Velký Kotel a Bílá Opava v Jeseníkách

Délka trasy: 20 km, náročná

Tohle je jedna z nejkrásnějších tras v Jeseníkách. Výchozím bodem je Karlov pod Pradědem. Nahoru se jde po modré, která vede lesem až k první vyhlídce na Velký kotel, jihovýchodní svah Vysoké hole a skalnatý kar modelovaný horským ledovcem. Kopyšník tmavý, šabřina tatarská či okáč sudetský vám zřejmě nic neřeknou. Jedná se o zástupce fauny a flóry, díky kterým byl Velký kotel vyhlášen přírodní rezervací. A ohro - žených druhů tady najdete víc. Nahoře nad Kotlem spatřít e Petrovy kameny, Ovčárnu a nejvyšší vrchol – Praděd.

Zdroj: Youtube

Další zastávkou je Ovčárna, jedna ze vstupních bran na jesenickou hřebenovku (vyjíždí sem autobus) a přes chatu Barborku sestoupíte do údolí Bílé Opavy. Tahle říčka pramení v nadmořské výšce 1260 metrů a žene se dolů hlubokým rozeklaným kaňonem s mnoha kaskádami, peřejemi a vo - dopády. Ten největší, Velký vodopád, je osmimetr ový. Voda se valí po me - chem obrostlých kamenech a sbíhá se do tůněk, kde se pak rozprskne na malé potůčky. Při tom procházíte smrkovým pralesem. Cesta končí u silnice do Karlovy Studánky.

Krkonoše: Z Harrachova k pramenům Labe

Délka trasy: 25 km, náročná

Z Harrachova se vychází po modré, která mírně stoupá po asfaltové cestě kolem řeky Mumlavy. Ta se valí do údolí po obrovských balvanech, vytváří tu hrnce a kotle, ale hlavně osmimetrový vodopád. Za chvíli narazíte na žlutou značku, po které se ostře stoupá na Voseckou boudu. Odtud pokračujte po zelené nízkou klečí přímo k prameni Labe. Ten je symbolicky označen skruží a erby měst, kterými protéká. Dál pokračuj te přes Labskou boudu, Ambrožovu vyhlídku a Pančavský vodopád k mohyle Hanče a Vrbaty. Odtud pak jděte po červené na Dvoračky a po zelené sestupte zpět do Harrachova.

Na vyhlídky v okolí Berounky

Délka trasy: 12 km, středně těžká
Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození svatého Jana Křtitele, poustevnou a jeskyní svatého Ivana je jedno z nejkrásnějších míst Českého krasu. Nad jeskyní se vypíná impozantní vápencová Svatojánská skalní stěna, nahoře nad kostelem je zase krásná vyhlídka do okolí. Do Svatého Jana se jde podél Berounky ze Srbska, kam dojedete vlakem z pražského hlavního nádraží. Ze Srbska pokračujte po žluté lesem podél potoka do Hostimi. Zastavte se v restauraci U Grobiána, kde výborně vaří. Zpět se dá jít stejnou cestou nebo po červené přes Bublavské vodopády. Cestou navštivte hornický skanzen. V Českém krasu si užijete i mnoho dalších krásných vyhlídek na Berounku: vystoupat můžete na vyhlídku nad Lipenci a osadou Kazín. Anebo si užijte výhledy z Tetína, kam se dostanete ze Srbska přes přírodní rezervaci Koda.

Zdroj: autorský text