutí, otok. Dalším ukazatelem je porucha funkce přetížených svalů, v případě golfového loktu je omezena úchopová funkce ruky, zvedání věcí podhmatem, problémová je i opora o ruce. Může potrápit nejen golfisty, ale kohokoli, kdo nadměrně zatěžuje uvedenou svalovou skupinu.

 

Tenisový loket

Tenisový loket je rozhodně ten známější z obou syndromů. Princip vzniku a zdroj bolesti je stejný jako u golfového. Akorát je v tomto případě bolest lokalizována do vnější části loketního kloubu. Bolest se může dále šířit do svalů předloktí, konkrétně do boční skupiny, což jsou funkčně zejména extenzory (natahovače) zápěstí a prstů. Je omezen úchop ruky pro bolest, je problémové zvedání věcí nadhmatem. Objevuje se u tenisu, ale také kdekoli jinde, kde dochází k velkému zatěžování předloketních svalů. U obou syndromů v postižených svalech vznikají „trigger points“ (spoušťové body), které fungují jako ochrana svalů a fascií před dalším poškozením.

 

Příčiny vzniku a rizikové faktory

Co se sportovců týče, tak v jejich případě může být problém v nevhodně zvoleném náčiní, např. příliš těžká a tvrdá tenisová raketa. Velkým rizikovým faktorem je také nedostatečná regenerace nebo její nevhodně zvolená forma. Kromě toho k rozvoji těchto syndromů přispívá nesprávné nastavení těla při práci vsedě, a to zejména u počítače, stres, práce se silně vibrujícími přístroji (rázová vlna, pneumatická kladiva) a jiné. Hlavní příčinou je ovšem ve většině případů nesprávné zapojení svalů do pohybových vzorů.

 

Možnosti terapie

V akutní fázi se využívá fyzikální terapie, zejména ultrazvuk, na uvolnění spoušťových bodů a urychlení zánětlivého procesu. Vzhledem k rychlé atrofii svalů předloktí se v pohybové terapii provádí lehká izometrická aktivizace svalů. Z dlouhodobého hlediska je ovšem nutné odstranit příčinu problémů, ať už se jedná o nevhodně zvolené sportovní náčiní, nevhodnou ergonomii pracovního prostředí, nebo nežádoucí nastavení těla, které vede ke špatnému zapojení svalů. Jedině korekcí hlavní příčiny můžeme dosáhnout úplného uzdravení.

Ikona
Ale ne! Používáte zastaralou verzi prohlížeče, kterou náš videoportál Kondice nepodporuje!
Pro sledování cvičebních videí, poslouchání meditací a čtení nejnovějších článků, receptů i speciálů Kondice si prosím aktualizujte svůj prohlížeč.