Co je to osteoporóza

Naše kosti jsou velice aktivním orgánem, ve kterém probíhá neustálé odbourávání vnitřní struktury kosti, ale zároveň její obnovování. Bohužel postupem věku dochází k převaze odbourávání nad obnovou. Je to přirozený proces, který nazýváme osteopenie. Někdy ovšem dojde k situaci, kdy odbourávání přesáhne únosnou mez, kost se stává příliš křehkou a málo odolnou vůči zatížení. Takový stav pak označujeme jako osteoporóza. Kosti postižené osteoporózou se pak snadněji lámou. Častěji se s osteoporózou setkáme u žen, protože proces obnovy kosti se odvíjí od množství pohlavních hormonů. U žen jsou důležité estrogeny, jejichž produkce radikálně klesá po menopauze. Je proto důležité u žen po přechodu pravidelně sledovat kostní denzitu a v případě potřeby včas nasadit nějakou léčbu.

Jaké faktory mají vliv na tvrdost kosti

Jak hustou (a tím pádem i odolnou) vnitřní strukturu bude kost mít, ovlivňuje několik faktorů. V předchozím odstavci jsem zmiňovala důležitost pohlavních hormonů. Na to má u žen vliv množství tělesného tuku, které je vhodné držet na rozumném procentu. V případě velmi nízkého procenta tuku se můžeme s osteoporózou setkat i u mladých žen. Dále hraje roli výživa a především pestrost. Důležitý je dostatečný příjem vápníku a vitaminu D. S jejich extrémním deficitem se ve vyspělých zemích většinou nesetkáme, v rozvojových zemí ale někdy ano.

Co je ovšem nejdůležitější pro tvrdost kosti, je rozhodně její dostatečné zatížení. K tomu, abychom měli dostatečně pevné kosti, je třeba se hýbat, protože pohybem získáváme svalovou hmotu. Svalová hmota svou vahou nutí kost se zpevňovat. Samozřejmě zatížení se netýká jen svalové hmoty. I lidé obézní, u nichž převažuje tuková tkáň, budou mít kosti pevnější než lidé křehké stavby s nízkým množstvím tuku a svalové hmoty. Je ale jasné, že z hlediska celkového zdraví je lepší, když kosti zatěžuje svalová hmota, nikoli přebytečná tuková tkáň.

Je možné cvičit s osteoporózou?

Jednoznačně ano. Dokonce je pohyb pro lidi s osteoporózou jedním z hlavních přístupů v terapii. Lidé s extrémní osteoporózou cvičí vždy pod dohledem odborníka – lékaře nebo fyzioterapeuta. V případě mírnějších stupňů je možné cvičit pod dohledem zkušeného trenéra nebo v domácím prostředí. Cílem pohybu v rámci terapie osteoporózy je získání svalové hmoty, která „donutí“ kostní hmotu ke zvýšení její hustoty. Určitě je tedy lepší silově zaměřený pohyb. Doporučit lze cvičení doma nebo ve fitness. Nejdříve s váhou vlastního těla, dále s rostoucí kondicí také s přídatnými váhami.

Na co je třeba dát si pozor

Ze začátku je vhodné vyvarovat se ryze kontaktních sportů, kde by mohlo snadno dojít k úderu nebo pádu. V rámci cvičení doma nebo ve fitness je potřeba (alespoň zpočátku) se mít na pozoru před skoky a doskoky, výrazně svislým zatížením páteře, rychlými pohyby do rotací páteře. Při těchto pohybech hrozí riziko vzniku kompresivní zlomeniny obratlů.