Bolest přední části kolene

Pokud je bolest lokalizovaná do přední části kolenního kloubu kolem čéšky, pak se v rámci přetížení nejčastěji jedná o femoropatelární syndrom nebo patelární tendinitidu, známou jako skokanské koleno. Oba syndromy se vyznačují svalovou dysbalancí v rámci čtyřhlavého svalu stehenního (m. quadriceps femoris), který tvoří přední plochu stehna. Zde nacházíme dysfunkci přímého svalu stehenního (m. rectus femoris), který v níže uvedených případech táhne směrem nahoru (proximálně), nikoli dolů (distálně), jak by tomu mělo být v přirozených pohybových vzorech. Směr tahu svalů nahoru způsobí zvýšení tlaku na čéšku vůči stehenní kosti a také zatěžuje úpon čéšky na holenní kost. Když k tomu navíc připočteme ne zcela optimální pohybové návyky, časem se můžeme dopracovat právě k těmto syndromům.

Femoropatelární syndrom

Název femoropatelární syndrom označuje přetížení skloubení mezi čéškou a stehenní kostí. K výše uvedenému mechanismu vzniku se mohou přidávat genetické predispozice, jako je dysplazie čéšky. Femoropatelární syndrom se projevuje bolestí v hloubce pod čéškou. Lidé s tímto syndromem většinou netolerují ostrý úhel v koleni, kde se tlak čéšky vůči stehenní kosti ještě více zvětšuje. Problematické bývá dlouhé sezení, chůze ze schodů nebo z kopce.

Patelární tendinitida (skokanské koleno)

Jako patelární tendinitida neboli skokanské koleno se označuje situace, kdy dojde k přetížení a následnému zánětu úponové šlachy čéšky na holenní kost. Bolest je lokalizována pod čéškou na horní části holenní kosti. Bývá citlivý hrot čéšky. Nejvíce se vyskytuje u sportů, kde se často objevují skoky a doskoky. Může ovšem potrápit kohokoli, kdo nemá vhodný pohybový stereotyp a optimální svalovou souhru v oblasti stehna.

Bolest zevní části kolene

Syndrom iliotibiálního traktu

U syndromu iliotibiálního traktu dochází k přetížení a omezení pohyblivosti tzv. iliotibiálního pruhu, což je zesílený vazivový pruh jdoucí po zevní straně stehna. Přecházejí do něho dva svaly – velký sval hýžďový (m. gluteus maximus) a napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae). V případě dysfunkce uvedených svalů a jejich nevhodného zapojení v chůzi a běhu dochází ke stažení iliotibiálního traktu. Směrem k úponu iliotibiální trakt probíhá v těsné blízkosti kostěných struktur, a tak v případě stažení dochází k jeho dráždění o tyto struktury. Dalším důležitým faktorem, který se podílí na vzniku tohoto syndromu, je nedostatečná funkce nohy, od čeho se odvíjí stereotyp došlapu, chůze, nastavení celé dolní končetiny. Syndrom se projevuje bolestí v oblasti zevní části kolene, zevní části stehna. Bolest se projevuje zejména při pohybu, ale v případě akutní formy také v klidu.

Bolesti vnitřní části kolene

Pokud se nejedná o zranění, konkrétně poranění vnitřního menisku nebo vnitřního postranního vazu, pak je ve velkém počtu případů bolest na vnitřní části kolenního kloubu způsobena nedostatečnou aktivitou svalů nohy.

Nevhodné zatížení chodidla

U většiny lidí nacházíme výraznější zatížení vnitřní (palcové) strany chodidla. Následkem toho dojde k nastavení kyčelního kloubu do vnitřní rotace a kolenní kloub padá do valgózního postavení, což znamená, že při pohledu zepředu nebo zezadu tvoří dolní končetiny jakoby písmeno X. Na vnitřní ploše kolenního kloubu pak dochází k většímu tahovému zatížení vnitřního postranního vazu a šlach svalu štíhlého (m. gracilis), krejčovského (m. sartorius) a pološlašitého (m. semitendinosus). Ještě výraznější zatížení nalezneme u chůze a běhu, kde jsou kladeny ještě větší nároky na udržení osového postavení končetiny.