Začátek je základ

První fáze vývoje dítěte se označuje jako první trimenon. Jedná se o první tři měsíce, ve kterých je dítě jen minimálně pohyblivé. Pohyb a pozice, ve kterých se dítě bude nacházet, zcela závisí na jeho rodičích nebo jiné pečující osobě. Způsob manipulace, nošení, pozice při krmení a ukládání ke spánku má značný vliv na to, jak budou probíhat další fáze vývoje dítěte. V druhém, třetím a čtvrtém trimenonu se dítě z hlediska pohyblivosti stává čím dál tím méně závislé, a tudíž vliv rodičů na jeho vývoj je méně znatelný.

Zlatá střední cesta

Jak tedy přistupovat k vývoji dítěte? Osobně jsem zastáncem tzv. zlaté střední cesty. Pro vývoj dítěte je důležitá pestrost. Pokud se během dne budou v rozumné míře střídat pozice, ve kterých bude dítě trávit čas bdění, a zároveň na něj budou působit různé zvukové a zrakové podněty, tak se s rozvojem nervové soustavy bude dostatečně rozvíjet i jeho pohybový projev. Jako příklad můžeme uvést nošení v ergonomickém nosítku nebo šátku. Není zcela optimální, aby dítě bylo celý den nošeno, neboť pod sebou potřebuje pevný podklad, aby si našlo opory. Celý den strávený na zemi nebo v kočárku ovšem také není zcela ideální. Na rozvoj dítěte má samozřejmě vliv i kontakt a komunikace s rodiči.

Vše má svůj čas

Dítě během vývoje prochází důležitými mezníky, jako je pozice na bříšku a na čtyřech, plazení, lezení, podélný sed, stoj či chůze. Dosažení těchto pozic má svůj čas a dítě se do nich samo dostane tehdy, když je na to dostatečně zralé. Veškeré pomůcky, které dítěti pomohou se dříve nebo snadněji dostat do vyšší a náročnější pozice (např. sedátka, visítka, chodítka apod.), jsou naprosto nevhodné, protože podporují pasivitu dítěte. Pro pohybový vývoj dítěte je ovšem nezbytné, aby si samo našlo opory a tím aktivovalo ty správné svalové skupiny. Dejme tedy dětem prostor a čas, aby se mohly zdárně vyvíjet pouze s naší lehkou dopomocí.

Lepší je prevence

Některé děti se mohou správně rozvíjet i přes nevhodnou manipulaci nebo s využitím vertikalizačních pomůcek. Nikdy však dopředu nevíme, jestli zrovna naše dítě dokáže takové prohřešky překonat. Na pohybový vývoj totiž mají vliv i faktory, které ovlivnit nemůžeme, a to je například pozice v děloze nebo vedení porodu. Za mě je tedy optimální dát dítěti dostatečný prostor pro jeho vlastní rozvoj než pak později řešit případné zdravotní problémy, jako jsou různé typy vadného držení těla, ploché nohy a další.

Co dělat, když nastanou obtíže?

I přes náš maximálně pečlivý přístup se může stát, že se dítě nebude vyvíjet tak, jak by mělo. Pak je vhodné kontaktovat pediatra, který napíše doporučení na rehabilitaci. V takovém případě platí – čím dříve, tím lépe. Čím dříve se začne s dítětem cvičit, tím je pravděpodobnější, že se „nastartuje“ a dále se již bude vyvíjet správným směrem samo.