Plantární fasciitida

Jako plantární fasciitida se označuje zánět tzv. plantární fascie, což je široká a plochá vazivová struktura táhnoucí se chodidlem od paty až po prsty. Jejím úkolem je fixace drobnějších svalů chodidla a také se účastní na tlumení nárazů vznikajících při chůzi a běhu. Pro její zdraví je ovšem zásadní správné nastavení chodidla, jeho došlap a odval. Je zapotřebí, aby byly funkční krátké svaly chodidla, což jsou funkčně flexory. Mimo jiné musí fungovat také svaly, které se podílejí na udržení klenby nožní. Pokud se klenba propadá, krátké svaly chodidla ochabují a na plantární fascii je vyvíjeno velké tahové zatížení. Po čase se to může projevit právě zánětem této struktury.

Patní ostruha

Opakující se nebo dlouhotrvající plantární fasciitida může po čase vést ke vzniku patní ostruhy. Jde o kostní výrůstek na patní kosti buďto v místě úponu Achillovy šlachy, nebo právě v místě úponu plantární fascie zespodu patní kosti. V prvním případě je příčinou přetížení trojhlavého svalu lýtkového, který se upíná pomocí Achillovy šlachy na patní kost shora. Vznik kostního výrůstku je v podstatě důsledek velkého tlakového nebo tahového zatížení kosti. Odstraněním výrůstku se problém neřeší, protože jsme neodstranili příčinu. Je tedy třeba optimálně nastavit tělo, aby došlo ke svalové souhře.

Syndrom iliotibiálního traktu

Syndrom iliotibiálního traktu se projevuje bolestmi zevní strany stehna a především zevní strany kolenního kloubu. Může proto imitovat poranění zevního postranního vazu kolene nebo zevního menisku. Jako iliotibiální trakt nebo pruh se označuje zesílení vazivového obalu (fascie) stehna. V případě, že máme na dolní končetině špatně nastavené opory, kyčelní kloub nám padá do vnitřní rotace, a navíc dochází k poklesu a zešikmení pánve, viz níže. Dochází pak ke zkrácení tohoto vazivového pruhu a k jeho zvýšenému tření v oblasti nad kolenním kloubem, kde se stehenní kost rozšiřuje. Cílem nápravy je zlepšit opory a dosáhnout fyziologického postavení celé dolní končetiny ve statice i v pohybu.

Bolesti boků alias bolesti „kyčlí“

Často za mnou chodí běžci s tím, že je bolí kyčle, a bolest lokalizují do oblasti boků, kde také zůstává. Nejčastěji se začne objevovat až po pár kilometrech běhu. Bolest přímo z kyčelního kloubu se ovšem projektuje do třísel a často také vystřeluje do stehen. Čím je tedy způsobena tato záhadná bolest? Jedná se o zatížení měkkých tkání v oblasti boků v místech, kde se nachází tzv. velký chocholík, což je výběžek stehenní kosti. Pokud není dobře přeneseno těžiště nad stojnou dolní končetinu a nejsou zde správně nastavené opory, tak dojde k zešikmení pánve. Celá pánev posléze sklouzne do strany a dojde k nárazu velkého chocholíku do měkkých tkání. Když si představíme, že toto se za jeden běh stane nespočetněkrát, tak není divu, že pak měkké tkáně v této oblasti bolí.