Vzpomínky z dětství

Mnoho z nás má zřejmě zkušenost z dětství či z rané dospělosti s kurzy tanečků a společenského tance. Vaše zkušenosti mohou být veselé, ale i rozpačité, pokud se nepovažujete zrovna za bytost s nadáním pro rytmus a ladný pohyb. Možná se dokonce na těle ošijete při vzpomínce na rychlé nohy tanečního mistra, kterého jste se snažili napodobit… Právě taková nebo podobná traumatizující vzpomínka nám může bránit v plném prožitku, který tanec nabízí.

Výkon a soutěživost nad prožitek

Každá aktivita či koníček se může stát životní vášní a vynášet tak duši do nebeských výšin, posilovat tělo, mysl i ducha. Každá aktivita, sporty nevyjímaje, se může stát noční můrou pro svého pěstitele navzdory jeho výjimečnému talentu. Pokud totiž tlak okolí na výkon, soutěživost a srovnávání se je dlouhodobě nadřazen čiré radosti ze samotné činnosti, je to cesta do pekel. Dítě a později dospělý jedinec si bude velmi těžko hledat k této aktivitě pozitivní vztah. Především pokud nepatřil mezi tu hrstku nejlepších…

Jangové a jinové tělesné aktivity

Mezi tělesné aktivity, které rozvíjí čistě jangovou (rozuměj sluneční, horkou, mužskou) energii a její aspekty, jako je síla, stabilita, vytrvalost, kontrola, odolnost a především tělesné teplo, patří veškeré sporty zaměřené na čistě tělesný aspekt a výkon. Může mezi ně patřit plavání, běh, jóga i tanec. Každá z těchto aktivit však může pomoci rozvíjet také naši jinovou (rozuměj chladivou, lunární, ženskou) stránku, pokud jí k tomu dáme prostor. Tím prostorem je především vědomá pozornost a všímavost k sobě sama jak na úrovni těla, tak na úrovni mysli a emocí. Ideální je propojit jangovo-jinový aspekt aktivity (tance) přesně na míru svým aktuálním potřebám.

Jak využít tanec v terapii?

Do tělesné aktivity (tance) můžeme jít čistě jen hlavou podle daného scénáře – jako jsou kroky, figury, sestavy – na předem zvolenou hudbu. Tímto postojem získáme přístup k příjemnému sportu a budeme těžit ze všech benefitů sportovní činnosti.

Pokud však chceme víc, je třeba k tanci přistupovat jinak. Nejprve se naladíme na své tělo a jeho momentální potřeby, na svou mysl a její momentální potřeby a otevřeme dialog se svou duší. Pokud si dáme těch pár minut pro nacítění se na sebe sama, informace z nitra přijde. Napoví nám, jaký rytmus a typ hudby zvolit. Tělo naváže dialog s duší díky rytmu hudby a jejím vibracím. Nejsme to my, kdo tančí. Jsme jen prostředníkem, který dává hudbě a vnitřně prožívaným emocím konkrétní tvar. Tento dialog je těžké vést na lekcích společenského tance, i když nemožné to zřejmě není.

Meditace v tanci

Díky své životní pouti a vědomé práci s tělem i myslí jsem se dostala na velmi zajímavé semináře tance. Jejich uchopení bylo na míle vzdálené klasickým kurzům. Jejich záměrem nebylo naučit absolventy tancovat kroky či figury, záměrem bylo dát prostor jejich duši vyjádřit se, pustit nahromaděný tlak a stará traumata a vejít do světla díky hluboké meditaci v pohybu, kterým tento tanec byl. Směry jako Tanec pěti rytmů či Movement Medicine pracují s energetickou vlnou po sobě jdoucích skladeb, na které má naše duše možnost rozvíjet svůj příběh. Od úvodního rozvláčného nalaďování se na sebe sama přes jangovou dynamiku až ke katarzi a naprostému ztišení, prozření a znovunarození se v jiné energii, oproštěn/a od starých břemen.

Podobným způsobem pracuje i koncept Biodanza, kde je zadáno téma a během skladby pohybem vyjadřujete svůj vztah a pojetí tématu. Všechny tyto taneční směry „terapie“ umožňují jak sólo tanec scénického charakteru, tak tanec v páru či ve skupině, kdy se spolutanečníci v intervalech střídají. Interakce během tance může být velmi intimní… Jak ve smyslu k opačnému pohlaví a vnímání sexuálních vibrací, tak ve významu velmi intimního „randez-vous“ se sebou sama.

Právě díky všímavému, laskavému a nekritickému pozorování vlastní reakce na interakci s jinými lidmi se nám otevírá brána poznání sebe sama… A to platí jak v tanci, tak v životě obecně.