Funkční poruchy měkkých tkání

Při funkčních potížích pohybového aparátu, jako jsou např. kloubní blokády, se setkáváme také s funkční poruchou měkkých tkání. Jak se takové poruchy projevují? Kůže má na dotek jinou strukturu, může být opocená, podkoží a fascie jsou tuhé, nepoddajné a nelze je posunovat. Podkoží nelze oddělit od spodiny, tedy od fascií a svalů. Pohyblivost a poddajnost měkkých tkání je ovšem jedna z podmínek pro dobře fungující celotělový pohyb. Co se svalů týče, tak u nich často nacházíme lokální nebo celosvalový hypertonus (zvýšené svalové napětí) a zkrácení, nebo naopak hypotonus.

Techniky ovlivňující kůži a podkoží

● Skin drag

Jako skin drag se označuje technika tření kůže uvolněnými nataženými prsty. Řadí se spíše mezi diagnostické techniky, ale lze ji využít i k terapii. Prostřednictvím prstů vnímáme strukturu kůže. Kůže v rámci funkční poruchy takzvaně „drhne“, tedy při jejím přejíždění se nám prsty zadrhávají. Většinou mívá i odlišnou teplotu a může být opocená.

● Küblerova řasa

Stejně jako skin drag, tak i využití Küblerovy řasy je jak diagnostické, tak terapeutické. Do prstů se snažíme nabrat celou kožní řasu a vnímáme, zda je možné ji nabrat a oddělit od spodiny. Patologická kožní řasa je ztluštělá, často bolestivá a nelze ji odtáhnout od spodiny. Pokud se nám naopak kožní řasu podaří nabrat, tak máme dvě možnosti. Buďto setrvat na místě a čekat na tzv. fenomén tání, kdy se měkké tkáně postupně rozvolňují, nebo se posouvat, a tak putovat po těle a hledat případná další patologická místa.

Techniky ovlivňující fascie

● Protažení fascií

K vyšetření i terapii fascií využíváme celou plochu dlaní, které přiložíme k vyšetřovanému místu. Snažíme se fascii posouvat ve směru jejího přirozeného tahu, resp. ke směru tahu svalu a svalových skupin, ke kterým fascie náleží. Často nacházíme omezení tohoto pohybu. V případě terapie jdeme tahem dlaní do bariéry, kdy cítíme zvýšený odpor, a v tomto místě setrváváme a čekáme na již zmíněný fenomén tání.

Techniky ovlivňující svaly

● Masáž svalů

Z hlediska manuálních technik se u svalů využívá masáž postiženého svalu nebo jeho části, a to buď rukama, nebo za pomoci pomůcek typu silikonových baněk. V některých případech je využití pomůcek žádoucí, neboť u některých lidí jsou svaly tak zatuhlé, že masáž pouze rukama nebývá dostačující, a navíc po čase hrozí přetížení terapeutových rukou.

Aby terapie měla dlouhodobý efekt

Ve většině případů je třeba brát techniky měkkých tkání jako podpůrnou součást terapie, na kterou musí navázat další prostředky. Pomáhají ulevit od bolesti při akutních problémech a především připravují měkké tkáně na další zásah, jako jsou například mobilizace nebo manipulace. Na to by vždy měla navazovat úprava pohybových vzorů pomocí změny senzoriky, tedy změny informací přicházejících do mozku z periferie, abychom dosáhli dlouhotrvajícího efektu.