Menstruační cyklus je nejzákladnějším pozemským cyklem, který máme. Krev je naším spojencem a archetypem ženy. Makrokosmické cykly přírody, jako je příliv a odliv a změny ročních období, se v menším měřítku odrážejí v menstruačním cyklu jednotlivých žen. Pravidelné dozrávání vajíčka jednou do měsíce a následné těhotenství nebo menstruační krvácení zrcadlí proces tvoření, tak jak se odehrává nejen v přírodě samotné, ale i podvědomě v lidském usilování. Zatímco patriarchální společnosti považovaly menstruující ženu za „nečistou“ a v době krvácení ji vyřazovaly ze společnosti, mnohé tradiční kultury nahlížely na ženský cyklus jako na posvátný – menstruační krví se symbolicky žehnalo polím, aby přinesla úrodu, ženy její sílu využívaly k rituálům, aby posílily svoji intuici, dostaly se do transu, zeptaly se na něco svých zemřelých předchůdkyň.

Skrytá síla v nás

Dnes se k moudrosti menstruačního cyklu mnohé ženy vrací s nadějí, že skrze naladění se na přirozenost svého těla lépe pochopí samu sebe a svoje místo ve společnosti. „Menstruační cyklus otevírá ženě možnost porozumět sama sobě a dále na sobě pracovat, aby to, co ji trápí a co je možné změnit, už nemusela dál nést životem, aby se mohla rozhodnout ke změně a dokázala ji uskutečnit,“ říká cyklická koučka Markéta Raková, autorka knihy o praktickém využití menstruačního cyklu k seberozvoji Někdy krásná, jindy moudrá. Ženský měsíční cyklus nám dává klíč k porozumění sebe sama. Je nástrojem vnitřní transformace a dosahování cílů. Aby se jím ale skutečně mohl stát, musíme se naučit prožívat celý cyklus vědomě a být si vědomy toho, jak se v jednotlivých fázích cítíme.

Čtyři fáze cyklu

Menstruační cyklus tvoří čtyři fáze: preovulační, ovulační, premenstruační a menstruační. Tyto fáze můžeme pojmenovat a lépe pochopit prostřednictvím archetypů jako fáze panny, matky, čarodějky a baby. V každé z nich se žena cítí a chová jinak. Pokud jsou hormony v nerovnováze, dochází k poruše menstruačního cyklu – k neplodnosti, dostavuje se premenstruační syndrom nebo bolestivá menstruace. Srovnat hormony do rovnováhy může pomoci mimo jiné vědomé prožívání všech čtyř zmíněných fází ženy.

Jak začít s uzdravováním sama sebe pomocí menstruačního cyklu?

„Jakmile začneme chápat menstruační cyklus jako součást našeho vnitřního vedení, začneme se uzdravovat hormonálně i emocionálně,“ míní americká gynekoložka Christiane Northrupová. Ve své knize Zdravá žena dává čtenářkám návod, jak se znovu spojit se svým cyklem a získat vědomí v této oblasti zdraví.

Pohodlně se posaďte a položte si otázku: Jak se já sama stavím k menstruačnímu cyklu? Co při něm prožívám? Co jsem se dozvěděla o menstruaci a hormonech od své rodiny? Jaké poselství předám já sama další generaci? Co si říkám, když mám menstruaci? Co mě může naučit? Ať už jste jakákoli, buďte k sobě laskavá.

V dalších třech měsících si veďte deník a do něj si zaznamenávejte vliv jednotlivých fází menstruačního cyklu na svůj život. Poznačte si také, v jakých fázích se zrovna nachází měsíc (nebo si veďte záznamy rovnou do lunárního diáře, kde jsou fáze měsíce už vyznačeny). Zjistěte, zdali existuje nějaká korelace mezi vaším cyklem a fázemi měsíce. Všimněte si, zda v premenstruačním období nemůžete odolat určitému druhu jídla. O jaké jídlo se jedná? Udělá vám koupel stejně dobře, jako když sníte tabulku čokolády?

Dejte si čas, abyste se mohla vyladit podle svého měsíčního cyklu. Každý den si zapište krátké zamyšlení. Uvidíte, jak vás to odmění. Budete cítit novou energii v životě, více si vážit sebe sama a svých vzácných hormonů. Třeba zjistíte, že si takový deník chcete vést i po skončení tří měsíců. Oslavujte Bohyni menstruace svým vlastním jedinečným způsobem.

Přirozený cyklus a hormonální antikoncepce

Přirozený cyklus nezažívají ženy, které užívají hormonální antikoncepci. Ta potlačuje ovulaci vajíčka a v těle ženy pak neprobíhají popisované hormonální změny, které nám příroda nadělila. Hormonální antikoncepce se snaží ženě „namluvit“, že už těhotná je. I menstruace je v takovém případě jen pseudomenstruací, ne přirozeným krvácením (jde jen o pokles hladiny uměle dodávaných hormonů). „Pokud žena bere antikoncepci nebo má hormonální tělísko, tak žádné fáze menstruačního cyklu nemá, tudíž se nemůže na ně ani nacítit,“ říká gynekoložka Helena Máslová. Díky hormonální antikoncepci se ženy mohou sice chránit před nechtěným početím, ztrácejí ale možnost prožívat svoji cykličnost.